Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1871-1879"

See other formats


S tat en.s Etnografiska 
Mus & u ai Generalkatalog 
1 a ? 1 - 1* 8 7 9 Kopia 
I * Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


• 


Anm. 


"•-■:• ■ ■ ' ■'■ •■ -- 


Sidan. 


R e k i s t e r x 
1,129 - 


1871.1. 


Olika världsdelar. "Smitts förteckning".; 


1 - 60 


1,366 


1 - 234 


1,367 


1871.2. 
1 


Gilbertöarna. Qåva av Mrs. F.R. Baby. 


61 


1,368 - 


1872*1. 


Java. Gåva av. v. konsul J. Scnmutzer. 


62 - 67 


1,386 


1 * 19 


■ .■'■>■ 
1,387 '«= 


1873.1. 


Grönland. Gåva av Friherre A. E. Horden^ 


68 - 86 


1,447 


1-*0©3 


akiöld* 
1,448 - 


1874*1* 


Skilda världsdelar. "Uppsala samling". 


87 * 179 


1 ,821 


1 - 370 
a - b 


1,822 - 


1874.2. 


MöM^Amerika. Gåva av H. Hisbeth* 


180 


1,827 


'A,- 2 
- 


1 ,828 


1874.3. 


Brasilien. Gåva av H. M.. Änkedrottning, 


181 
1 


Josefina. 
1,829 - 


1875.1. 


SvdVästafrika. Gåva av Gustav De W.vlder. 


182 - 235 


2,049 


1 - 221. 


2,050 - 


1876.1. 


Samö-Jeder. Gåva av professor A.E. Norden : 


- 236 - 241.' 


.2,0.58 


1 - 9 


skiöld. 
2,059 - 


1876*2. 


Hubien. Gåva av Fröken Anna Hierta. 


må - 


2,060 


1 * 2 ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -II Gen. kat. nr. Inv.nr 2,061 «' 
2,066 

2,067 2,068 - 
2,074 

2,075 - 
2,082 2, ,083 -■ 


1877.3. 


2,112 


1 * 30 


2*113 - 


1877.4. 


2,137 


1 *. 25 


2,138 - 


1878*1. 


2,215 


1 - 80 2, ; 216 -■ 
2,290 1876.3. 

1 »'6" 

1876.4. 
1 

1876.5. 
1-8 

1877.1. 
1 - 7 

1877.2. 
t - 8x 1878*2. 
1 - 75 Kola-halvön . Gåva av iöjinant Hermar 
' Sandeberg . 

Japan . Gåva av é^ namngiven person 
den § mars 1876. 

Sibirien. Tunguser * Se Inv* 1877.2 * Afrika* Asien. Söderhavet « Gåva av 
Baron Gustaf von PUben * 

Sibirien. Tunguser * Gåva från Friherre 
O. Dickson genom professor 
A.E. Nordenskiöld år 1877. Samlingen 
hemförd av doo. Hj. Theel år 1876, 
(Se även Inv. 1876.5.) 

Söderhavet. Sydamerika. Asien .- Gåva av 
Friherre Carl Skogman . 

Amerika. Västindien .- Gåva av apotekaren 
Justus H.lalmarsson .' Alger. Arabien. Australien. Indien. Japan» 
Java ft Kina g Kore a f Hprdame rika^Persien, 
Sibirien* Söderhave t,, Tibets Köp på 
auktion efter Friherre G. Fleetwood 
den 20 september år 1878.' 

Asien. Indonesien. Sydamerika *- Köp av 
Fru Charlotte Westöö den 20.12. 1878. "' " "Anm. 

Sidan* 
243 - 244 

245 

246 
247 ~ 248 
249 - 252 253 - 263 264 - 272 273 *■ 293 294 - 307 ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -in Gen. kat. nr. Inv.nr. 2*291 - 
2,303 

2,304 2,305 - 
2,307 

2,308 ■*• 
2,309 

2,310 2,311 ~ 
2,320 '1879 .-I.* 
1 - 13 

1879*2. 
1 

1879.3. 

'V* 3. 

1879*4. 
■"■1, -<- 2 

1879*5. 
1 

1879.6. 

1 - 10 Västafrika * Gåva av Fru Lina Ekman , 
år 1879. 

Tibet . Gåva av. Herr Oscar Witte från. 
Petersburg år 1879. 

Amerika. Asien . Gåva av Sjökapten 
A. Marksteat år 1879. 

Kina* Gåva av Häradshövding A*F. Ekwall 
år 1879. 

Kina . Gåva av Docenten Dr. M.A» Lindblad 
år 1879* 

Sibirien . Samajéder. Etnografisk samling 
köpt genom Maskinisten Nilsson . Anm. 

Sidan. 
308 - 311 

31.2 

313 314 315 316 - 318 ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 1 .4- . 


If. 


171.1- - 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


\ 


Anm. 


- V- ' .• ' :" 

1871.1. l * 25å%; 

Olika världsdelar* 

"Smitta förteckning" 


Samlingen utgöras av föremål 


< 
från olika världsdelar* upptagna under be- 


teckningen "Smitte förteckning" jmen om 


vilkas ursprung förutom geografiska upp- 
gifter praktiskt taget inga upplysningar 
lämnas i nämnda förteckning *1964 förelåg 
förteokningen endast i en maskinskriven 
kopia. Föremålen 195*200* om vilka dock 
står angivet "Wacklin",har tydligen sam- 
ma ursprung som samlingen 1838.1. Av nå- 
gon anledning har de ej kommit med i ka- 
talogen över denna samling (möjligen med 
undantag av paddeln nr* 195) .Samma torde 
gälla vissa föremål från Brasilien,som 
kan vara identiska med föremål i Silva 
Castros samling (1865.1.) eller ha samma 
ursprung som denna. 1964 var det emeller- 
tid icke möjligt att uppsöka varje före- 
mål upptaget i "Smitts förteokning" ooh 
kontrollera om det också kunde vara upp- 
taget i ;- någon annan katalog. Ett sådant 
kontrollarbete skulle Varit för omfattarid 


e 


/ 


och skulle på obestämd framtid uppskjutit 
arbetet med den nya katalogen. Med ledning 
av kopian på"Smitts förteckning" utskrev 
därför en ny katalog, vari föremålen blev 
upptagna under angivande av förvärvsår 


3 


' ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. Gen.kat.nr. Inv.nr. \ 1*171. 1. Anm,- och samlingsnummer 1 stället för som i 
den tidigare förteckningen under "angivan 
de av RM- nummer. Föremålen skall senare 
sucoesivt förses med den nya katalogbe- 
teokningen. 

Smitt torde vara identisk med zoo- 
logen F.A. Smitt (1839-1904) »föreståndare 
för Riksmus :s vertebratavdelnlng 1871. De 
etnografiska samlingarna överfördes till 
denna avdelning 1841. 

Man har intryoket att "Smitta för- 
teckning" är en av Smitt uppgjord katalog: 
över föremål som var okatalogiserade när 
Smitt tillträdde sin tjänst. ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. -,,3T: ■ -\ ' 


1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


**■ 


Anm. 
1871.1 


3 .*' 

Vt" 
■ 'A • * ' " * 
1,129 


1 


Rökpipa 
med huvud och munstycke av metall.. 
(Grig.Kat.iiSmitts förteckning RM 137 a) 

Kina 
1,130 


2 


Rökpipa 

med huvud och munstycke av metall. 
(Orig. kat.,: Smitte förteckning »RM 137 b) 

Kina 
1,131 


3 


Gryta 

(liten) av lera. 
(Orig. kat. :Smitts förteckning, RM 138a) 

Kina 
1,132 


4 > 


Bild 

liten 
(Orig ekat.: Smitta förteckning RM 138 b) 

Kina 


' 


1,133 


5 


Bild 

liten. 
( Orig. kat. : Smitt 8 förteckning RM 138 c) 
\ 
Kina 

ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. . 1 


1871,1. 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 


' w 


Anm. •. 
1871.1, 


€' 
)'•' 
1,134 


6 


Pappersrulle 

med skrift. 
( Orig* kat, ? Smitta förteckning IM 140 a) 

Kina 
1,135 


7 


Pappersrulle 

med skrift. 
(Orig.kat. : Smitta förteckning BM 140 b) 

Kina 
1,136 


8 


Målning 

å papper, framställande två manliga 
gudomligheter» anbringas över husaltare i 
(Orig.kat. :Smitts förteoknihg EM 141) 

Kina 
1,137 


9 


Målning 

å papper, föreställande ett bergigt, 
landskap. 
(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 142,) 

Kina 
1,138 


10 


Bok 

innehållande en ordlista (500 ord) med 
uttal och latinsk översättning. 
(Orig.kati :Smitts förteckning RM 147) 

Kina 

ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. '$•- 

1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


'■■'■i 


Anm. 


-- •; ' 


1871.1 


i 
1,139 


11 


Modell 
av hopklämd fruntimmersfot ,med sko. 
(Orig.kat. :Smitts förteckning HM 148.) 

Kina 
1,140 


12 


Målning 

på raarmor.i träställning. 

(Or ig. kat. :Smitts förteckning KM 150) 

Kina 
1,141 


13a-t 


Skelett 

av två fruntimmer-fötter. Den ena fo* 
ten ofullständige 

(Or ig. kat. _: Smitta förteckning RM 152) 

Kina 


/ 


1,142 


14 


Målning 

på marmor, i träställning. 

(Orig.kat.: Smitta förteckning RM 3.53) 


- 


v 


- 


Kina 

ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. ■ 

1871^ 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


VI ' 


Anm. 
1871.1. 


** $ 
iéA3 


15 a. 


i träfodral (större). 
(Orig.kat.iSmitle förteckning RM 157) 

Kina 
1*144 , 


15 b 


m 

i träfodral ^ 
(OrlgikatiiSmitts förteckning RM 157) 

Kina 
1*145 


15 o 


Väg 

i /fcräfodral. 

(Origikatj jSmitts förteckning RM 157) 

Kina 
1,146 


15d 


1 träfodral. 
(Orlg.kat. :Smitt3 förteckning RM 157). 

Kina 


. ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64- .- ' 


1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


■■ . 


Anm. 
1871/1. 


' ■ 
1,147 


15 e 


Bå 

i träfodral. 
(Orig.kat. sSmitts förteckning RM 157) 

Kina 
■1*1.48 


16 


Verktyg 

att skära glas med. 

(Orig.kat: Smitta förteckning RM 165) 
' ■ 
Kina 
1,149 


17 


Ask 

med blå glasknappar. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning BM 166) 

Kina 
1,150 


18 


Ask 

med små förgyllda knappar. 

(Orig.kat.-: Smitta förteckning RM 167) 
•• • * 
Kina 


./ ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64... 8 ^ ^--' 


1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


.i 


Anm. 
1871. i. 


. ' ; f 
1,151 


19 


Gryta 

av metall. 

(Orlg.kaf. :Smitt8 förteckning BM 172) 
-/ 
Kina" 
' H'i^"" 


20 


Basans- 

svarvad av RhinöoershorniUtan fot. 

(Crig.kat.iSmitts förteckning RM 174) 

K i 113 

.. ■" ' ( 
i ;Ji 53 


'. 21 


Kruka • 

Innehållande medikament att äta med 
thé.om morgnarna. 

{Orig.kat. :Smltts förteckning IM 175} 

Eina 
1,154 


22 

'■fr 


Papper 

med skrift, funnet i en uppstoppad 
Phasianus torquatus 1868. 

(Orig.kat. :Sraitts förteckning RM 184) 

Kina 

ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64- :9>* 

1871 n: 


Gen.kat.nr. 


Ihv.nr. 

Anm. 
1871.1;. 


1,155 


23 


Lådor 

(5st.) med snäckor och olommorC skadade 
m.m. av snäckskal. 

(Orig.kat.iSmitta förteoknirig HM 190) 

Kina 
1*156 


24a*b 


Tofflor 

ett par * flätade av gräs. 

(Qrig.kafc. :Smitts förteokning HM 192) 

Kina 
1,157 


25 


Räkne tavla 
(Orig.kat.:Smifcts förtackning EM 193 a) 
Kina 
1,158 


26 


Räknetavla 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 193 b) 

Kina 
1,159 


27 


Modell 

till en soffa ^av trä och marmor. 
(Orig.kat. :Smitta förteckning RM 196) 

Kina 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 10 * 


1871,1.. 


Gen.lcat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
18 71 a é: 


1 ' 
**1&® 


28 


llo.de 11 

till ett bord, av trä och marmor. 

(Orig. kat.: Smitta förteckning RM 197) 

Kina 
1 i " ' 


29 


Gud 

belåtenhetens,d6|rikes husgud, sittande 
bild av vit marmor. 

(Orig.kat* :Smitts förteckning EM 200) 

> 

Kina 


• 


1,16? 


30 


Por a llnabild 

vit, sittande med mycket högt bak- 
huvud, håller en skål, de t långa livets 
- ■ 
gudomlighet (?). 
■- 
(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 201) 
i 
Kina 
1,163 

• 


31 


Porslinsbild 

vit, sittande, belåtenhetens gud(?)> 

(0rig.kat.:Smitt8 förteokning RM 202) 

Kina 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. \ *' V1I 

•--- 


» 


1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
«a*0 g «L é> *L . 


*'\ • 
\m 


32 


Hatt 

av glest flätad, kluven bambu, ö ve r&lädd 
med gråblått tyg prydd med röd silke et of e 


i. 


(Origékat. ;Srnitta förteckning RM 203) 
MSå;"'. 
:,■'..• v • ■ 

1*165 , 


33 


KompaBsdosa ■ .. : 
(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 208) 


= 


Kina 
1,166 


34 


fygprov 

{Orig.katf :Smitts förteckning RM 209) . 

Kina 
1,167 


35 


RökelBestän|jer 

sex buntar i pappersfodral. 

(Orig.kat.iamitts förteckning RM 210) 
i «c •' ' 
Kina 
, 1,168 


36 a- b 


Tofflor 

ett par,guldbroderade,av röd sammet. 

(Orig.kat. :Smittä förteckning RM 212) 

Kina 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. V".. - 12, 1871.1, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871 ..1, 


' '■ 
1,169 


37 


aökpipa 

med långt skaft samt huvud och mun-* 
stycke av mässing. 

(Orig.kat. iSmifcts förteckning RM 217) 

Kina 
1,170 


38 a» b 


Tofflor 

ett par flätad© av gräs. 
v 


/ ■< 


(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 222) 

Kina 
1 r17l 


39 


Mansrock 
av blått siden. 
(Orig.kat. rSmitts förteckning RM 230) 
Kina 
1,172 


40 


Skärp 

vitt av tunt bomullstyg ,med bred bård 
av invävda silvertrådar och silke. 

(Orig.kat. rSmitts förteckning RM 232) 

Kina(?) 


i ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. ■ 13 •• ' i 


1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
\ ■ . » 

Anm. 
i87i,a. 


um 


41 


AkVarellmålnin/i: 
i»! " ' - fc 
på pappet. Sonar ig, 
(Orig.kat. :Smitte förteckning IM 241) 

Elna 
1*t74 


42 


Kruthorn 
4! ■» . 


, 


med propp utgörande krutmått. 
{Qrig,kat.:Smltts förteckning RB^ 1*431) 

Kina 
1,175 


43 


Vikt 

-■"> "-med sexton lod^allt i fodral, 

(Or^gJcat. : Smitt s förteckning RM 1*478) 

Kina 
T>176 


44 


Be z öars t en 

(Orig. kat.: Smitta förteökning RM 1,527) 

Kina 
1,177 


43 


Bez öars ten 

( Orig ♦ kat. : Smitt s förteckning RM 1,527) 

Kina 


.' .ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. - t4,* Gen.kat.nr. 1,178 1,179 1,180 1 '; 181 1871.1. Inv.nr. .1. 46 47 48 49 Anm. HänglåB 

av ffiäsaing.méd nyckel. 
fOrlf. kat. . 'Smitte förteckning RM 1,529 ) 

Eina 18 av mässing, med nyekel. {örig.katé :Smitts förteckning HM 1,529 ) Kina Hänglås av mässing, med nyckel. {Orig.kat. iSmitta förteckning RM 1,529 ) Kina gänglås 

av mässing, med nyckel. 

(Orig.kat. rSmitts .förteckning RM 1,529 ) 

Kina ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64, -'«£;i _1 §'. ■-_•.., 5 ; ■> 


""**" . 
1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


t . 


Anm. 
1871.1. 


1,182 


50 


„ Gravatickel 

av stål. 

( Or ig. kat ;: Smitta förteckning EM 1,530) 

Kina(t) 
1*183 


51 


Pappask 

innehållande fyra mindre askar med 
salanganf?) bon* 

(Örigikat.TSmitts förteckning RM 1,531) 

Kina 


\ ' 


1,184 


52 


Paket 

med salangan(?)bon. 

(Orig^kat. JSmitta Förteokning RM 1,532 $ 

Kina 


.; - . 


1,185 

"i 


53 


Paket 

med salangan(?)bon. 

( Orlg. kat. : Smit ts förteckning RM 1/532 ) 
Kina 


i 


- 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. €4. "*» '16 — t 


1871.1. . 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 


--' 


Anm. 
1871.1. 


i 
f t 186 


54 


Me tall stång 

( Orig. kat. : Smitta förteckning BM 1,547<0 

Kina 
.1^187 


55 


Me talls tång 

(Orig. kat. sSmitts förteckning BM 1,547^) 

Kina 


• 


1,188 


56 


Pnöske 

" som är myoket eläfängt". 
% v _. 
(Orig. kat. :3mitts förteckning RM 1,548) 

Kina 
1,189 


57 a-b 


Ätpinnar 

två st. av trä. 
i 
(Orig. kat. :Sraitts förteokning RM 1,553) 

Kina 
1,190 


58 


av mässing, formen europeisk. 

(Orig. kat. :Smitts förteckning RM 162) 

Japan 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 17: 

1871* U 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


.-• 


Arim. 
1871.1. 


■' • t. ' "■ " " 
1,191 


5.9. 


fandborste 

av trä. 

(Orig.katé sSmitta färléGkniag; EIS 183) 
Japan 
1,192 


60 


Tandborste 

av trä. 

(Orig,kat.:Smitta förteckning RM 183^) 

Japan 
1,193 


61 


Sidenrock 

mörk* Mycket trasig. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 233) 

Japan 
1,194 ..- 


62 


Byxor 

av grönrandigt siden. 

(Or ig. kat.: Smitta förteckning RM 234) 

Japan 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. - 18 1871.1, Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. 1 i 195 i 1,196 1,197 1871.1 63 64 65 Byxor av vitt siden. (Orig.kat. sSraitts förteckning HM 235) Japan Sidenrock vit. (Orig.kat. :Smitts förteckning EM 236) Japan Skärp 

av brunt siden, med invävda blommor av 
rött och blått silke, ränder av silvertråd 
samt fransar. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 237) 

Japan 1 , 1 98 66 vitt, med smala bårder av invävd guld- 
tråd, fransar. (Orig.kat. :Smitts förteckning RM 238) Japan ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. €4. 19 

1871.1; 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871.1. 


/ 
■i; 1.99 


67 


BtfX0r 

av brokigt siden, 
(Origikat. sSmitts förteckning RM 239) 

Indlen(?) 
1*200 


66 a-b 


Tygsockor 

ett par.Tabi. 

(Origékat, :Smitts förteckning RM 1,460 ) : 

Japan 
1*201 


69 


Bok 

tryckt på silkespapper, häftade 

(Orig.kat.:Smitts förteckning RM l,552ji 

Japan 
1*202 


70 


Bok 

tryckt på silkespapper, häftad. 

! 

(Orig.kat^Smitts förteckning RM 1,552£) 

Japan 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 20 - 1871.1, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


t - 


Anm. 
i87i a. 


;1,r203 


71 a-b 


Sandaler 

ett par av halm. 

(Orig.kat. :Sraitts förteckning RM 1,374) 

T Japan 
i;»;204 


72 a-t 


Manstofflor 

ett par .broderade med; gfc-ldtråd ooh 
paljetter av gröna »guldglänsande skal- 
baggs vingar. 

(Orig.kat. rSmitts förteokning RM 179) 
Indien 


-^ 


1*205 


73 


Tamulisk bok 

Språk ur den heliga skrift, tryokt 
i franquebar 1782. 

(Orig.kat. : Smitte förteökning RM 194) 
• t 
" "' Indien 
1,206 


74 


Tamil-skrif t 

på hoprullad palmbladsremsa. 
(Orig.kat. :Smitts förteokning RM 228) 


- 


Malabar 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. , 2% 1871.1, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


- 


1871.1* 


. 7 
i 
,1,207 


75 


Mansrook 

av rött siden. 

( Orig. kat. : Smitta förteokning RM 231) 

jndienf?) 
1,208 


76 


Skrivatift 

av piggs vins tagg. 

(Orig. kat. :Smitts förteckning EM 1,549^) 

Indien 
1,209 


77 


Skrivatift 

av pigg svins tagg. 

( Or ig. kat. : Smit ta förteckning RM 1,549 (r) 

Indien 
1,210 


78 


Skrivatift 

av ben. 

(Origékat. sSmitts förteckning RM 1,549<?) 


- 


Indien 


- ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. .. *.v2&.— 1871.1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871.1. 


■ 
•. "i,.)2-i'"i 


79 


Skrift 

malabarisk och tysk, på fem palmblads- 
skivor.. 

(Orig.kat. rSmltts förteckning RM 1,551) 

Indien 
1,212 


80 


Pärlband 

av blå och vita glaspärlor samt "nia* 
gindano"«frukten. Jfr.mr 311. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 1,538) 
' ; ' i 
Ceylon 
1,213 


81 


Pärlband 

av blå och vita glaspärlor jämte 
prydnader av metalltråd. 
(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 1,539) 

Ceylon 
1,214 


82 a-b 


Tofflor 

ett par av läder, med breda, tvär skurna 
uppåt böjda spetsar. 

(Orig.kat. rSmitts förteckning RM 223) 
Tatarer 

ELANOERS. GBG. 4229. 2. 64. - 23 • 


1871.1. 


■ Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871.1; 


-7- F* 

( 
1,215 


83 


Strut 

med varjehanda, frön, snäckskal m.m; 
(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 1,476) 


. 
- 


Asien 
1,216 

■i -i ■ 


84 


Bezoarsten 

eftergjord, 

(Orig.kat, :Smitts förteckning RM 1,528) 

Främre Indien, Goa. 
1,217 


85 


Skrift 

österländsk, på ett stycke 'bamburör. 

(Orig.kat. : Smitte förteckning RM 1,550) 

Asien 
1,218 


86 


Cigarr 

(Orig.kat. : Smitta förteokning RM l,554j 

Asien 
1,219 


87 


Cigarr 

(Orig.kat. : Smitet s förteckning RM 1,554^) 

Asien 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 24 

1871.1. 


Gen.lcat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871,1. 


v 
1 j220 


88 


Bast 

av Pisangpalmen. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 1,584) 

4®ien 


* 


1,221 


89 


Kris 

med bred, vågig klinga, slidan på j fem 
ställen omlindad, med fin spjälkad rotting 

(Orig.kat. : Smitte förteokning RM 284) 

Malajer 


• 


1,222 


90 


Knippa luntor 

gjorda av stjälkar till kokospalmens 
blad. 
• 
(Orig.kat. rSmitts förteokning RM 289) 

Java.malajer. 
1,223 


91 


Hatt . 

skålformig, flätad av rotting. 

(Orig.kat. :Smitts förteokning RM 981) 

Mala t 1er 

ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. . 25 -■ 

1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


'. 


1871.1. 


1,224 


92 


av Musa Paradisioco (P isäng- trädet). 
Finnes även i Västindien. 

(Orig.kat. :Sm£tt3 förteckning BM 1,534) 
Java 


■ 


1» 225 


93 


Stridsklubba 

av trä, med sniderier, 

(Orig.kat; :Smitts förteckning RM 372) 

Tonga-öarna 
1,226 


94 


Väska 

av delvis färgade rotfibrer. 

{Orig.kat. :Smitts förteckning BM 388 10) 
Polynesien 
1,227 


95 


Flickgördel 

av sju bast-tofsar uppträdda på (ett 
snöre) en bastsnodd. 

(Orig.kat. .'Smitts förteckning RM 398 2) 
Tahiti 


i ELÄNDERS. GQG. 4229. 2. 64. . - 26 «.■ 

187U1 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


\ 


Anm. 
1871; 1. 


■ 
1,228 


• 96 


Dräkt 

av säv. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 404?) 

Polynesien 
:i,229 


97 


Dräkt 

av säv. 
(Orig.kat. :Smitt8 förteckning RM 405 ? } 

Polynesien 
1,230 


98 


Lin 

Phormium tenax (?) på en trärulle. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 415 4 ) 

Nya Zeeland, Maori. 
1,231 

/ 


99 


Stenyxa 

(Orig.kat..: Smitta förteckning RM 445 ? ) 

Polynesien (?) 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. • 27 

1871.1 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


* # 


Anm. 


1,232 


1 S2I- 1 - 


Armband 

av stora röda glaspärlor. 

{Orif.fcat T :Saiitts förteckning RM 449 ? ) 

Polynesien (?! 
1,233 


101 


Harpun 

av ben. 
(Orig.kat, :Smitts förteokning RM 467 ? ) 

Polynesien (?) 
1.234 


102 


Stång 


av trä, använd till uppgörande av eld 
■ , ' • . ' ". 
medelst gnidnlng samt till bärstång. 
(Orig.kat.: Smitte förteokning RM 483 7 ) 
1,235 


103 


Havaiiska öarna.Oahu. 
Bå^e 
.' (■ 
av bamburör. 


i 


(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 488 11 ? 


} 
' \ 


Polynesien 

ELÄNDERS. GBC. 4329. 2. 64. . 28 - 

1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


f • 


Anm. 


1 . 


1871.1; 


i 
1*236 


104 


Klubba 

Töka»at : trä,med taggigt, sidoböj t huvjicl 
som utlöper i en spets, handtaget snidat. 

(Orig.kat, :Smitts förteckning EM 499 17) 
Fidji öarna 
1,237 


1Ö5 


Åra 

med Bpetsigtysnidat blad. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 537 19) 

Nya Hebriderna 
1^238 


106 


Åra 

med spetsigt blad. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 538.20) 
i . 
Nya Hebriderna 
1 ? 239 


107 


Åra 

med spetsigt blad, vilket är snidat och 
målat rött, svart och vitt. 

(Orig.kat. :Smitts förteokning RM 539 21) 

Nya Irland 

ELÄNDERS, CBG. 4229. 2. €4. .-.;j2$-- ; 

18.71,1. 


Gen.kat.nr: 


Inv.nr. 


■<•-■■. 


Anm. 
1871.1. 


1 * 240 


108 


Spjutspets 

av trä, med hullingar, 

(Örig.kat, :Smitts förteokning RM 564 8) 

Sava&e Island 
1 j 241 


109 


Metkrok 

av ben. Gåva av Berzelius. Smitt fört. 
njr 45. ..** 

(Örig.kat.: Smitta förteokning RM5596) 

Polynesien 
1,242 


110 a- t 


Bamburör 

två st. 

(Örig.kat. : Smitte förteckning SM 597 3) 

Tahiti 
1,243 


111 


Matta 
** ■ ^ ii- 
flätad av rörspjälor, gul och svart. 
(Örig.kat. :Smitts förteckning 3 RM 600 22) 

Ponape f Karolinerna 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. - 30 ' 


1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


. '• 


Anm. 
1871.1* 


1 ? 244 


112 


Svärd 

atr trä, kort , krokigt, med hajtänder fas- 
tade medelst snören av bast ooh hår mel- 
lan ribbor, så att de bilda vapnets egg. 

(Orig.kat.:Smitts fört. RM 1,045 a 23) 


- 


' 
Kingsmill-öarna 
1,245 


113 


Svärd 

av trä, rak t, runt, med haj tänder fastade 
medelst snören av bast ooh hår mellan på- 
bundna ribbor längs eggarna. 

(Orig.kat.: Smitta fört. RM 1,045 b 24 ) 

Kingsmill-öarna 
1,246 


114 


Svärd 

av trä, med haj tänder fastade medelst 
bastsnören i en fåra, så att de bilda 
- , ' ■ 
vapnets egg. 

(Orig.kat. :Smitts fört. RM t^46 18 ) 

Pidji-öarna 


• 


1,247 


115 


Åra 

av ljust trä, snidad. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 1,469 5) 

Nya Zeeland, Maori 

ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. *. 51i *. ..;- ■ ; 


1871.1* 


Gén.kat.nr. 


Inv.nr. 


• • • ." 


Anm. 
1871.1. 


■\ 
1»248 


116 


Åra 

av ljust trä, bladet målat. 

(Orig.kat. :Sraitts förteckning IM 1,470 6] 

Njra 2eelahd f Maori 
1*249 


117 


Mössa 

av flätverk. 

(Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,493 12(?) 

Polynesien 
1,250 


118 


Metkrok 

stycke av en metkrok* 

(Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,494 13{?) 

PolynesienJ?} 
1,251 


119 


Matta 

av flätat gräs. 
(Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,495 14 (? 


) 


Polynesien (?) 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 

' . .* 32— 


1871.1, 
jen.kaf.nr. 


Inv.nr. 


* ' ■ «. * t «- ?&. 


Anm. . 


: 
1871.1_. 


1,252 


120, 


Musselskal 

prytt med inristade sirat, i kanten ge» 
nomborrat med många små hål, antagligen 
bortfallet från någon huvudbonad. 

(Orig.kat, :Smitts förteokn. EM 1,517 9 ) 

Marftttesas-öarna 
1,253 

■ i 


121 


Basttråd 
(Orig.kat. : Smit ts förteokn. RM 1,615 15) 

Polynesien 
* ■ 

1,254 


122 


Halsband 

av små rörbitar, uppträdda på en 
bastsnodd. : 

(Orig.kat. :Smitts förteokn. RM 1,617 16 ) 

Polynesien 
1,255 


123 


Pil 

eller spjutspets av rör med träspets 
ooh hulllngar. 

(Orig.kat. :Smitts förteokn. HM 382 ) 
- 


^Australien 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. . 33 '. 
- 


1871.1.. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


/ 


Anm. 
1671*1. 


' 
1,256 


124 


Kastvapen 

lmmerang,av trä. 

(örig.kat* :Soiltts förteckning HM 390 ) 
Aastralien (Nya Höll. 


) 


1*257 


125 


Kastvapen 

"bumerang.av trä. 

(Örig.kat. :Smitts förteckning HM 391 ) 

Australien (Mya Holland) 
1,258 


126 


Kastvapen 

buinerang, av trä. 

(Örig.kat. :Smitts förteckning RM 392 ) 

Australien (Nya Holland? ; 
1,259 


127 


Strän^instrument 
med Ijudkropp i form av en kantställd 
låda . 


- 


(Örig.kat.: Smit ta förteckning BM 220 ) 
Afrika 

ELÄNDERS. CBG. 4229. 2. 64. . 34 

1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871.1. 


fU260 


128 


Som blandas med fett och strykes på 
huden. 

(Orig.kat, :Smitts förteckning EM 659 ) 

Kafferland 
1 ,261 


129 


Snusdosa 

av en oxklöv, inlagd med pärlemor. 

(Orig.kat. :.Smitts förteckning RM 662 ) 

Afrika 
1^262 


130 


Stenkula 

(Orig.kat. :Smitt8 förteckning RM 663 ) 

Afrika (?) 
1 9 263 


131 


Pilagets 
• i 
av trä. 
(Orig.kat. :Smitts förteokning RM 669 ) 

Kaffrer 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. €4. ~ 55 1 


871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871.1., 


"'*• ■ ; 
1,264 


132 


Strutsägf 

med inristade svarta figurer »begagnat 
som vattenkärl. 

( Orig. kat,.; Smit ts förteckning SM 672 ) 

Bottentotter 
1»26§ 


133 


Sfcopprtin&sämne 
liknar krollaprint. 
( Or ig. kat.: Smitt s förteckning EM 676 ) 
Afrika 
1 j,266 


134 


Barkfibrer 

av vilka mantlar vävas. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 680 ) 

Madagaskar 
1,267 


135 


SI ända 

av trä, varmed bomullsgarn spinnes. 

(Orig.kat. :SiBitts förteckning RM 681 ) 

Afrika 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. *■ 36 

1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871.1. 


.1,268 


136 


Snussked 

"Itjägola",av kreatursrevben, bäres i 
håret. 

(Orig.kat. rSöitts förteckning RM 699 a) 

^affrer 


• 


1,269 


137 


Snussked 

"Itjägola^.av kreatursrevben, bäres 
i håret. 
( Orig é kat. : Smitt s förteckning RM 699 b) 

Kaffrer 
1,270 


138 


Snussked 

"Itjägola^.av kreatursrevben bä- 
res i håret* 
(Orig»kat. :Smitts förteckning RM 699 c) 

Kaffrer 
1,271 


139 


läderväska 

med look åt två sidor, pressade si- 
rat ooh lädertofsar. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 721 ) 

Bäandinjj o- negrer , Af rika 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 37 

- 
1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871.1. 


-J! 
-1*272 


140 


Valbaråer 

en knippa, kluvna. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 728 } 

Afrika 
1 ,273 


141 


Kastspjut 
asaegaj,med järnspets, hullingar och 
bakåt avsmalnande spjutstav. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM .773 ) 

Afrika p Zulu-kaf f rer 
1,274 


142 


Rörpil 

med järnspeto. (söndrig ) 

(Orig.kat. :Smitts förteckning; RM 1,433) 

Afrika jMandin^o-negrer. 
1,275 


143 


Fläkta 

att begagnas vid uppgörande av eld. 

(Orig.kat. :3mitts förteckning RM 396 ) 

Guiana f Indianer 

ELÄNDERS. GBC. 4229. 2. 64. -36. 

1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


- ■ ■ 


Anm. 
1871. 1. 


I 
■■tv276 


144 


Fläkta 


N 


att begagnas vid uppgörande av eld. 
(Orig.kat. :Smitts förte ökning RM 443 ) 

Guiana, Indianer. 
1*277 


145 


Lerkärl 

brunt, målat, avaett att mottajja den saft 
som pressas ur den rivna mandioca-roten. 

(Orig.kat. : Smitt s förteckning RM 753 ) 

Amerika. Guiana 
1*278 


146 


Gördel 

prydd med fjädrar. 

(Orig.kat. :Smitts förteckn.RM 1,008 ) 

Syd-Amerika f Indianer. 


- 


1:,279 


147a-t 


Armband 

två st. av fjädrar. 

(Orig.kat. rSmitts förteckn. RM 1,009 ) 

Brasilien 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. . * m -r 1871.1, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
, 1871.1.. 


1 8 280 


148 


Armsmycke 

av fjädrar. 

(Orig.kat. :Smitts förteckning RM 1,010 ) 
Syd-Amerika ff Indianer . 


r 


1i,,281.- 


149 


Stridaklubba 

platt ,av brunt trä*med fint inriatade 
sirat. 

(Orig.kat. :Smitts förteokn.RM 1,012 A) 

Syd«» Amerika 
1,282 


150 


Stridsklubba 

t platt, av brunt trä.med lindning 
av bomullstråd kring handtaget. 

(Orig.katé JSmitts förteokn. EM 1,012 b) 

i 

Syd*. Amerika 
1*283 


151 


Pick 

av guttaperka. 

(Orig.kat. : Smit ts förteckn. RM 1,048 A) 
Amerika 


' ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. •'40? .-■: 

1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871.1. 


1 : ,-284 


152 


£i ok 
■ \ - 
av guttaperka. 
(Orig.kat, :Smitts förteokn. HM 1,048 B ) 

Amerika 
1*285 


153 


Modell 
till en Mandiooa^press.Tipiti. 
(Orig.kat. :Smitts förteokn, RE? 1,049 ) 

Gaiana, Indianer. 
1,286 


154a*b 


Spjutspets 

av fllnta, avslagen, samt bit av 
bränt lerkärl. 

(Orig.kat, : Smitt s förteokn. RM 1,062 ) 

Arne rika (?) 
1,287 


155 

A- 


Låda 

innehållande bitar av brända ler- 
kärl. 

(Orig.kat. : Smit ts förteokn. RM 1,092 ) 

Amerika 

y 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64.. 
1871.1. 


Gen.kat.nr. " 


Inv.nr. 


^.. - 


Anm. 
i&71.1. 


' 
i,*288 


156a-d 


Pilspetsar 

fyra st,, två av flinta och två av 
annat sténsläg. 

( Or ig. ka t. : Smit te förteckn. Rit 1,093 ) 

Amerika 
1,289 


157 


Sporre 

med läderrem och sölja* 

(Orig. kat. :Smitt8. förteckn. HM 1,146 ) 
Amerika 
i i. 

1,290 


158 


Rörgil 

med träspets med små hallingar, styr- 
fjädrar. 

(Orig.kat.iSinltts förteckn. RM 1,161 ) 

Brasilien 
1,291 


159 


Rörsp,fot 

med förgiftad träspets, för jakt 
på mindre djur. 

(Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,168 ) 

Brasilien 


■- ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. . ...a 42 .> 

1871.1.. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


* 


Anm. 
1871.1. 


"i r 
1 ,292 


160 


Träsked 

omålad. 
(Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,,75 ) 
• Amerika 
1*293 


161 


Modell 

av en indianbåt. 

(Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,183 a ) 

Indianer 
1,294 


162 


Kalebass- skål 

målad, (söndrig) 

(Orig.kat. :Smltts förteckn. EM 1,184 a ) 

Syd* Amerika 
1,295 


163 


Kalebass- skål 

målad, (söndrig) 

(Orig.kat. :Smitts förteokn. RM 1,184 £> ) 

Syd- Amerika 
1,296 


164 


Kalebas s- skål 

målad. (söndrig) 

(Orig.kat. : Smitta förteokn. RM 1,184 ° ) 

Syd- Amerika 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2.64.. - 45 * 

1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871.1. 


1,297 


165 


Kalebass-skål 

målad. (Söndrig) 

( Or ig. kat. : Smitte förteokn. RM 1,184,^ ) 

Syd* Amerika 
t i 298 


166 


Kalebass- skål 

målad, (söndrig) 

(Orig.kat. :Smitts förteokn. RM l e 184 O 

Syd-Amerika 
1,299 


167 


Kalebass-skål 

målad, (söndrig) 

(Orig.kat. :Smitts förteokn. RM 1,184 / ) 
Syd- Amerika 
1,300 


168 


Kalebass-skål 

målad. (söndrig) 

(Orig.kat. :Smitts förteokn. RM 1*184 4 ) 

Syd- Amerika 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. ■-•4*.^ Gen.kat.nr. 1*301 1*302 1,303 1,304 1871.1. Inv.nr. 1871.1. 169 170 171 172 Träskål tunn, rödbrun. (Orig.kat. :Smltts förteckn. RM 1,185 A) Brasillen Träskål tunn, rödbrun. (Orig.kat. .-Smitta förteckn. RM 1,185 b ) 

Brasillen 
Gentr . » Amer . , Vl e j o .Nicaragua Träskål tunn, rödbrun. (Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,185 c) 
O entr . *Amer . ,. Vie T | o , Nicaragua Huvud bonad 

av papegojfjädrar; "bäres av 
hövdingar". 

(Orig.kat. :Smitts förteökn. RM 1,007 ) 

Syd- Amerika t Indianer Anm. ELÄNDERS. GQG. 4229. 2. 64. -••45r"-*. ■ 


1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871,1. 


i 
1 >5P? 


173 


Avgudabild 

i form av groda, av bränd lera* 

(Orig.kat. rSmitts förteokn. RM 1,477 ) 


- 


Syd-Amerika 
1,506 


174 


Skramla 

Maraoå^av liten, rund kalebass med 
omväxlande horisontala och vertikala 
Ijudspringor, prydd med fjädrar, handtag 
av trä. 

(Orig.kat. rSmitts förteokn. BM 1*425 ) 


- 


Brasilien 
1,307 


175 


g䣣 
av spanskrör, med i ben skuren männi- 
skofigur till knapp. 

(Orig.kat. :Smitts förteokn. RM 1,481 O 
Amerika (?) 


— 


1,308 


176 


Kä£g 

av spanskrör, med i ben skuren män- 
niskofigur till knapp. 

(Orig.kat. rSmitts förteokn. RM 1,481 ^ ) 

' Amerika (?) 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. - 4€;.*' 1871.1, Gen.lcat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871.1. 


1,309 


177 


Båge 

fårad, delvis virad med snören. 

(Orig.kat.:Smitts förteekn. RM 1,226 ) 

Brasilien 
1*310 


178 


Halsband 

av glas-ooh lerpärior med förgyll- 
da mellanstyoken av trä. 

{Orig.kat.:Smitts förteekn. EM 1,492 } 

Amerika {?) 
1,311 


179 


Kärl 

av kokosnö t, målat i olika färger. 

(Orig.kat. :Smitts förteokn. RM 1,572 ^ ) 

Brasilien 


- 


1,312 


180 


Kärl 

av koksnöt, målat i olika färger. 

(Orig.kat. :Smitts förteekn. RM 1,572 /- )■ 
Brasilien 


•<■ ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. 4fr- 

1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


-" 


Anm. 
1871.1. 


"^ 


y 


U3.13 


181 


Huvudbonad 

av skinn, pjpyaa med långa avarta fjät- 
rar och två platta skivor av Bison-hom. 

{Orig."kat. :Smitte förteckn. RM 400 ) 

N©rd#Ånierika i. Indianer. 
1#3H 


182 


Metkrok 

av trä med hulling av ben. 

(örig.kat. :Smitts förteekri. RM 416 ) 

fanoouyers ö.Horåv. Amerika 
tii,31# 


183 


Harpan 

Hör till kajaken invent.n:r 1*272. 

(Wacklin ) 

(Qrig .kat. sSmitte fört©ckn. RM 978 ) 

Grönland 
1,316 


184a- b 


Sommarötövlar 

för kvinnor. 

(Orig.kat. rSmitts förteckn. RM 980 ) 

Grönland 

ELÄNDERS. GBC. 4229. £. 64. **■'■ ,48'.- ** Gen.kaf.nr. 1871.1. Inv.nr. Anm. 1871.1. 

1 , 517 185 övertrS^a 

vattentät '/av fågeltarmar" ( ? ) »begag- 
nad av en kvinna. 

(Or ig. kat.? Smitta förteokn.. RM 1,043 ) 

Grönland 1,3*8 1*319 186 187 Do eka föreställande eskimå, (Orig.kat. :Smitts förteokn. RM 1,044 <l ) Eskimåer Docka föreställande eskimå. (Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,044 6- ) Eskimåer 1,320 188 De o ka 'Föreställande eskimå. (Orig.kat. :Smitts förteokn. RM 1,044 e. ) Eskimåer ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. . ~4& Gen.kat.nr. 1871.3.. Inv.nr. Anm. 1 9: 3.21; 1,322 1,323 1871.1, 189 190 191 Bocka föreställande eskimå. (Orig.kat. ;Smitts förteokn. R& 1,044 i ) Eskimåer Do o ka föreställande eskimå. (Orig.kat. :Smitts förteokn. RM 1,044 e) Eskimåer Docka föreställande eskimå. {Orig.kat. VSmitts förteokn. RM 1,044 { ) 1,324 192 Eskimåer Docka 

WI^W» iiffli fm föreställande eskimå. (Orig.kat. :Smitts förteokn. RM 1,044 o ) 

Eskimåer ELÄNDERS. CBG. 4229. 2. 64. -* -50; -. v 


1871. 1* 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


" • . : 


Anm. 
1871.1. 


'. 1 
1,325 


193 


Pocka 

föreställande eskimå.. 

(0rig.kat..:8mitts förteokn.. RM 1,044 k ) 

Eskimåer 


i- 


1,326 


194 


överplagg 

av hårlöst sälskinn.med .vita sömmar, 
i nacken en skinnrem med benknappar, för 
hoprynkning av kapuschongen. 

(Orig.kat.iSmitts förteokn. RM 1*059 ) 
Hord-Amerika . Eskimåer . 


i 


1,327 


195 


Ka„1ak-åra 

bladen kantade med ben. (Waoklin) 
Se in?. 1838.1. 


/ 


(Orig. kat.: Smitte förteokn. RM 1,158 ) 

Grönland. Eskimåer 


1 


1,328 


196 


Harpun 

Ernangnak, gammalmodig, mera : sällsynt 
form, udd oqh lina saknas. 
(Fästad vid n:r 521) (Waoklin) 

(Orig.kat. :Smitts förteokn. RM 1,159 a) 

Grönland , Eskimåer. 


- ■- 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2.64.. *- 5t - 

1871.1. 


Gen.lcat.nr. 


lnv.nr.„ . 
Anm. 
1871.1.' 


/ 
1,329 


197 


Blåspil 

Aidligak.med järnspets (igimäk). 

(Waoklin) 

(Orig.kat.:Smitts förteckn. BM 1,159 b ) 

Grönland .Eskimåer 


lt 


1,330 


198 


Fågelpil 

iwiih UT ull mil fil lim 1. ii 

Nugfit. (Waoklin) 
|Qr ig. kat.: Smitta förteckn. RM 1,3,59 o ) 

Grönland p Eskimåer 
1,331 


199 


Lans 

Anguvigak.med lös järnuddad benspets. 

{Waoklin) 

(Orig. kat.: Smitta förteckn. BM 1,159 d ) 

Grönland .Eskimåer 
1,332 


200 


Lans 

—1 »1 ■■! UW 
med fast järnuddad benspets. (Wacklin 
(Orig. kat. :Smitts förteckn. BM 1,159 e ) 


) 
\ 


Grönland, Eskimåer 

: 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. -:52 — 

187U1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871.1. 


1,333 


201 


Ka^ak-modell 

(Orig.kat ? :Smitts förteckn. RM 1,182 A) 

Grönland 
1,334 


202 


Kajak-nnodell 
r ■■ 
(Qrig.kat.iSmitts förteckn. RM 1,182 &) 

Grönland 
1,335 


203 


Ka.lakmodell 

(Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,182 c ) 

Grönland 
1 1 336 


204 


Modell 

av en Umlak, öppen skinnbåt, som begag- 
nas av kvinnorna, ros med två åror och 
styres med en tredje. 

(Grig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,183 b ) 

Grönland f Eskimåer 
1,337 


205 


Modell 

till en Umiak.( Sönärig) 

(Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,183 c ) 

Grönland j, Eskimåer 
1 ' ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64.. - 53- i8na, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


t;j 


Anm. 
1871.1. 


1 1'338 , 


206 


Spillror 

:av en Umiak. 

(Orig.fcaté :Smitts förteoka, RIS 1,183 d ) 

Grönland ti Eskimåe r 
1i, 339 


207 


Slädmodell 

med sex hundar, en bössa och två sa- 
lar »allt äv hen, (Söndrig) 

(Orig,kat,:Snjitts förteckn, RH 1,188 ) 

Grönland 
1 *340 


208 


Fiskkrok 

av trä, med tofsar. 
(Qrig.kat. :Smitts förteckn, RM 1,198a) 
Grönland 
1,341 


209 


Fiskkrok . 

av trä, med tofsar. 

(Orig.kat.rSmitts förteckn, RM 1,198 6) 
Grönland 


<, ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. . - 54 - 1871.1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871.1. 


1,342 


210 


Harpunblåsa 

Avatak,av helt sälsfcinrié begagnad som 
flöte på harpunen.dels för att utmatta, 
dels för att kunna följa salen., (Waoklln) 
(Orlg.kat. :Smitts förteckn. IM 1.254 ) 


/ 


' , ' ■ : 
Grönland 
1,343 


211 


Kastträ 

{hör till nsr 196) (Wacklin) 

(Orlg.kat. :Smitts förteckn., RM 1,355 A) 

Grönland 
1,344 


212 


Kastträ 

(Wacklin) 

(Orlg.kat. :Sniitts förteckn. RM 1,355 b) 
- 
Grönland 
1i345 


213 


Kastträ 

(Wacklin) 

(Orlg.kat. : Smitta förteckn. RM 1,355 C) 

Grönland 

ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64.. 55 - 

1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871.1. 


1,346 

■y 


214 


glasmålning 

bitar av dito från medeltiden, 

(Orig.kat. :Smitts förteokn. RM 1,094) 

Europa 

winrwm m It» mm 
1*347 


215 


trädosa 

Svarvad. (spräckt) 

(orie.kat„:Smitts förteckn. RM 1,487 ) 

Europa (?) 
1,348 


216 


Runkalender 

i form av en bok med sex blad, av trä* 

(Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,543 ) 

Europa, Sverige 
1,349 


217 


Runkalender 

i form av en skiva med två handtag, 
av trä. (1898 lämnad till Nord. Museet i 
byte mot sex par skor.)., Varifrån äro des 
sa "sesr, par skor" ? 189^,^, \-^> 

(Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,544 ) 

Europa »S ver ise 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 56: Gen.kat.nr. 1,350 1.351 1,352 1 J ,353 Inv.nr. 1871.1. 218 219 220 221 Pilskaft av trä. (Orlg.kat, :Smitts förteckn. RM 1,200 ^) Centr.öAmerika Pilskaft av trä. (Orlg.kat. :Smitts förteckn. RM 1,200 &) Centr. »Amerika Åra 

med långt, apetsigt.l bakre ändan av- 
sneddat "blad. 

(Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 536 ) 

Eldslandet (?) Trumma överspänd med ormskinn. (Orig.kat.: Smitte förteckn. RM 1,423 ) Kina (?) 1871.1. Anm. ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64.. - 57 - 1871.1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. ; 
Anm. 
1871;1. 


1,354' 


222 


Skav f järn 

som begagnas vid beredning av hudar. 

(Orig:kat.:Smitts förteokn. RM 1,080 ) 

Grönland ^Eskimåer 
t»355 


223 


py. 

av rör med träspets, utan udd. 
(Möjligen gåva av da Silva Castro.) 

(Orig.kat. :Smitts förteckn. HM 1,434 Q-) 

Syd-Amerika 
1,356 


224 


Pil 

av rör, med träspets, utan udd. 
(Orig.kat. :Smitts förteckn. RM 1,434 fr) 
/ 
mi Syd- Amerika 
1,357 


225 


Pil ' , ' 

av rör med träspets,utan udd. 

(Orig.kat. :Smitts förteckn. HM 1,434 t ) 

Syd-Amerika 

ELANOERS. GBG. 4229. 2. 64. , - S6i 

1871.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871 él, 


1,358 


226 


Pil 

av rör med träspets.utan udd. 

( Orig. kat. s Smitte förteoten. RM 1.434 { ) 

sy&*Amerika 


• 


1,359 


227 

i , 


Pil 

av rör med träspeta.utan udd. 

(Orig.kat. JSmitts fSrteckn. RM 1,434 t ) 

Syd- Amerika 
1,360 


228 


Pil 

av rör med träspeta.utan udd. 

(Orig.kat. iSmitta förteckn. RM 1,434 J ) 

Syd<-Åmerika 
1 P 361 


229 


Pil 

av rör med träspets,utan udd. 


^~ 


(Orig.kat. :Smitts förteckn, RM 1,434 Q ) 


) 


Syd- Amerika 

ELÄNDERS. GQG. 4229. 2. 64. . m 137L.1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1871,1» 


" 
1,362 


230 


.Ml . ;'■'•■ 

av rör med trääpets t tttan udd-, 
(0rig.*kat» :Smitts förteckn» RM 1,434 k ) 

Syd- Arne rika 
H363 


231 


Pil 

av rör med träopets,utan udd; 

(Orig. kat. JSmitte förteckn. RM 1*434 l ) 

Syå-Amerika 
1V364 


232 


Pil 

av rör med träspets, utan udd. 

(Orig. kat»: Smitta förteckn. RM 1,434 j) 

Syd-Amerika 
1,365 


233 


Pil 

av rör med träspets, utan udd. 

( Orig .-kat. : Smit ts förteckn. RM 1,434 k) 

Syd-Amerika 

(Tagen till Nord-Amerika 1883* ) 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 60 1871*1., Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. 1*366 1871U. 234 Pil av rör med träspets »utan udd. (Orig. kat;: Smitta förteckn., RM 1,434 i ) Syd-Amsrika 

mmsäm mm un p > » — ■ w *» mMc* 

(Tagen till Nord«*Amerlka 1883.) ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. *. 61--. 1871.2, Gen. kal. nr. Inv.nr. 1,367 1871.2. 
1 Anm. "! ♦ 1871. 2. 1.. G IL B E R 3? ö A R N A 
Söderhavet 
Gåva av Mfs, F, R, Baby. 203 West 14 
St*, New York, th, Kort svärd av trä t 

Hajtänder fastade längs långsidorna, 
med snöreri av kokosflbrer; De bildar 
vapnets egg* En ögla av flätade kokos- 
flbrer är fastsatt nedanför svärdets 
handtag och avsedd för handloven. 

Svärdets längd 60 om: Föremålet finnes infört i Smi%t,a för-^ 
teckning 1871 * 1 . no» 1046, enligt 
vilken föremålet skulle härstamma 

■v ' 

från Fidji^öarna.: ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - £&± ' : 


187 2i1^ 


1 

Gen. kat. nr. Inv.nr. 


• - . 


Anm. 


. ' •' ' 


; ' "■■ ■ . : 


1872*1 *1M9. 
JAVA 
Gåva av v* konsul J. Schmutzer i 
Saiaarang, Java, genom K. Ut rikeadeparte- 
mentet» 


it ;: # - . :' ... 

1872.1. 


••■'■. ;. ; _ •■ v •- . • '•'.■>•., \ 
1 »368 


1 


Modell till kustfartyg. 

n Findagan"Vmodell till kustfartyg med 
ett segel. 
(Orig.kat.. BH 243) 

■'.•,,••." , , Java 

Samaran^ 
lf3#% 


2 


Modell av kustfarty«. 

"Kventirig", modell av kuBtfartyg, 
däokat med kajuta och med två segel. 
(Orig.kat.» RM 244) 

Java 


j 


Samarang 
1 ^33% 


3 


Modell till kustfartyg, 

"Djaringan". modell till kustfartyg, 
med ett segel. 

(Orig.kat.; RM 245) j aya 

Samarang ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. vt» p3i -rr / " ■■ ■ ' "■'■ ' ' ■ - 


1872J ^ 


Gen. kal. nr. 


, Inv.nr. 


i 


Anm. 


1,37* 


1872. 1 , 
4 


Ii « 

Modell till kustfarty**. 

n Pit Tjalang% Inödeli till kustfärtyg, 
däökat och övertäckt, med tre segel, 
(Orig.kat,: HK 246) 

Java 
1*372 

; <, '''7 


■ ; -."5 • 


Modell till kustfartyg. 

'MahgkattanV modell till kustfartyg 
med ett segel. 
(Orig.kat. 8 HM 247) ; 
. 
Java 
Samarang 
1»37-3i 


6 


Modell av kuatfartyg. 

•Majang", modell av kustfartyg, 
däckat, med ett segel. 
.(Orig.kat.: HM 248) 

Java 
Samarang 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 


' L 


1372^:1%, 


Gén.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


U0\ 

* ,f . "' 


1872. 1, 


Modell till kustfartyj? « 

"Pin djaian% ; ^'nioefei^ till lois t fartyg » 

med étt segel* 

(Orig.kaiui fiffi"?'49l" s ■'•■•■'■■■• ■'■•« ..■ 

Java 
Samaran^ 


.. . - 


H3?ft ■ 


8 

i 


Modell till kustfartyg;" . '. i . ] ,.. 

"Tian Tranga4'% modall till kustfartyg 

med ett segelV '/.-..■■■ 
(prigjkatws HM 250) 

Java 
Samaraas 
1V3f§l' 


9 


Modell av blåsbälK* ' 

n Hvé-bocån-toohang-toesi'' 9 modell av 
folåsbäig för järnsmide?» 
(Qrig*kat,j Hit 242) 

Javq, 
Samarang 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. M* 

1072;*.;. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1872*1 i 
10 


Modell till spinnrock i 

"BjontroV Modell till spinnrock. 
(Qrig.kätv* RM 251) 

Java 
1»37"8 , 


11 


Modell av bärstol. 
{ .') . i ■ 


"J);jolang% modell av bärstol, som be- 
gagnas av dé förnämare j i synnerhet 
vid bröllop» ^^ '. 
(0rig.kat.«.'fc252) 
Java 
1*37^9 


12 


Modell till bärstol. 


• 
"Täridöe", modell till bärstol. Bär- 
'" stång .saknas^ .•-• . 
(Qrigj.ka%rRÉ,253) 


V 


Java 
Samarang 

ELÄNDERS. GBG. -1924. 4. 64. .66 ,^ 

'1.872-**H 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


ir|§Ö) 


1872*1* 
13 


Modell 'till bärstol* ^ 

'."■Tandaé.% modell till bärstol i häng* 
matta under trä tak. 
(örig.kat*: BH 254) 


,- 


Java 
Samarang 


/ 
14 
a » c 


Modell ■ till ■skärra» ■'■'" ' •' •■ -.-' i ; • • ■'•'<■' •'• 

"Gröbähl9% modell till kärra, med tak. 
; (0rig;kät' V 8 ^ 255) 

Java 
- r tf ! 


15 


Modell till säng..' 

Modell till säng; av trä» målad grön 
och rödi. ••'■"•'; 
: (Orig*kät>? BM 557) 

Java 
1 '*33^ 


16 


Modell till säng* 
Som nr. 15. 
(Orig.kat.r HM 258) 

Java 

ELÄNDERS. G BG. 4924. 4. 64. - 67 - ; 


1872,1, 


Gen.kat.nr. 


'Iriv.nr. 
Anm. 
1872.1 i 
17 


Modell till eDölröök* 

"Manen"» moåell till apolrock, 

Söndrig. 

(Qrigikat.s W 259) 

Java 


' 


f tl&& • 


18 


Modell av väv, stol. 


V 


' " 1 
"Ienvenah*V modell av vävstol, med 
röd sidenväv i 
(Orig.kat** HM 260) 

Java 
\i?m 


19 


Modell av åra. * : v ■ 

Modell av åya 9 troligen- hörände till 
någon av farkosterna nr. 243-^250 „ 
(Orig.kat«>« HM 1,432) 

Java 

(Enligt prof. Stolpe så är det en 
hammare att slå på tatueringsinstrumentet, 
själva bladet användes' att rita mönster 
med.) 

(Tahiti ?) 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 68 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 1875.1. Anm. 1873.1.1-10 a-o 2 Gr ö nia n d Gåva av Professor Friherr© A«.]3 lfordenekiöl<l. Om samlingen finna följ. anteckning 1 
or Igi nalkat alogen t 

Nordenskiöld 

Grönl.exp. 1870 15 maj fr. Kbhvn. 

12 Juli t. Auleitsivik* 

fjorden 

Chris tianshavn « 

Lerbukten 

Jakopshavn isströra« -> 

Här o. annorstädes unders, påtala boplatéer o, grafvar 

" omfattande saml. grönl. fornaaker " 
Dlsoo o. Noursaakhalfön. 

Nordenskiöld 1871. Ingegerd o. Gladan 
under v. Otter afhemtar Ovijak-blocken ., 

Nordenskiöld t Redogörelse f • en exp. t. 
Grönland år 1870, K .V .a, Öfvers. 1870 
eller särskild ed. Sthlm 1871. ELANOERS. OBG. 4229. 2. 64. - 69 Gen.kat.nr. 1,387 1*388 1,189 1 , 390 1873.1 .- Inv.nr. •1, 
1 A- Anm. ögonskärm av trä * 

■Belagd med f ina bensniderier é Bégagnae 
av ka^akroddare . (Örig.nr.- 1,207) Ost Grönl. Sybefaör , A En skinnlapp med en synål av Järn, en 
av ben samt 14 behprylar . 
(Orig.nTo 1,208) 

'Grönland • Väska. Av svart och gult skinn med skinn- 
broderier,, (Orig.nr* 1,209) Ost Grönl. Skinnmössa . 

Kalottformig, broderad; begagnas av 
kajakroddare. (Orig.nr. 1,210) Ost Grönl . ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. - 70 1873.1 < Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


\ f 


Anm. 


1.37Q 

' 11 


1873.1. 

5 " 


"Sorgmössa',! 

Av svart och vitt skinn, bäres av 
mödrar, vilka förlorat sitt barn och 

' C i. V. ; ' ' , 

som, till tecken av sorg,, dölja har" 
toppen* (Orig.nr. 1,211)) 

Ost Grönl. 
1 f • 

1,371 


6 


c 

Kam. 

Av en stor, valrossbet (?).•■ 
(Orig.nr. 1,212) 

Ost Öröni . 
1,372> 


7 


Byxor. 

Ett par korta sommarbyxor för kvinnor. 
(Orig.nr. 1,300) 

Grönland. 
1,373 


8 


Sälskinnströ.la . 

Med kapuschong, för kvinnor. 
(Orig.nr. 1,301) 

Grönland • 

F.LANDERS. GBG. 4229. 2. 64. Gen.kat.nr. 1,374 1,375 1 ,376 1,377 1,378 71 - 187 3>1. Inv.nr. 

1872. 
9 Anm. 10 l^ !fe* l<ot Vattentät 'övertro .ja, ånoråk . 
Av tarmar. (Orig.nr. 1*302) Grönland. Redskap, tagna ur en grav »— R.M . IGOZ.. 3 
a) Kvinnokniv . 

Järnbladet delvis bortrostat, 
trähandtaget skadat. (Orig.nr. 1,602) 
Längd. 11 cm. Max. bredd 10 om. 
Grönland . b) Trähandtag till kvinnokniv . 
Längd 9 om. Max. diam. 3 cm. 
Grönland. ,_ (.Orig.nr. 1,602) c) Knivblad av järn . 

Starkt rostskadat, spetsen 
saknas. .. (Orig.nr. Il, 602) 
Längd 11 cm. 
Grönland. io~lé>3 d) Järnsax ., 

Starkt rost skadad. (Orig.nr. i, 
Max. längd 14 cm. 
Grönland • 60J!) ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. -72 1873.1 . Gen.kat.nr. ^ r 379 1,380 1,381 1,382 1,383 Inv.nr. 1873.1. tb(, \k£ I4H \i>Z IM A -B (Ports.) 
e) Brynstén » --■ < , 

Flått rektangulär form med rundade 
kanter. (Orig.nr. 1,602) 
Måtts 8x2 x 0,8 cm. 
Grönland • f ) Bry näten . 

Mörk skiffer liknande bergart 
Närmast rektangulär form. (Orig.nr, 
Mått» 14,5 x' 3t8 x 2 cm. 
Grönland. t, 602) g) Basfragment av en täljstenspets ? 

Med ett komplett och ett fragmen- 
tariskt borrhål. (Orig.nr. 1i,602) 
Max. längd 3 cm. Max. höjd 2 cm. 
Max. tjocklek 0",8 cm." 
Grönland. h) Benbeslag. 

Platt, ringformigty med ett störr^ 
och ett mindre runt hål. En spets i 
kanten intill det större hålet, kant er|i 
intill den* motsatta ändan med det 
mindre hålet rak. (Orig.nr. 1,602), 

Längd 2 cm. Max. bredd 1,2 cm. . 

Grönland . 

i) Två gjiaapärlor . 

Av mjölkvitt glas . " Oregelbunden, 
närmast cylindrisk form, (Orlg. nr, "W ,6(^2) 
Max. längd 1 cm. Max. diam. 0,8 cm. 
Grönland . Anm. ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. - 73 *-• 1873*1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


■ M 


Anm. 
1873.1. 
i© 


(Forts.) 
1,384 


-a^& 


.1) Skål av täl.^sten. 


U>l 


Rektangulär form med rundade kant? 
Max. längd 6 cm. Max. bredd 4 cm. 
Höjd 2 cm. (Orig.nr. 1s,602) 
Grönland. 


r. 


:1.»385 

5 


HO 


k) Benkula, lekande. 

Oval form, genombrutet arbete med 
en rund öppning i båda ändarna, två 
triangulära och två utdragna halv- 
"■ 
cirkelförmiga på sidorna. 
Längd 4 cm. Max. diam. 2 cm. 
i 


',':/' 


Grönland. (Oris.nr. 1.602) 
1,386 


■l?9 


h' ' ■ ■ ■ ■ : • .. 

1) Harpunspets. 

Av ben med nu delvis bortrostad 
järnspets. (Orig.nr. 1,602) 
Längd 9,5 om. 
Grönland. 
i, 387 


1 52 


m) Harpunspets. 

Helt av ben. (Qrig;.nr. t, 602) 
Längd 7 cm. 
Grönland. 
1,388 


-.151 


n) Harpunspets (?) 

Av ben med urtag för bladformig 
järnspets. (Orig.nr. U, 602) 
Längd 7 cm. 
Grönland. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 74* 1873.1. Gen.kat.nr. 
i 


Inv.nr. 


. 


Anm. 


t. 
i 


1873.1. 


t! 

1,389 


*& 


(Forts.) 
'. -m&* 


g) Harpunspete. • - 


\SXo 


Av ben med urtag för bladf ormig 
järnspets. (0.rig..-nr.- 1i,602) 
Längd 5 cm. .Max.» bredd ,2 cm. 
Grönland» 
1,390; 


\ssr 


p) Harpunspets. ■ - • 

Helt av ben. (Orig.nr. 1,602) 
- 
Längd 5,5 cm. 
Grönland. 
1,391 


\5H 


a) Spets till "leksaks M-narpuri. 

Helt av ben. (Orig.nr. 1i,602) 
Längd 2,8 cm. 
Grönland . 
1,392 


M5~3 ■ 


r) Benspets med två rader hullinsar. 
Till fleksaks"-harpun. 
Längd 5,5 cm. (Orig.nr. t, 602) 
* 
Grönland. 


- 


1,393 


15" 2. 


a) Benspets med en rad hullingar. 

(Orig.nr,. 1,602) 
Längd 10,5 cm. 
Grönland. 
1,394 


^1 


t) Benspets med en rad hullingar. 
(Orig.nr. 1,602) 

Längd 10 cm. 
Grönland. 

ELÄNDERS. G8G. 4229. 2. 64. 75 '<''.* : •; 


1873 <1* 


Gen.lcat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1873.1* 


. 
- . ■ ( i 


3^ 


(Forts*,) r 
1,395 


Ss*isä 


f u) Benspets ined två rader hullinsar . 


I SO 


(Orig.nr;. 1?,6Q2} 

Längd 9 cm* *■•=.. V • : ') . 
Grönland. - 
1,396 

- 1 " 1 


lw 


v) Halv d. lurkäke. 

Spår av -bearbetning. 
Längd 17 cm. ..(Orig^niu 1i,6Q2) ;. 
Grönland* - : 
1,397 


m 


w) Benspets. 

Av större extremitetben .och där- 
för med halvcirkelformigt tvärsnitt. 
Två genomborr ni ngar något nedanför 
< < 
mitten och närmare den tvärt avskurr 


a, 


något bredare handtagsändanp som mit 


t 


på har en utbuktning med en genom- 
borrning « ( Orig »nr . 1*, 602) 
Längd 16,5 cm» Mas. bredd 2,5 om. 
Grönland. 
1,398 


/H> 


x) Benspéts» 

Svagt böjd oeh mitt på två par 
av gejiömborrningar « I den snett 
avskurna basändan en inborrning. 
Längd 11,5 cm. Max. diam. 1,5 cm. 
• 
Grönland. (Oris.nri 11.602) 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. . - 76 ..- -.'' * 


i873a. - 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1873 -1. 


r . ■ ■ 


<£© 


(Forts.) 
1>399 


ågsslgg 


. . y) Sträckare (?) 


\Hh 


Platt närmast spetsovalt kupigt 
i . , - . 
benstycke med tre genomborrningar 
på .-det ■ 'bredare mittpartiet o En finai 
dso ofullbordad i ena spetsen. 
Längd 11,5 era. Max. bredd 1,7 cm. 
Max. tjocklek 0,8 cm. (0rig.nr.1i, 602) 
Grönland . 


•e 


1,400 

ii- i 


i4«r 


z) Benspets» 

Spetsig i båda ändarna och med 
en avsats kring spetsen i den ena 
änden. En genomborrning genom det 
bredare mittpartiet. (Orig.nr. 1,602).. 
Längd 10 cm. Max. diam. 1,8 era. 
Grönland . 
1 ,401 


. IH1 


å) Benspets.' .<■-,- . 

Spetsig i båda ändarna och med ©n 
genomborrning genom det bredare mitt- 
partiet. (0rig.nr. t, 602) 
Längd 8 em Max., diam. 1 cm. 
. Grönland. - 
1,402 


hi 


ä) Benspets. - 

Rektangulärt tvärsnitt men-kanterr 
rundade oeh närmare basen en genom- 
borrning. (Orig.nr. 1:,602) 


a 


Längd 13 om. Max. diam. 1 x 0,8 cm. 
Grönland. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 77 ..— 
1873,1 . 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 


* 


Anm. 
1873-.il 


• 


* 


i§ 


(Ports*) 


tW403-: 


W2. 


i ö) Bensträckare , 

Rektangulär form med rundad© 
kanter och båda kortändarna böjda 
åt motsatt håll. En génömborrning 
nära: mitten, (Orig.nr. 1,602); 
Längd 9*8 om* Breda 1*2 cm. . 
; T-jöeklek 1 cm-,, > • ... = ,■*;. -v' ■;.■ 


' • . • : *. 
Grönland . 

. ' ' ' ' ■■'.■■■ , • . , . •. . 


t>.494> 


-IH| 


: ^jj) ' Benhändtag .till järnsy!. 

Gylindrisk långsträckt formi ; 
' 


: . ■ ■ 


! 


. något avsmalnande ■■mot den fria änder 
kängd 15 cm* .: Har* diam. l'-cm.. ■■■■ : -'.- 
Grönland -i ■ '■ (Orig .nr . 1 1 602) ' * '>'■■'■'■; 


I. 
1,405 


Hö 


b.-,-) Bénredskap. 

Prylf ormigt med me jself ormig 


spets. (Orig.n^. 1,602) 
Längd 11 cm. Max. diam. 1 cm. 
Grönland,. - ; 


1,406 


I SS 


c^) Närmast .prylf ormigt benf ragment . 
Båda spetsarna avbrutna. 
Längd 5*5 om* Maat. diam, 1,3 cm. 
Grönland . (Orig.nr. t. 602) 
-■ 


1,407 


lift 


d-^) Bearbetat benstycke. 

Oregelbunden form med kvarsittand 
cylindrisk tapp med brottyta. 
Längd 4,5 cm. Max. diam. 1,7 cm. 
Tappens diam. 0,8 cm, 
Grönland. (Orig.nr. 1.602) 


B 


- ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. - 78:^ 

1873.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


* '■■ • ■ 


Anm. 
1873*3*. 


• . 


., . I©- 


(Forts.) 
1,408 


<s&~n££- 


e^ Hängprydnad (?) av ben. 


137- 


.Platt oval Supig form» I ena 
spetsen ett borrat hål, , 
Längd '9 cm. v Max. bredd 1*5 em. 
Grönland. Y0rig.nr.cli/S02) 
1,409 


■J34*,.. 


f,) Benbesla/». 

Rektangulär form. Halvcirkel- 
formigt tvärsnitt. Två kompletta 
och ett icke komplett borrhål. 
Längd 15,5 cm. Bredd 2,3 cm* 

T-)ocklek ö 9 5 cm. (Qrig.nr. f-,602), 
Grönland. 
1,410 


\*>S 


Rj) Frasment av benbeslas. 

Härmast . rektangulär form. Platt 
halvcirkelformigt tvärsnitt. Ett 
. S 
helt 9 två fragmentariska borrhål . 
Längd 11,5 cm. Bredd 2,5 cm.. 

Tjocklek, 0*7 cm. (Qrig.nr. 1i,602) 
Grönland . 
1,411 


^ 


h-^) Benbeela^* 

Rektangulär form. Halvcirkelr 
fq^migt tvärsnitt.. Två borrnål. 
Längd 9,5 cm. Bredd 3,5 cm : . 
Tjocklek 1 cm. (Qrig.nr. 1,602) 
..,- 


- . 


Grönland. . 

F.LANDERS, GBG. 4229. 2. 64. 79 1873,1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


' ' 


Anm. 
1873*1. 


■ / 


^B 


(Ports,) 
1; t .4f2- 
i^} Benbesla^, 
■ 


tS3> 


Härmast platt rektangulär form, 
Två kompletta oeh ett icke komplett 
borrhål. (.Orig i ni», 11,602), 
Max, längd 13 cm.. Max. bredd 3 cm. 
Tjocklek 0# 5 cm, 
Grönland, 
1,413 


. 132 


.1,) Benhandtag (?) r 

Platt knivform . Ben ena m§d en 

avsats markerande spetsen, (fland- 
taget") har opojerad yta, det ut-? 
dragna, polerade bladet har ett 
fint uttag - plats för ett Järn- 
blad ? - längs ena kanten. 
Längd 18 9 5 cmo Max-, bredd 2,5 om, 
Max, tjocklek %■ om* (Orig.nr. 1,^602 
Grönland. ' ■■..■'•;■.„ 


) 


1,414 


'31 


kO Bénbesiag*. . , 

'. Oregelbunden» närmast rektangu* 
lär platt oeh svagt böjd form. 
6 borrhål, (Orig.nr, T #602) 
Längd 16 cm. Max, bredd 3,5 cm, 
Grönland . 
1,415 


1^0 


1,) Benbeslag. 

Hektaiagulär form, närmast halv- 
cirkelförmigt tvärsnitt. Ett borrai 
hål i ena kortändan, (0rig;nr.1, 602) 
Längd 18>5 em. Bredd 3 cm. 
Tjocklek | em. 


! 


Grönland. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64 -80 *■ 18734*. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1873:1; 


i 
' ' '.'' /■ i 


$© 


(forts.) 
1,416 


«^så& 


nu) Hörnspets, 


ILS 


Vid brottytan vid laaeen en mindr« 
sidspets. ( Orig.nr:. t, 602) 
Max» längd 9*5 . öm* 
Grönland, 


) 


1,417 


(2.8 


n£) Benhandiag till skrapa (?) Skinnskra 
Spetsig form men spetsen W$å i 


pa (?) 
• 


Sidled* HaJveirkelfQjfmigt tvär-» 
snitt. Benet i den kupiga sida** 
mera poröst än i den plana* Ben 
fredar© änden trublslgtmejseiformig, 
Max*, längd 10 em. Max. bredd 4 cm. 
Grönland. (Orig.nr. 1,602) 
1,418 


(*> 


o,) Benföremål. 

i. " •."■"■' ! ' i*» 


■ 


Oregelbundet 9 närmast cylindriskt 


t 


med randade kanter och en skåra i 
: ■ | ■■ 
längdriktningen. (Orig.nr. 1,602) 
Längd 9t5 öm. Max, diam, 3 cm. 
Grönland, 


q 


1,419 


• 1 26 


p, ) Benföremål, 

Platt närmast utdragen halveir-* 
kelförm* (Orig.nr. 1,602) 
~ 
Xängd 4,5 cm. Bredd 2,5 cm, 
Tjocklek 0,5 cm.. 


r. 


-■ 
Grönland. 

.t 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. *.81 * •X • Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1873*1* 
3^& 


(Förté r ,) ' ; . 
1,420 
q, ) Bentfragment » 

Ledända till störde extremitet» 
M.som kapats asr genom ett 'fler*» 
tal borrhål, 0rig*nr, 1*602) 
Max* längd 10 em* . ' 
Sjöland» 
H4211 


I2 4 / 


r-) Kniv eller skrapa» 

Litet cylindriskt trästycke med 
ett i längdriktningen infällt järn* 
blad. (Orig»nr, 1,602) 
Längd 3. cm* Hax, bredd med "bladet 
r 1*5 cm* 
Grönland, 
1,422 


I22> 


e-0 Fågelfigtar i trä. 

(Orig.nr. 1,602) 

Längd 7 era.^ 
Grönland o 


•'•. 


1,423 


1X2. 


t-^) Träfrasment. 

Långsträckt, något spetsig form 
med högt 9 halvcirkelformigt tvär«* 
snitt* (Orig.nr. 1,602) 
Längd 23,5 cm. Max. bredd 1,8 cm» 
Max. höjd 2 9 3 cm, " 
Grönland* ; 
1,424 


> 

'^1 ; 


%) Frylformigt träföremål. 
(Orig.nr. 1,602) 

Längd 12,5 cm* Max o diam* 1,5 cm. 
Grönland. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 

t&? siit- 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1873*1.« 
3sÉ 


(Forts.) 
t^fe . 
?:%) ^gäpinne « - 


"1 20 


Svagt epölf ©raiig med svagt ' v 
n© $ se if örmig : spets « Et t avsät e* 
förnilgt insnitt på vardera sidan 
1 den motsatta änden* 
Längd 21 $5 em» Max, diam. 1 cm. 
Grönland. (Or is. nr» 1.602) 
1*426 


ue 


w-, ) (Eräiragmenti* •■.•■-•.: 
• Håg^t .feö^d.l^ih^eMörmädA^n^^.- 
med .på ena yttersidan en éislcuren 
sä|f igur i relief*'" ■.■ ^lera- 'fina'' ■_. 
fcorrhålé (Orig.nr. 1,602) 
Längd 11 em. Max, diam. 4 cm. 
Grönland. 
1 ,427 

' s 


m 


x^) Äaabeslaj»* 

Platta närmast triangulär form, 
två borrhål. (Orig.nr. 1,602) 
Måtta 3 x '2 x Ö 9 5 cm. 
Grönland • 
1»428 


■ in 


ar») Träsked* 

Skadad* Skaftet böjt i sidled 
och med svagt markerad^ kulf ormig 
spets. (Orig.nri 1,602) 

Max. längd 22 cm. 
Grönland . 
- 
i ■ ,. - _ , . v '■ ♦ 

f.LANDERS. GBG. 4229. 2. 64 ■*• 83 1873,1, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1875 vi. 


■ 


1© 


(Hrtsi) 
:1,429 


'SÄS 


SP- 2,) tra&msnt "av träskål* 


HG 


HektånguiåsK form, l viddgahde 
ktg starkt mot mynni nge a» 
Längd 10,5 era. Bredd 7 »5 cm. 
Höjd 4 onu (Örig.iir.' 1,602) 
Grönland ; ' • * • / ■ 
1*430 

1 > 


U5 ■ 


s 

å^) fräpinne (till tranlampa ?) 

lågot avsmalnande mot den ena, 
något koläde änden, Étt spån 'bort 


«~ 


skäret längs med den motsatta. 
- 
Längd 19 cm, Max; diam. 1,5 cm. 
Grönland . (Orig. .iir. 1,602) 
1,431 


lly 


äj) träpinne (till trahlampa ?.) 

Bna ändan snett avskuren till 
mejselforra, andra något kolad, 
IMngå 17 1. 5 cm. Max. diam, 1 cm. ' 
Grönland» ' (Oris.nr. 1,602) ' 
1*432 


1/3 


ö, ) Barkstycke. 

Oregelbunden, närmast rektangu- 
lär fora. Ena sidan nästan plan. 
Max. längd 22 cm, Max. bredd 6 ca 


• 


■ 
Max. tjocklek 2,5 om. 


■- ■ 


Grönland. (Orig. nr. 1,602) 
1 »433 


ue 


a„) Benf ra^ment . 

Oregelbunden rak form, ena 
sidan plan. (Orig.nr. 1,602) 
Max. längd 25 cm. Ma^. bredd 4 en 


. 


Max. tjocklek 1,5 cm. 
Grönland. 

- ELÄNDERS. GBG. 42Z9. 2. 64. ~ 84 -*• 1873 &, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1873*1. 


■ 


'*© 


(Ports.) 
t>434 
b„) Benfragment med spår av borrhål 


U| 


efter kaphiak» 

: Närmast rektangulär form med 
ena kortsidan liksom delvis också 
kanterna rundade. (Orig.nr. 1,602) 
■ 3$ngd -gföeem,,. Bredd 3,2 cm. 
^ Tjocklek 1,2 *cm. 
Grönland. 
1*435 


i 

110 


c) Benf ragmént . ; 

fiärmast rektangulär form. En 

„ sida fjlan med en inristad linje 
parallellt med den mest raka 
kanten. (Orig.nr. 1,602) 
Max. längd 3 cm. lax. bredd 
• . ' 5 
4 cm. Max. tjocklek 1,3 cm. 
Grönland. 
1,436 


103 


, d ) Benfragment. 

Oregelbunden närmast rektangu- 
lär form. (Orig.nr. 1i,602) 
Längd 7,5 cm. Max. bredd 2,5 cm. 
Grönland. 
1,437 


m ' 


e„) f räf ragment • 

Mrmast platt, halvcirkelform. 
Be båda plana sidorna har spår 
av röd färg, (Orig.nr. 1,602) 


»-_ 


i i 


■ 


Max. bredd 6 cm. Tjocklek 1,5 cm 
Grönland. 


• 


'* . * ' '■ ■ 


y ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 85:. 

1873.1; 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1873 a « 


■ 


■jfr. 


(Förte.) 
1,438' 
f„) Kak-fra^ment. 


Tänderna bortfallna. 
Max o längd 4,5 om* 
Grönland. (Oris.nr. t. 602) 
1,439 


106, 


g n ) Sténspån. ' 

Åv gråaktig bergart. 
Längd .7 cm. Max. breda 3 cm. 
Grönland. (Orig.nr. 1,602) 
1,440 
h„) Stenavslag,, 
"< .'• 


105 


Oregelbunden platt form. Av 
gråaktig bergart. 
Mått? 3 x 3 x 1,8 cmV 
Grönland. (Orig.iar. 1,602)- 


■ 


1,441 


)0H 


i„) Stenavsla^. 
\ 
Oregelburiden form. Av grå- 
aktig bergart med skiftningar i 
brunt. (Orig.nr; H i 602) 
Måtts 4 x 2 x 1,5 öm. . " - 
Grönland; 
1,4^42 


£02> 


;U) Stenavslag." 

Oregelbunden form. Av grå- * 
'akt ig bergart med skiftningar i 
, 
brunt, (Orig.nr. t-, 602) 
■ , 
Måtts 3 X 2 x 1/8" om. 


.*» 
- 


Grönland ."■ 

ELÄNDERS. GSG. 4229. 2. 6-4.. 86 : . i 


1873*1;*. ' 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


': ' 


Anm. 


iiM* ' 


1873,1* 

102. 


(Ports*) 
k^) Spånf a?agméii^ . 

Av gråaktig bergart» 
Måtts 2 x 2 x 0*5 öm. 
Grönland*- C Or is, nr. 1 r 602 V 
1*444 


101 


l n ) Stenspån, 

Av gråaktig "bergart . 
Mått? 3*5 x 2 x 0*3 cm. 
Grönland.- (©ri^.nr* 1.602) 
1, 445" 


'' 100 
Å-C 


m„) 3 stycken pärlor på ett snöre.— 
En platt stenpärla ined ett 
större och ett mindre hål„ en ova3 
benpärla med %*f ormigt hål, och er 
pärla utan hål i form av två kulor^ 
Samtliga tre längd osa 1*5 öm. 
Grönland. fOri^.nr. 1 r 602) 
1,446 


99 


no) Glaspärlor på ett snöre. 

Blå* bruna och några vita *- 
därav en cylindrisk. 
Max. diam. osa 3 mm. 
Grönland. fOrip.nr. 1 f 602) 
1,447 


eg 


öo) Glaspärlor på ett snöre. 

Blåp vita * därav ett par 
cylindriska - sVar-ta* gröna etc. 
Max. diam. 1*5 cm. 
Grönland. (Orie.nr. 1*602) 

Katalogen upprättad 1964 av Pil. dr* 
Stig Rydén. <-<HÄ*6* t»* %Q &*%)•• 

ELÄNDERS. GBG, 4229. 2. 64. . - 87 Gen. kat. nr. Inv.nr. 1874.1. Anm. 1874.1. 1 - 370 a-b. SK I LBA V Ä R 1 D S .$,.&..& A 1 »BPJSA.H.SÄfl If.* l -Q'.' " ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 88;,- Inv.i Avskrift. B r# Grimms.väg 17 t Äppelviken 

den. 23/5 31u 

Herr Professor Gerhardt Lindblom ^ 

Statens Etnografiska; Museum. 

Refererande till telefonsamtal den. 19 dennes har jag; härmed äran, 
meddela följande angående Adam Afzelil dagböcker från Sierra Leone* vilka 
år 1892- donerats till Uppsala universitetsbibliotek av hans sonson 
löjtnant Hugo Afzelius: i Arvika, numera* avliden. Det är tvÅ volymer på 
ett par tre; hundra tättskrivna; sidor vardera * tydligen ordnade och* in«- 
bundna^ genom bibliotekets försorg. Katalognumréh äro X 406 b. och. X 406 c, 
En tredje volym X 406 d innehåller från Sierra, Leone. uteslutande väder- 
leksuppgifter från okt. 1795 till maj 1796. Etnografiska, notiser finnas 
uteslutande i de bådas förstnämnda volymerna** av vilka X 406 b omfattar 
tiden 17 april till in, i juli 1795 samt jan. o. febr. 1796 och X^406 c 
1 mars- 1. 6. m. dagen, för hemfärden till Europa den 17/ maj 1796. ^1 den 
förra finnes bland mycket annat den utförliga beskrivningen av drinking 
the red water-ceremonln. I den senare äro; samlade anteckningar under 
ooh efter den resa; på 43 dagar, som i mars ooh april 1,796 företogs; 
norrut utmed kusten till öar och flodmynningar m.m. $& detta att döma: 
av, en i min ägo befintlig anteckning av Af zelii äldste son troligen^ 
varit den längsta utflykten under hela. Af rikavistelsen, utgöra de mänga 
etnografiska upplysningarna i dagboken kanske remfc av huvudparten av vad 
Afzelius antecknat i detta ämne. Jag kanvju.ej alls bedöma materialets 
värde, men då Afzelius var en synnerligen vaken: ochi noggranni iakttagare, 
fostrad i Linnés skola, böra ju. hans observationer vara tillförlitliga. 
Mycket anför han efter hörsägen, men hans uppteckning därav är sakerfc 
mycket noggrann. I varje fall tyckte jag, att det var min plikt, att hos 
Herr Professorn; efterhöra om detta material vore. kant och utnyttjat. 
Det förvånade mig, att professor Juel i sin värdefulla levnadsteckning 
över Afzelius inte. alls berört dessa anteckningar. De äro inte. svära 
att finn», ty de äro upptagna i förteckningen i B 10 ^^^ 8 ^ n { an , 

lör övrigt ge dessa anteokningar en rätt så god bild av den bland- 
ning av vildmarksliv och småstadsidyll, som Preetown bjöd sina invånare, 
en idyll, som dock skuggades av fruktan för ett nytt franskt, överfall. 
I alla fall trivdes man tydligen gott. De gemensamma måltiderna, hos 
miveraören eller i the messhouse, vardagens id och söndagarnas andakts^ 
IvnlSarrskeppen som komma och gå, de^orta *^»^~~ 1 1 ^ va gfS n * 
allt^kymtar fram mellan de mera fackmässiga notiserna. En rolig^ bild, 
som jag gärna minns, är min; gode mormorsfar gnoende med andan: i halsen 
etter fiS^attfotade infödde\ägvleare genom den regndrypande ^f^ 
skrudad i överrock och paraply. Men han kom också till målet, ^lativt. 
torr. A propos museets nya kanot tillåter jag mig citera ett P^r rader 
om £n hemfärd från "the Bananas" till Ireetown en: månsk enskvä 11 de n 25^ 
aDril 1795. Färden företogs i en målad kanot, omkring 30 fot lång tne, 
Seatest I ever saw", rodd av tio män. Man startade på middagen, och 
lådde freeto^n kl! 12 på natten. Roddarna. "Were almost continually 

åinffins and they kept time. with the rowing. the. song, wae loud, 

shalp^nHelanchol?. One, who began sung always half the. *ifinction 
Sefore the other chSrus began." Det låter så vilt och trevligt, en_ 
nära hundrafemtioårlg stämningsbild från de svartas värld J Alla övriga 

anteckningar äro också skrivna på engelska. *-,»„,.**<«,«• t»<? 
Syftet med mitt studium har uteslutande, varit biog fafiekt, Jag_ 
har redan knåpat ihop en, liten biografi, som jag nu. håller på att utöka. 
SeS jag skulle givetvis bli lycklig, om min mormorsf jrs dagb ^rkunde 
bli^ fofskningen till någon nytta. Jag vore, ytterst tacksam att vid till 
fälle få höra något om den saken. ^ ^^ hög ^ tning 

lorsten Olsson 
förste postassistent. - 89 1874*1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874.1* 


i ; 
1,448 


1 


Låda . 
J • 
/ 
Lackerad. (Orig. nr. 1) 
Länga 24 »5 cm. Bredd 18:* 3 cm. Höjd 7,7 


om. 


Sami. Carl Peter Thunberg 
\, 
Japan. 
1!»449j 


2 


Lackerad* (Orig. nr* 2) 
Längd 24,5 cm* Bredd 18,3 cm. Höjd 7,7 


cm. 


Sami. Carl Peter Thunberg 
Japan. 
1,450 


3 


Ask. " : " 


A-0 


Fyrkantig, med lock, i övre facket 
innehållande sex småaskar, guldlackera 


U 


å de "båda förgyllda "bronsbeslag, som 
äro avsedda för att f asthålla de nu 
fölande kördongerha • . é * *' ( Orig . nr. 3 ) 
Kiri-mon ( blad och blommor av Paulownii 


i 


imperialis) Mikadons emblem. 
Längd 14 cm. Höjd 10,9 cm. Bredd 11,9 
cm. 
Sami. Carl Peter Thunberg 
Japan. 
1,451 


4 


Huvudkudde. 

Lackerat fyrkantigt föremål av trä. 
Huvudkudde (?) (Orig. nr. 4) 
Måttt 13 x 9 x 7 cm. 
Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan . ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64.. ~ 90 - 1874*1* Gen.lcat.nr. 


Inv.nr. 


* 


Anm. 
1874 4* 


■/ 
1,452 


5 


©osa i 


AB 


Runa, lackerad. På locket en japansk 
dam med musikinstrument* (Orig.nr. 5 a) 


,' v 


Höjd 2,8 cm. Diam. 8,2 cm. 


V 


Sami. Garl Peter Thunberg 
japan. 
1>452 


6 


Medikäméhtsdosa. 


A-P 


I fem avdelningar, lackerad i svart, 
med blommor i guld. (Orig.nr. 5 b) 
Längd 9 öm. Bredd 5 om. 
Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan. 
1,454 


7 


Dosa. 


;, - ■ 
A-e> 


Liten, brun, svarvad. Med lock. 
Diam. 4,2 om. Höjd 2 cm. 
Sami* Garl Peter Thunberg ; 
(Orig.nr. 6) 

Japan. 
1,455 


8 


Eld-dosa. 


A-e> 


Rund. "...användes vid tobaksrökning 

i Japan". (Org.nr. 7) 

Höjd 7,5 cm. 

Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 91 - 

1 


874.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874*1 i 
1*456 


9 


Såsskål. 

Litet lerkärl, 7 brunglas erat, med två 
öron och pip» (Orig.nr. 8) 
längd 6 cm» Diam, 12,8 cm, 
Sami i Carl Peter Thunberg 

Japan. 


t* 457 


IG 

■" År. 


Tandpetarefodral. 

Av papper 9 beklätt med vitt siden. 


Längd 15 om, (Orig.nr. 9)' " 
Sami. Carl Peter Thunberg* 

Japan» 


1,458 


A-e> 


Skrivdon. 

Litet, av mässing, och pensel med 


mässings skaft, ovanlig form. 

Längd 7 cm, Bredd 2,3 cm. Höjd 1,2 c 

Sami* Carl Peter Thunberg 

(Orig.nr. 10) 

Japan. 


°« 
1*459 


12 

a *•& 


Våg, 

Våg med vikt, vågskål och raknetavia 


\ 


k 


i tråfodräl. (Osigénr. 11) A -D 
Längd 15 »1 cm. Bredd 6 cm. ' '" 
Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan. 
- ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. ■« 92 •« 1874.1.; Gen.kat.nr. 1 9 46Q Inv.nr. 1874.1. 
13 1,461 ■15" h." 1,462 \H 4§ 1,463 16 

a - Anm. Trälåda* Brun* med lock* (Orig.ar. 12) 

Måtts 24 x 12 X 5 öm. 
Sami. Carl Peter Thunberg Japan i Rakfat » 

Runt, Éiyartlackerat, med "blommor i 
guld * Hänge av silkeskord ong *- 
Diam* 24 cm. (Orig.nr. 13) B 
Saml> Carl Peter Thuriberg 

Japan . im n Runt 5 svartlackerat, med fågeln Ho-ho 
i guld. Hänge av silkeskordong* 
Diam. 25 »8 cm. (Qrig.nr, 13) A 
Sami.. Carl Peter Thuriberg 

Japan Hornfodral . 

För toalettredskap , i form av musik- 
instrument , innehållande kniv, pincettj 
öronrensare och tandpetare m.-m. av 
mässing* (Örig.nr. 14 o. 32) 
Längd 10 cm. Bredd 1,9 cm. 
Sami. Carl Peter Thunberg Japan . ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. -.93 - 1874.1* Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1,464 


1874:.i;. 
17 


Väska, . . 

Liten, klädd med vitt siden och prydd 
med sirat av gredelint tyg. 
Längd 17 cm. (Orig*nr, 15) 
Sami* Carl Peter Thunberg 

Japan. 
1,465 


18 


Papperspåse. 

Innehållande smink. (Qrig.nr. 16) A 

Sami. Carl Peter Thunberg 
\ 
Japan. 
1 »466 


19 


Innehållande smink. (Orig.nr. 16)& 
Sami. Carl Peter Thunberg 

K ' . V. % 

Japan. 
1,467 


20 


Innehållande smink. (Orig. nr, 16) c 
Sami. Carl, Peter Thunberg ' , 

Japan. 
1,468 


21 


Pun^., 

Stickad. (orig.nr. 17) 
Längd 13 cm. Bredd 9 om* 
Sami i Carl Peter Thunberg 

Japan . ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. - 94.- *** 1874.1, Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1S74>1-, 


, 
T ,'469' 


22 


Papperspåse. 

Liten, innehållande smink ( ? ) 
(Orig.nr. 18) 
Sami. 0arl Peter 3?hunperg 

. 4 ... 

Japan. 
1,470 


23 


A 
lökpipa. 


X- 


Méd rödlackerat skaft samt huvud och 


munstycke av vit metall $» fodral och 
A tobakspung av: siden*, (Orig.nr. 19 o. 

43) 

Längd (pipan) 8 cm.. ' 
■ 


Sami. Carl Peter Olhunberg 
. . 
Japan. 
1,471 


24 


Rakkniv i träfodral, 

längd 24 cm. (Orig.nr. 20) 
Sami i Carl Peter 0!hunherg 

Japan. 
1 ,472 


25 


Våg. 

Med spiralfjäder. (Orig.nr. 21) 

Längd 10,5 cm. 

Sami.. Carl Peter ffihunberg 

Japan • 
1,473 


26 


Pensel • • 

Till påstrykning av fernissa» 
Längd 15 cm, (Orig^nr. 22) 
Sami. Carl Peter Thunherg T 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 95 - 

1874a.- 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
3>€f?.4'"«Jt'> 


■ t ■ 
1,474' . 


27 

A-e> 


I fodral o (Orig^r. 23) 

Sami, Carl Peter Thunberg 

. ■ i 

Japan. 
1>475 


28 


Skä^ÄBax. 

Av järn, (Orig.nr, 24) , 

Sami» Gar 1 Peter Tfaunberg , 

Japan. 
1,476 


29 


SkMggtållff.. 

Liten, av järn. (Orig.nr. 25) A 

Längd 5,7 cm. 

Sami. Garl Peter Thunberg 

Japan. 
1,477 


30 


- * *• (Orig.nr. 25) & 
Liten t av järn*, 
Längd 3,5 cm. 
Sami. Garl Peter Thunberg , 

Japan* 
1,478 


31 


Litet eldstål* 

Max* diam* 6 cm. (Orig.nr. 26) A 
\ 


- 


Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan • 

■ . s 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. * 96 » 1874*1* Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


iy4#9 


■1874 il» 
32 


litet eldstål. 

Av rektangulär form . ■ ■ ( Orig .nr. 26 )& 

längd 4*3 osu 

Sami'. Carl Peter Thiinberg 

Japan* 
1*480 


33 


Fin sond i 

Av metall. (Orig.nr. 27) 

Längd 13 »5 cm. 

Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan; 
1^481 


34 


. — ."' — 

Av metall. (Of ig. nr. 28)" 

Längd 14 cm . 

Sami; Carl Peter Thunberg 

Japan i 
i i 482 


35 


Längdmått av "ben • ' .' 
Avbrutet. (Orig.hr. 29) 
Största delens längd 10 cm. 
Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan. 
,1,483 


36 
a-c 


Fäste, beslag och doppsko till en vär.iaé 
Genombrutet arbete och delvis av guld. 
Fästets Längd 15 cm. (Orig.nr. 30) 
Beslaget; Längd 7 cm. 
Doppskon: Längd 5 cm. 
Sami i Carl Peter Thunberff 

Japan . ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. .- 97 1874.1* Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


'.t#484 '. 


1874 *!.„ 
37 

a- • 


Med vikt och vågskål,. I fodral 
Längd 28,3 cm.. (Orig.nr. 31) 
Sami, .Carl Peter Thunberg 


Japan» 
1 r ,48§ 


38 


Hörnfodral. 

(Orig.m% 32) Se nr. 14» 

Sami. Carl Peter Thunberg 


Japan. 
1,486 


39 


Tandborste . 

AV trä. (Orig.nr. 33) A 

Längd 15' ti om. ' 

Sami.- Carl Peter Thunberg 


Japan. 
1,487 


40 


o» n — 

Söm nr. 39. (Orig.nr. 33) £ 

Längd 15,1 cm. 

Sami- Carl Peter Thunberg 


Japan. 
1 ,488 


41 


Sikt. 

Av koppartråd, i rund träram. 
Diam. 20 cm. Höjd 8,9 em. 
Sami. Carl Peter Thunberg 
(Orig.nr. 34) 


Japan. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. - 98: - ■ 1874 «1. Inv.nr. 

1874.1. 
42 
a - 43 44 45 Skriftpenslar . 

6 s tycken , ay "harhår", med rörskaft. 

a) Längd 25 » 5 om. (Med skyddshylsa.) 

b) längd 22 cm. 

c) Längd 12 cm. 

d), Längd 22 öm. (Med skyddshylsa.) 

e) Längd 20 cm. 

f) Längd 

Sami. Carl Peter Thuriberg 

Japan . Tusohbit . 

Mått: 9 x 1,9 x 1 cm. (Orig.nr. 36) -A 
Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan . Mått» 5>9 x 1,1 x 0,7 cm. (Orig.nr. 36)f|> 
Sami. Carl Peter Thunberg 

J apan . Måtts 5 t 6 x 0,9 x 0,7 cm. (Qrig.?ir.36) 
Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan * Anm. (Orig.nr. 

35)A 

(Orig.nr. 

35)# 

(Orig.nr. 
35)C 

(Orig.nr. D 
35) 

(Orig.nr. E 
35) 

(Orig.nr.F 
35) ELÄNDERS. GBO. 4229. 2. 64. . •t 99 *• 1874.1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


■ '• ■ '•?' ■ 


Anm. 
1874>1 


• ■< 
V.V493 


46 


Värja. 
Kort, med elfénbenshandtagö Slidan * 
*■ 
överklädd med pergament och försedd 


\ ■" ■';■ . 


med silverbeslag. (Orig.nr. 37) 


■' ' ■■* ' '•; 


Sami. Carl Peter Thunberg 


.' ' ' •■- <* 


japan. 


, ■ 


1 i 494'"' 


47 


Trollspegel • 


^ ' - ';■, 


f 
Liten spegel av metall, på baksidan 
prydd med upphöjda figurer p vilka» om 
man med spegelns andra, blanka sida 
återkastar solljuset på en matt fär- 
gad yta, med full tydlighet framträda 
i reflexbildens speglar av denna form 
användas allmänt till toalettspeglar, 
stående på små ställningar kiknande 
målarestafflin. (Orig.nr. 38) 
Längd 18,6 cm. Diam. 10*3 cm. 
Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan. 
1,495 


48 


L.1us. 

Av vegetabiliskt vax. (Orig.nr. 39) 

Längd 15 cm. 

Sami,, Carl Peter Thunberg 

Japan. 

ELANOERS. GBG. 4229. 2. 64. - 100 *• 

1874 .1* 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


H\få6 


1874 4 • 
49 


Spelkort» 

49 styckeriv (Orig. nr» 40) 
Längd 6,2 em. Breda 3,5 cm. 
Sami. Carl Peter Tfaunberg 

Japan. 


• 


1,497 


50 


Tobak. 

Finskuren. (Orig. nr, 41) 
Sami. Oarl Peter Thunberg 

Japan. 


' ■ 


.1,498 


5 1 


Rökpipa i'"'- - 

Med silkeslindat skaft och litet 
mässingshuvud, (Orig, nr. 42) 

Sami. Carl Peter Thuriberg 

Japan. 
1,499 


52 


Som nr. 23. 
(Orig.nr. 43) 

Sami. Carl Peter Thunberg 
~> 
Japan. 

ELÄNDERS, GSG. 4229. 2. 64. -101 .-. 1874.1. Gen.lcat.nr. 


Inv.nr. 


. 


Anm. 
1874 9 % 9 


1,500' 


. 53 


En hopvriden och torkad bit. 
Länga 7 em» , (Orig.nr» 44). 
Sami.» Carl Peter Thunberg 

Japan » 
* w 501i ■ 


54 


Manuskript. 


. 
a -o 


Tre blad* början av en holländsk-» ja- 
pansk ordlista. (Orig.nr. 45) 

Sami.,? Carl Peter Thunberg 

Japan. 


• 


f,502 


55 


Prov. 


A-c 


Prov på papper. (Orig.nr. 46) 
Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan. 
1,503; 


56 


Bok. 

Innehållande en samling pappers- poh 
tygprov. .(Orig.nr. 47) 

Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan. 
1,504 


x 57 


Tandpetarefodral. 

I_f5rm_avfiskav tyg. (Orig.nr. 48 a) 


(J^gd_9_,,8L-cni. ErM<0,6 cm. ' ^^T~S 
Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan • ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. €4. 102 

1874.1.- 


Gen.kat.nr. 


Inv.nri 


i ' " "* 


Anm. 
1874.1. 


h-505 


'58. 


Tandpet aref odral . 


' 


I form av fisk av tyg. (Orig.nr. 48 b] 
• 


(Längd 7 em. Breda 3 cm. s^S> J> ■ 


Sami. Carl Peter Thunberg 
Japan • 
?.»-506 


59 


Sidentyg.; ,. 

Liten pit t> (Orig.nr. .,49), 

Samlé Carl Peter Thunberg 

Japan. 
1 ,507 


60 


Strumpeband . 

Litet , med häkta. (Orig.nr. 50) 
Längd 13»5 cm» 


- 


Sami. Carl Peter Thunberg 


'- - 


Japan. 
1,508 


61 


Sidenlapp. 

Liten, vit* (Orig.nr, 51) 

Sami. Carl Peter. Thunberg ,^ 

Japan. 
1,509 


62 


Tygstycke. 

Berett av basten av Broussonetia papy- 


rifera, med påtryckta* mörka sirat- 
■ ■ 
(Orig.nr.. 52) A 

Samla Carl Peter Thunberg 
Japan.. 

ELÄNDERS, GBG. 4229. 2.64.' '103 - 1874.1 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1,510; 


1874 *M 
63 

63 


Tygstycke. - 

Berett av basten av Broussonetia 
papyrifera. med påtryckta, mörka 
sirat* ;(0rig.nr. 52) & 

Sami. Carl Peter Thunberg 
» • p . . 
Japan. 
1,511 


64 


— M — 

Som nr. 63 o (Jmf nr. 180.) 

(Orig.hr. 52) C 

Sami.. Carl Peter Thunberg 

Japan. 
1,512 
Prov på papper. 
I ' i§ stycken., ;_ • (UyJu,<*Z^af>*~ e^Jt .^-^W^4 


) 


^^*-*s' 


-«■>- 


a) Längd 51 cm. Bredd 18 cm." 

b) Längd 51 cm. Bredd 18 cm. 

c) Längd 51 cm. Bredd 18 cm. 

d) Längd 51 cm. -Bredd 18 cm. 

e) Längd 50 cm. Bredd 19 cm. 
Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan. 
•■ 


65 ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. - 104 - .1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


9 ■ 


Anm. 


1-313 


1874 «1«5 
• 66 
s*»l 


letallknoppar • 

En knippa ( 2 större och 10 mindre ) • 

Större diam, 3>3-obu. 

Mindre diam. l s l cm» 

Sami. Garl Peter Thunberg 

(Orig.nr. /för alla 12 metallknoppar~ 

**S 53) Japan, 
1,5H 


67 
a- 


Småsaker, 

Svarvade småsaker, däribland en trä- 
sked av en nöts storlek innehållande 

sex mindre askar . (Orig.nr. /för alla 
småsakerna/ 54) 
Max* storlek 1 cm, 

Sami* Carl Peter Thunberg 

Japan. 
1>515 


68 
a- 


Toalettsaker. 

öron- och näsrensare m.m. sammanhållna 
av en kautschukring, (Orig.nr./för 
alla toalettsakerna/ 55) 

Sami* Garl Peter Thunberg 

Japan. 
1,516 


69 


Tandpetarefodral. 

I form av en kvinnobild, sydd av tyg. 
(Orig.nr. 56 a) 
Sami. Garl Peter Thunberg 

Japan. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. €4. - 105 

1874.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874.1.; 


'. ) 
1*517 


70 


Tandpétaref ©dral . 

I förra &f en kvinnobild*, sydd av .tyg** 
Höjd 16 em,. - (Orig.nr. 56 b) 
Sami» Carl Peter Thunberg 

Jaoan* 
1,518 


71 


d. « ä • . 


A -b 


I form av en kvinnobild, sydd av tyg, 
innehållande en liten métsllspegel * 
Höjd 13,7 cmw (Orig.nr. 56 c) 
Sami* Carl Peter Shunberg 
Japan» 


f < 


1,519 


72 


StfEfcSfflfiS** 
• . 


a-b 


Ett par, svarta. (Orig.nr. 57) 
Sami. Carl Peter Thunberg 

, Japan. 
1,520 


73 


Tofflor. 


a-b 


Av bast* (Orig.nr. 58) 
Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan. 
1,521 


74 
a«*b 


Av. bast , för resor, att fastbindas. 
(Orig.nr. 59) 
Sami;. Carl Peter Thunberg 

Japan. ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. ■ ~,106. - .1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


/ 


Anm. 
1874 ii*. 


1y§22 


75 


Tyfr&QckQfr* '.••"'.:*' 


a~b 


Ett 1 psir ifitaV (Qrig q n*v 60) : " ""'■•' - 
I&ngd 25 cm* > 
Sami* Carl Peter 3>hunberg 

Jagan*' 
1 9 523 


76 


Hästs&or, 
' 


a«*b 


Ett ; par, : av bast! (Orig.nr; 61) 
Längd 14 cm • Bredd ■ 15*5 ' cm i 
Sami i Garl ; Peter Thunberg 


,3 


Japan. 
1,524 


76 


<•■•?«=,-- 


c-d 


Ett p®& 9 av baste (Orig.nr, 61) 
Längd 14 »5 cm V -Bredd 13,5 cm; 
Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan. 
1 ,525 


77 


Mansperuk • 
■' « 
Höjd -25 cm. Bredd 16>5 cm. 
Sami* Carl Peter Shunberg 

(Orig.nr. 62) 

' Japan. 
1,526 


78 


Målning. 
X 
Figurmålning på papper. (Orig,nr. 63 a) 
Sami* Carl Peter Thunberg 

:■!>.- 


• 


- : 
Japan. 

ELÄNDERS. GBG.4229. 2. 64. * 107 - 

. 
1874*1;- 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874 >lj» 


1,527 


79 


Målning* • . • 

Figurmålning r på papper é v (Qrig.nr,63 b) 

Sami,* Garl Peter Sniinberg 

•Japan.. 
1,528 


80 


Pigurmålning på papper* (0rig.nr.64 a) 
Saml^» Garl Peter Thunbérg 

Japan.* 
1,529 


81 


Flgurraålning på papper i i0rig.nr,64 b) 
Sami* Garl Peter Thunberg 

Japan.. 
1,530 


82 
a- e 


Prov i 

På papper. . (Orig.nr.. 65) . 

Saml> Garl Peter Thunbérg 
Japan. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64.. 108 

1874*1. 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874 il» 


i-*?53* 


83 


Matiiä. . '■ ' > 


A 


Flätad atr säv» med ; röd kant* ••■-••• 

(0rig.nr. 66 a) 

Sami* Garl Peter Thunberg 


B 


/tyr i<W. "" 

■: Japan. 
t* 532 


84 


Av säv. .'■ (Qrig.nr. 66 c) 
Sami i Carl Peter fhunberg 

Japan* 
t,533 


85 


Skrin. 

lackerat* med handtag • (Qrig.nr. 67) 

Längd 36 cm. Bredd 13 ,2 om. 

Höjd 13 9 5 om. 

Sami. Oarl Peter Thunberg 

Japan* 
1,534 


86 


F at . 


a-b 


Ivå stycken, lackerade. (Orig.nr. 68) 
1,535 

i 


■ 


a) Diam. 18 cm. Skadat* 

b) Diam. 18 cm. Skadat. 
Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64., • 109 *• 

1874.1w 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 


- - . ■ . ■ ,■ ■ ' , < * ■ : • i > 


Anm. 
1874. 1. 


• •• '• : : ; '. '' ."■'••. ■■ • <■' • ... ■..'■• ; , . ■ . : - ..• -.. ■, 


■'■i : : -. ■:■:'■ 


$,$$&' - 


87 


Rock. ''';'.''' "-;''■' 
Av rödblommigt sidéntygy med klått 
sidenfoders, stoppad; (Orig.nr. 69) 

Sami'. Carl Peter Thunberg 

J apan • 


:■■•'■. - .: 


1,537 


88 


Benkläderi 

Av "blått och vitpriekigt bomullstyg* 
(Orig.iir, 70 a) 

Sami i Carl Peter Thunberg 

Japans 
1,538 


89 


"Krage" i ' '-■■•'. 
Av blått och yitprickigt bomullstyg* 

med dai-miyf vapen i (Orig.nr . 70 b) 

■ ■ . i . fti , • • ■ -. ■ ■ ■ ' ., •,■•■•., 

Höjd" 133 em; 

Sami. Carl Peter Thunberg 
■ ': 
Japan* 


'. ' 


1,539 


90 


Byxor* ^ 

Ett par, av tunt brunrandigt tyg; 
(Orig.nr, 71) 

Sami. Carl Peter Thunberg ^ 

Japan. 
1,540 . "* 


91 


Flors jacka. 

Grön, för män. (0rig.nr. 72) 

Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan.' eländers. gbg. 4229. 410 * 1874.1» Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


.."■--. ■ : 


Anm. 
1874.1, 


: . ''.'■'•' jj?t ' • • ' 
1„-541 


92 


:■ Skärp. . .. .-j ■■<;■■ 
Långt* av brunrandigt siden. 
Mngd 348 cm. Bredd 9Ȏ cm. 
Sami, Gar 1 Peter Thunberg 
(Orig.nr. 73) 

■ ■ Japan * 


. .■..'■ •.... 


1,542 

i ■ ■ , • . 


93 


Låda . 

Innehållande konstgjorda insekter , 
(Orig.nr. 74 a) 

Sami, Garl Peter Thunberg 

- Japan. : 
1*543. 


. 94 


Innehållande konstgjorda insekter •• 
(Orig.nr. 74 b) 

Sami, Carl Peter (Ehunberg 

Japan. 
1,544 


95 


Innehållande konstgjorda insekter* 
(Orig.nr. 74 c) 

Sami.* Carl Peter QJhunbefg 

Japan. 
1*545 


96 


Innehållande konstgjorda insekter. 

(Orig.nr. 74 d) 

Sami. Carl Peter Thunberg 

Japan. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. -1*1» 1874a* Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874!.1« 


■ 
I»|4B. 


97 


Mat'ta<. ' 

Avsäv. (Orig.nr. 75 a) 

Sami; Gar! Peter Thunberg 

Japan* 
1*547 


98 


«'•*-, ■■■.■• 

Flätad, av säv* (Orig.nr. 75 b) - 

Sami". Carl Peter Thunberg 

Japan; 
1*548 


99 


lada. 

Rödlackeradj med look. (Örig.nr.89 a) 

Sami* Carl Peter Thunberg 

Japan. 
■ t ; 549 


100 


RMlackerad* med lock. (Orig.ar. 89 b) 
Sami* Carl Peter Thunberg 

Japan» 


• . ' • ' 


1,550 


101 

a- 


lås,;.''" , .., •„,..,',,.' 

I träfodral. (Orig.nr. 107) 
Sami. Carl Peter Thunberg 


■ . , . Japan . ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. *■ 112 - 1874*1, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


1 ; 


Anm. 
1874.1. 


■ 
1,55*' 


102 


Mansskor • 


a-b 


Ett par, av svart sidenears* 
(Qrig 9 nr-o 77) 

Kina. 
| r 552 


103 


Sockor. 


a-*b 


Ett par vadderade, med skaft av röd- 
brun sidens ars med blå sammetskant. 
(Orig.nr. 78) 

Kina. 
1,555 


104 


_ ti _. 


a-b 


Ett par vadderade, av nanking. 
(Orig.nr. 79) 

Kina. 
i, 5541 


105 


Stövlar. 
- 


a— b 


Ett par vadderade. Av svart sidensars 
med blått bomullsfoder. 
(Or ig. nr* 80) 

Kina. 
i, 555 


106 


Fruntimmersskor • 


a-b 


Ett par broderade. Av mörkblå siden- 
sars. (Orig.nr. 81) 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. Kina. -*-Tf@V Gen.kat.nr. *&*$ Inv.nr. 

1874.1 
107 
a^b 1,557 108 1,558 r l09 t» 559 110 A I874.»if Anm. ' Sockor. Ett par ., Av bomullstyg.», med korta 
skaft., .(0rig.nr o 82) Kina. Modell . ' .■.•.•'-;:■■■••;•..•-'. 

Av hopklämd fruntimmersfot» med skq* 
Ben vanskapliga, ryktbara kinesiska 
klumpfoten är en prydnad , söm egent- 
ligen förekommer hos kinesiska damer 
av högre stånd, de mandschuiska damejrn|a 
ha ej lagt sig till med denna av kine 
serna så högt uppskattade klumpfot» 
d.s-.k. gyllene liljan. 
(OrigVnrv 83) , Kina. Av hopklämd fruntimmersfot» bar, 
COriginr. 84) Kina. Av hopklämd fruntimmersfot» med skor. 
(0rig.nr. 85) ■■ Kina. ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 114 *• 1874.1* Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874 f .l *. 


1,560 


111 


Modell*. 


A~ 


Av hopklämd f runtimmers^ot , . med skor . 


(Orig.ipv 85) f , 
Kina» 
1,561 


112 


Träsandaler* 


a-te 


Ett .par* (Orig.nr. 86) 
1,562 


113 


Ask, - • .■■■•■/.. 


A~b. 


Svartlackerad „ med look* Inlagd med 
pärlemor* (Orig.nr. 87' a) 

Kina, 
i, 563 


114 


.»"•.•.«*, 


A"& 


Svartlackerad, med guldinläggning* . 
(Orig.nr. 87 fe) 

Kina • 
1,564 


115 


Pappask. 


" A- 


Innehållande smink. 
(Orig.nr, 88) 

Kina. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. *,1;15-- 1874?. $. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


*. ' ", 


Anm. 


iM$ 


187^vl 
116 

A-'-- 


Ask o ; ' ;•■ 

Med tusch och' ett litet , papper med 
kinesisk (?) skrift. 
(Qrig,nr, 90) 

Kina. 
• ■ , , ■] 

1,566 


117 

A~ 


Pappask. 

Svart och vit, (Orig.nr. 91) 

Kina. 
1,567 


118 

A- 


Trälåda . 

Idten, beklädd méd tyg och innehållanc 
fyra små tedosor av bly. 
(Orig.nr. 92) 

Kina. 


.e 


1,568 


119 


Pyrverkerip.läs . 

Rör, omlindat med rotting och inne- 
hållande krut. (Enligt tillsägelse 
av prof i Lindström given till Valdau 
då han reste till Afrika 1883) i 
(Orig.nr. 93) 

Kina . 

ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. ■l me i 


1874. l.> 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


i..- 


Anm. 


i'-r5$9 


1874 4. 
120 


Fyrverkerip.1äs . 

Rör, omlindat med; rot ting och inne~ 
hållande krut. (Enligt tillsägelse 
av prof. Lindström given till Väldan 
då han reste till Afrika 1883) . 
(Orig.nr. 93) 

Kina* 
1 ,570 

1 . * < i 


121 


Rökelsestänger . 

En bunt i pappersfodral» 
(Orig*nr, 94) 

Kina, 
1,571 


122 


En bunt i .pappersf odral • 
(Orig.nr. 94) 

Kina. 
i* 
1,572 


123 


En bunt i papperefodral;. 
(Orig.nr. 94) \ 

Kina. 
1,573 


124 


Fodral* 

Rödlackerat och med mässingskedja. 

Kina. ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. «. 1,17 ~. '•"' 


- 


'. 


1874.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


V 


Anm. 


f-*-57:4 


1874.1. 
125 
a- 


Ätpinnar. 

I fodral". (Orig. 9 nr* 96) 

: . ' ,.■■.■, . Kina.;.. 
1,575 

* > ' ' ' 


126 


Pensel. 
(Orlg.nr. 97 a) 

1 
i 

Kina. 


' 


1*576 


127 


Tuschpensel b 
(Qrig.nr. 97 b). 

Kina. 
1 * 577 


128 
ä-f 


Rökelsestänger i 

Sex smala stänger av trä, överdragna 
med rökelseämne.. 
(OrSg.nr* 98) 

a)' 
b) 


. 
".* ' 


c 
. e) '* •'.', ' ; r: 
f) 

Kina. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64, 1 18 *- 

1874.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874yi. 


.' * ■ 
t*5*?8 


129 


Kam. . ; 

Av trä j tvåsidig. . 

(Origykr. 99.) 

lina» 
t t sm 


130 


Ätpinnar. 
• •"• : 


a-b 


Två .stycken-.* röd- och svartlackerade . 
(Orig.nr, 100) 
v 
Kina» 
tt 59Q 


131. 


«i n •. 


a-b 


Två stycken, av träé 
(Origynr. 101) 

Kina. 
1,581 


132 


Kompass. 

I fyrkantig trälåda, med evighetsalma- 
nacka num» (Orig.nr. 103) 


/ 


Kina. 
1 9 582 


133 


I fyrkantig trälåda, med solvisare*. 

(Orig.nr,. 102) Kina. ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. -* 119 1874.1. Gen.lcat.nr. 


Inv.nr. 


■ . i 


Anm. 


• 


1874 •!-. 
* 


1-VW3 


134 


Hänglåe» ■ • 


a-5 


Av mässing och med nyckel. 
(QTl®,w?m (Qrig.nr, T04. a) 

Kina..* 
'i % 5841 


•135 


Av mässing,- men utan nyckel. ■ • 
(Orig.ar. 104 b) 

Kina. 
1,585 


136 


n 

c*» «=»■• 
. 


a- 


Av mässing och med nyckel* 
(Örig.nr. 105) 

Kina. 
1,586 


137 


Vikt sats o 


■ 4- 


Av mässing, samt åtta smärre lösa 
vikter av mässing. 
(Orig.nr. 106) 

Kina.. 
;1;ri8?/ 


138 


Mansskor. 


a-to 


Ett par, av svart sidensars stickade 
med vitt silke. Fotbeklädnad brukas 
ej av de lägre klasserna, utom Vid 
längre vandringar, då halmsandaler 

ELÄNDERS. CBG. 4229. 2. 64. 120 ■*• 

1874 il* 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


■".• '-. 


Anm. 


i, §S7 ■ 


1874^ 
138 
ä*»b 


(i v oi»tsi) 
påtagas . ' Be förmögnare "begagna skor 
eller stövlar av tyg p med tjocka oböj*- 
liga skinnbeklädda papperssulor vilkas 
kanter hållas omsorgsfullt vita» Om 
vintern "begagna d® höga strumpor med 
vadderad© sidenskaft» 
(Orig.nr, 76) 

' --•'*■'•'■■.'■■•' Eina» 
1,588 


139 


Viktlod» 


a-° 


15 stycken, av mässing» 

(Orig.nr./för alla/ 144) 

a) 

b)'' '* ;• ,; '\ 

c) 
d) 

■ ijl' ■'■■'■• 

g) 
h) 


/ 
■ 


•,- h 
i) 

v ■ ; ; •;■ 

k) ; ■■ ■ ■•■.■■ ■ 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 121 - 1874*1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


)\ 588 


1874.1* 
139 
a-o 


(Ports..) 

n), .... . . , _ . 

ö) 


Kina. 
1,589 


140 
a-*b 


Synålar. 

Tyå stycken, av stål. 
(Orig.nr. T08) 


Kina (? 


1 


1,590? 


141 


Brynsten. 

(Orig.nr. 109) 


Kina (? 


1 


1,591 


142 


(Orig.nr. 109) 


Kina (?] 
1,592 


143 


(Orig.nr, 109) Kina ( ? )~ RS GBG. 4229. 2. 64. *. 122.-~ 1874 »1, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


* ~ 


Anm. 
1874411; 


■ ^ 


. '<. 


%|935 


144 


- Rakkniv V 

Med träskaft* (Orig.nr. 110 a) 

Kina-. 
1.594 


145 


Med träskaft, (Orlg.nr. 110 b) 
; - ■ --. 
Kina. 
1,595 


■ • j ' 

146 


Spelkort'. " 

(Qrlgénr. 111) 
Kina. 
1,596 


147 


Fyrverkeripiiäs . 

(Enligt befallning av prof .Lindström 
given åt Valdau vid dennes avresa 
från Afrika 1883). (Orlg.nr. 112) 

Kina. 
1,597 


148 


Kåda. 

Kula av kåda. (Orig. nr. 113) 

Kina. ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. * 123 1874.1, Gen.lcat.nr. 


Inv.nr. 


; 


Anm. 
1874il,. 
t»^98 


149 


fotoak»; 

(Qrig.nr. 114) 


Kina. 
1,599 


150 


Rökpipa ; 

]Stod huvud och munstycke 
(Orig.nr, 11,5) 


av vit metall'. 

.ii' ■ ) 

Sina'. 
1>600 


151 


Med.. huvud och munstycke 
(Orig.nr, 116 a) 


av mässing. 

Kina. 
! f 601 


152 


Pipskaft, 

Med mässingsbeslag» 
(Orig.nzv 116 b) 


Kina. 
1,602 


153 


Opium (?) 

(Orig.nr* 117) 


Kina:. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. €4. . T24 ~ i874.1>. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
%m&-d& 


* 


%'$ÖX 


154 


PappérV 

Med skrift * ( Orlg . ar . 1 1 8 ), 


' 


Kinéu 
■t ••• : . ■ 

i* 604 


155 


Med skrif t > ( Örig .nr* 1 18) 


Kina. 
' ' ' ' 

1; * 605; 


156 


« " &, .■'■,' 

Med skrift > (Qrig.n*. 118) 


Kina. 
t ö 606 


157 


Skärp. ■■..,'■■ -...'■ . . . 

Av basttyg, (Qrig.ar. 119) 


• 


# 


\ 


Kina. 
1,607 


158 


Prov-* 

Prov på oljat papper» 
(Orig.nr. 120) 


Kina. 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. , *- 1 25 * 

1874.1* 


Gen.kat.hr. 


Inv.nr. 


--../■ • ■ - ■ 


Anm. 
1874,.! 


» , 
Tf0O8. 


159 


Spänne» 

Av metall,, med infattade falska dia- 
manter, (Prigonr. 121) 

Kina ö 
1,609 


16G 


Sidenband* . . 

Rött,, begagnas till lindande av hop- 
klämd fruntimmersfoto 
(Orig. nr. 122) 

Kina • 
1,610 


161 


Skärp*. 3 
Rött 9 med tvänne broderade små väskor, 
(Qrig.nr. 123) 

Kina* 
1,611 


162 


Tobakspung* 

Av blått siden, med broderier och 
dragsnoddero Bäres i mässingekedja* 
(Qrig.nr. 124) 

Kina. 

ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. ■ 126 1874>1, Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874'ilt? 


• • ,' ■ .* 
%' 9 612 


163 


Av gul me tall •. (©rig„np. 125) 

'"■ ■ Kina* 
1*613 


164 


Karneolring • 
< % "'"' . " ,' 
(Bruten i fem bitar.) 
(Orig.nr. 126) 

Kina* 

, 1 
1*614 


165 


Parasoll. 

(Orig*nr. 127) 

Kina • 
l»6i5 


166 


Gudabild. - 
Av porslin, i blå rock och röda byxor, 


■' 


i . ' ■ 
(Orig.ar. 128 al- 


■ - 


Kina* 
Ml 6 


167 


Som nr. 166, 
(Orig.nr. 128 b) 

Kina.- 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64.. « 127 i 1874 a* Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
. Anm. 
1874 ,1-* 


r 4 m 


168 


Porslinsask. 

Ena halvan, av, én liten porslinsask^ 
målad» (Orig.nr, 129 a) 
Kina, (? 


) 


t>61© 


169 


Kopp *-.••■■.-.. 
Idten 9 av tunt porslin 9 målad * . •• 
(Orig.nr, 129 b) 
Kina. 
1,619 


170 


Som. nr». 169... (Orig.nr. 129 e) 
Kina> 
1,620 


171 


Vaxljus. 

lött, med målade blommor och skrift* 
töcken. (Qrlg.nr. 150) 
Kina. 
1,621 


172 


- «*■ — ■ . 

Vitt, med målade blommoi- och skrift- 
tecken* (Orig.nr. 130) 

0= 

Kina. ELÄNDERS. GBG. 4229. 2.64. •- 128 •« 1874 .3; Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874.1., 


11 ',6222 


173 


Kast nät V ( 
Runt p. kantat med blyked-jä. 
(Orig.nr, 131) 

Kina, 

n m H— furia 
1,623 


174 


Pil o 

Av rör* med -järnspets och styrfjädrar. 
(Orig.nr. 132) - . 

Kina. 
V$24 


175 


Savla. 

Svart» med inläggning av blått och 


■ ' 


vitt porslin» (Origénr.- 133) 

Kina. 
1,625 


176 


Docka. 
Föreställande en mandarin ( lsta klass ) 


i 


Näsan avslagen* (Orig.nr. 134) 
Höjd 38 cm i 
■. 
Kina. 
i; 626 


177 


Föreställande en mahdariiiiiuatrué 
Höjd 31 cm.. (Orig.nr. 135 a) 

Kina. ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64.. - 129 1874 a., Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874<*1- 


i 
"i* 627 


178 


Bocka;,;. 

Föreställande en tj.änarinnao 
Höp :39 cm. ^ai;ig4ar. 135 b) 

Kina. 
Vi628 


179 


Tofflor. 
- t ■ 


a-b 


" Ett per»; flätaåe av. gräs,, ; • 
(0rlg.ar. 143) 

Kina*. 
H62-9 


180 


Berett av basten av Broussonetia 
papyrifera* ..Vävt* vitt» 
(Jmf rir* 62-64») 

(Orig.nr,. 52) 

Sami* Carl Peter Thunberg 


' 


Japans 
1,630 


181 


Landskapsmålning * \ " 
På porslin, i träram*, (Qrig.nr. 145) 
^ ' 
Japan • . 


■ 


1^631 


182 


Fyrfat till tekök» 

Av vit och glas serad porsiinslera. e 
meä inskrifter. (Orig.nr; 17Q a) 


I Kina*;. ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. <- 130 * 1874.1> Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1,6322 


1874 ,1< 
3.83 


Fyrfat till tekök* 'P 

Av vit och glässerad porslins lera;, 

med inskrifter-. .■ ; 
(Qrig.nr. 170 b) 

Kina. 


'- 


1,633 


184 


Hatt* '.''•'■'■'- '' '■ '■ '..-.:••■ - 
'Flätad* ,. Svart och brun.. 
(Orig.nr. 177 a) 

Kina» 


i 


1,634 


185 


w» «p» _■.,■< 

Flätad* Svart och brun. 
(Orig.nr. 177 b) 

- Kina. 


i 


1,635 


186 


Flätad* Svart och brun* 
(Orig.nr. 177 e) 
Kina* 
1,636 


187 


Flätad* Röd, svart och gul. 
(Orig.nr. 177 d) 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. . Kina • 131 '* 1874.1. Gen.kat.nr. 


Iny.nr. 


' 


Anm. 


M37 


1874.1. 

188 


Hatt:. ' ..- ,=■% 
. Flätad ? • Grönp gul 9 röd och svart . , 
(Orig.;nr. 177 e) 
Kina» 

Lim ■«! m\ in 


/ 


1,638 


189 


Ä .,l) -i ' 

Flätad • Brun och avart •' 
(Orig.sir. 177 f) 

Kina. 
1,639 


190 


Flätad. Brun och svart. 
(Orig.nr. 177 g) 

Kina. 
1,640 


191 


Vaxl.lus. 

Kött, med målade blommor och skriv- 
tecken.. (Qrig.nr. 211) 

Kina.. 
1,641 


192 


Vitt, med målade blommor och skriv- 
tecken. (;Orig. nr. 211) 


■ Kina. ELANOERS. GBG. 4229. 2. 64. 132 1874 .1 . Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874>1. 


i ,'642~ 


193 


Hatt* ■■■'..■■■ 

Flätad. av tunaaelf enbenspånorD 
(Orig.nzv 268) 

Kina. 
1*643 


194 


Förkläde. 

Av linnen (Örig.nr. 269) 

Kina,' 


i 


1,644 


195 


Tofflor. 


A~& 


Ett par* Flätade av gräs, utan bak- 
kappor* (Orig.iar. 270) 

Kina. 
1,645 


196 


Laok. 

Rött och svart* (Orig.hr, 301) 

Kina. 
1,646 


t 

197 


Spottkopp* 

Av porslin, begagnas vid rökning. 
(Orig.nr* 349) 

Kina. ELÄNDERS, G BG. 4229. 2.64.. ~ 133 

1874 il; 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


r, 


Anm. 
1874.1, 


■; ' 
* iÄ4? . 


198 


Spottkopp. 

Av porslin* , begagnas vid rakning . 
(Orig.nr. 349) 

Kina.., 
1,$48. 


199 


Bägare. 

Svarvad* .av rMnocerqshorn* med fot. 
(Orig.nr. 350) 

Kina. . 
1,<549 


200 


Kappa. . 

Med krage, av palmbast. 
(Orig.nr. 369) 

Kina. 
1*650 


201 


Trumma* 

Idten* rund och platt, i båda ändar 
öyer^pänd med ormskinn. (Trasig.) 
(Orig.nr. 609) 

Kina C?) 
M$$* 


202 


Räknetavla. 

(Orig.nr. 332) 

Kina. 

ELÄNDERS. CSG. 4229. 2. 64. . »13#- 

1874 a^ 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


' i'-"'-' ■' 


1874 '-éi 


1,652 


203 


Slev* 

Snidad, av trä. (Orig.nr. 271) 
Mala.ler 
Java 
1,653 


204 


ite&ärl. 

-r. ■ ■ ■ 1 

Klotformlgt hängkärl med lock, 'av 
svart kalebass med inristade sirat. 
(Orig.nr. 272) 
1,654 


205 
a-b 


Malajer 
Java 
(Enligt Stolpe troligen fr. Västindiei 
Hu&gvapen. 

Med sexkantigti uppåtvidgat hornfäste 
och rak,, eneggad klinga. Slidan av 
trä p . lindad med fin, spjälkad rotting. 
(Orig.nr. 275) 

Java 


• ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. 135 1874*1. Gen.kat.nr. 


In v. nr. 
Anm. 
1874 .Iw 


j 
1,655 


206 


Huggkniv* 

Bred huggkniv, fudong (1. Wédung),» med 
slida av trä» som medelst en spänstig 
hornf jäder fästes vid gördeln,* 
Dylika knivar begagnas att hugga väg 
med genom snår och bäres egentligen 
av den lägre befolkningen» men även av 
hovfolket, för att beteckna underdånig 


=» 


■ . ■" •'■• 
het peh tjänstvillighet mot härskaren. 
(Orig.nr. 276) 
i ■ • ■ 


■. ' 


Java 
1 e 656 

"i 


207 


Dolk. 
a-b 


Med rak klinga» Kris bener, och delvis 
grönmåiad träslida» : 
Den beryktade krisen är numera ett på 
<$ava allmänt vapen» som likväl av 
olika klasser och Vid olika tillfällen 
bäres på flerfaldiga sätt.. På Jäva 
förekommer omkring 100 olika slags 
kriser» skiljande sig från varandra 
genom' klingans form.. En -javansk sägen 
förmäler att krisen infördes på Java 


^ 


genom en av öns äldsta härskare» . 
Sakdtram» vilken föddes med en kris 
V|.d sidan. En del kriser tilläggas 
en mängd övernaturliga egenskaper» så- 
som t .ex .förmågan att göra sin ägare 
osårbar o.s.v. 
(Orig.nr. 277) 
Java 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. «■ _ 136 1874*1 .« Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


ii&m 


208 
a-b 


"\ 
Svärd* ■■" ; -" ' 

. Cnuhdrick 0?)^ méd v i^goi' : bÖjdV l, t%e^^ .''■<■ 
eggad "klinga och gröV tr&slida. :: 
(Origyiir; 278) 

■''■•■ ' ■■* Malajer ! ■ 

" ; ' '--•■ ■ -Java '" ■' '- 
T,6§8 


209 
a-b 


Dolk* 

Badi, liten 9 rafc s med krökt hornfäste 
och träslida. 
(Orig.nr. 282) 
! ? 


-■'■ 


Malajer 
Java ■ "■' '■ 
1,659 


210 

a-b 


Sytråd. ' 

Av fibrer ur ananasblad* 
(Orig.nr* 285) 

■ ''.'• Malajer 
Java 
1,660 


211 


Hängkärl, 


Klotf örmigt hängkärl med lock $ av 
svart kalebass med inristade sirat. 
(Orig.nr. 273) 
■- 
Malajer 
Java 

WÉHWMBt 

(Enligt Stolpe troligen från Väst- 
indien.) 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. ■ - OT-f: v ■• 


18f4.11. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


* 


Anm. 
im^y^ 


i 
%$$% 


212 


Kris •.. •;•.'■ 

Meä ¥ågåg IclJLnga och fäste prytt med 
snidade människof Igurer *. ; Slida av trS 


• 


(Orig.nr. 280 a) 
'Malajer 
■ ■ ■ : Madura . 
ff^2 


213 


Som . nr * 212 * (Orig.nr. 280 b) 

Maläiér 
Madura 
'l , 


, r ;i,*\A 


■\ -tv 
J\ v ■ - 


tVj 
• ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64.. - 13© ~ 1874*1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


' ■ ■ ■ 


Anm. 
%m$iii- 


>''•■•.'' ' . ■ 
1>663 


214 


Rökplpa* 

Av antilophorn» 
(Orig.nr. 274) 

.. Bushmän 
Afrika 


• 


1,664 


215 


Dolk. 

Bredj med fint utdragen spets» träfäs t« 
och slida. 
(Orig,nr. 281) 


f 


Guinea 


/ 


Afrika 
1,665 


216' 


Träpil. 

Med inbrända svarta fläckar *. samt järn* 
spets och styrfjädrar . 
längd 87 cm. 
(Orig.nr. 286) 

(Eftertw) KongQ 
Afrika 
1,666 


217 


Kjol. 

Av fina hängande läderremmar» 
Längd 55 »5 om. Bredd 24 cm, 

(Orig.nr. 371) 

Ovambo 
Svd- Afrika 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 1874-.il* Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1*667 


1874 >!** 
218 


Halsband. 

Av glasf lusspärlor . 
Längd 30 em. 
(Qrig*nr* 601) 


Kaf f rér 
Syd** Afrika 


' 


1 i 668 


219 


ArmdUag. 

Av elfenben. 

Diam. 8,7 cm* 
(Or ig. nr. 602 a) 


'•i....',; 
I;'''- , 
• ' ' V 


Kaff rer 

SydV Afrika 
1,669 


220 


• Av elfenben. 

Diam* 8*7 cm* 
(Orig.nr* 602 b) 


... . Kaf fr er 
Syd- Afrika 
1,670 


221 


«... »» .'i' : . ' ' V 

Av metall* 
Diam. 6,3 cm. 
(©rig.nr. 603 a) 


ii- % 

i Kaffrer 
Syd- Afrika 
1,671 


222 


Av metall.. . 
Diam. 6ji"3 cm, 
(Orig.nr. 603 b) 


Kaf f rer 


7 Syd- Afrika ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64.. i 140 -■ • 


1874*1 i 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1,672 


1874 .ii 
223 


Armrinäär. 


Av läder •>' ' 
Blam .6,5 om.. 
(Örig^nr. 603 0) 


1 


i 
Kaf fr er 
Svd<=*Af rika 
V,S?3 


224 

a-b 


Av läder . 
Diam. 6,5 cm. 
(Oring. nr. 603 d) 
Kaf f rer 
Syd-Afrika 
T, 674 


225 


Halsband. 

Av kauri-snäckor (Cypraea moneta), 
med vidhängande läderrem med fyra 
mässingringar. 

(Orig.nr. 604) 

Kaffrer 
Syd-Afrika 
t ,675 

1 


226 


Halsprydnad '•■ 

Av skinn, besatt med gröna, vita och 
svarta pärlor av glasfluss. 
Längd 26 cm . 
(Orig.nr. 605) 

Kaf f rer 
Syd-Afrika 

ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. €4. . - 141 - 

1874 ;1 . 


Gen.kaf.nr. . 


Inv.nr. 


, 


Anm. 
1874 a» 


1*6X6 


227 


Påse i 
• . • , 
Av oberett skinn. 
(Or ig »nr, 607) 

Kaffrer 
Syd-Afrika 
i*- 677 • 


228 


v ■ c 

Huvudprydnad'. 

Tofs av djurhår o (Hyena ?)«, 

(Origénré 608) 
v Kaffrer 
Syd^ Afrika. 
1,678 


229 


Fnöekei 

Av några torra felad 9 med stjälk, 
ijängd 19 9 5 cm. 
(Orig.nr. 610) 

Kaffrer 
Syd- Afrika 
1,679 


230 


Rökpipa. 
, 


a-b 


Av lera, med skaft av bamburör. 
(Orig f nr. 613 a) 
a) Skaftet! Längd 18 cm* 

b) Piphuvudets 

Kaffrer 
■ 
Syd-Afrika 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. , - 142- * 1874.3.» Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874 .1 i 


1><6j60 


251 


Pryl . 3 
Ay järn» 
Längd , 22 j7 cm « 
(Orig.iir, 61} b) 


/ 


Kaffrer 
Syd-Afrika 
.1 ? §§1 : 


232 


Sköld i 

Avlång^ av flodhästfaud, med buckla på 
mitten och handtags bestående av en 
träkäpp genomträdd längs efter. 

(Orig.nr. 614) 

Kaffrer 
Syd-Afrika 
1,682 


233 


Skede 

Av trä. med två blad. 
Längd 30 1 5 cm* 
(Orig.nr. 618 a) 

Kaffrer 
Syd-Afrika 
1,683 


234 


Av trä, med ett blad .. 
Längd 24 cm. 
(Orig.nr. 618 b) 
Kaffrer 
Syd-Afrika 

ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. * 143: - 1874,1. Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 


■ ■ \ 


Anm. 


1 ,684 


1874 *X+ 
235 


i 
Sked * , 

Av trä, med ©tt blad • 

Längd 23»5 em* 

(Örig.ar, 618 g) 


Kaffrer 
SydAfrika 
%,m$- 


236 


<*» ' ds* 

Av trä* med, ett "blad . 
(Orlgéiir, 618 d) 


Kaffrer 
Syd*-Afrika 
1,686 


237 


Av träj> med ett blad. 
Längd 19*5 cm, 
(Orig.nr. 618 ©) 


Kaffrer 
Syd-Afrika 
1,687 


238 


Av trä ? med ett blad och 
(Orig.nr, 618 f) 


bö^t skaft* 

Kaffrer 
Syd-Afrika 

ELANOERS, GBG. 4229. 2. 64. .** h 1874 .1 . 


Gen.kat.nr. 


lnv.hr. 


- 7 


Anm. 
1874?.!-. 


i . 


H688 


239 


Slev* 

Äv trä 5 . ■ 

(QrigiifrV 618 g) 


Kaffrer 
Syd-* Afrika 
^689 


240 


Sked V 

Av trä* 

(Orig.iir. 618 k) 


Kaffrer 
Syd-Afrika 
1*690 


241 


Av trä. 
(Orig.iir. 618 i) 


Kaffrer 
Syd*»Afrika 
i i 691 


242 


Av trä. 
(Orig.nr. 618 j) 


Kaffrer 
Syd-Afrika 

ELANOERS. GBG. 4229. 2. 64. ~ 14:5 1874.X. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1V692 5 


1874 a- * 
243 


Sked .. 

Av trav 

(Orig.nr. 618 k) 

Käffrér 
Syd^Afrika 
'%%&.. 


244 


Armrl&g. 

Alf #ärn. 

Blam. 8 P 5 om. 
(frigair.. 624 a) 

Kaffrer: 
Syd- Af rika- 
1/694 


245 


Av järn. 
Diam. 8,5 cm. 
(Orig.:nr.- 624 b). 

Kaf frér 
Syd- Af rika 


/ 


1VÖ95 


246 
a~to 


Rökpipa. 

Av lera> med rörskaft. 
Mngd 36 »5 cm. 
(©rig.sixv 625 a) 

(Kaffrer) 
/ EftbstéSSehllluk 
Syd-Afrika 

i 


/ ELÄNDERS. CBG. 4229. 2. 64. rm «; 1874*1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


i 8 éö6 


1874.1. 
247 


Kökpipa. 

Av lera, med rörskaft*. 
Längd 37 »5 em. 
(0rig*nr«, 625 b) 
%im. 


248 


(Kaffrer) 
Eftbsté:Sohilluk 
Syd-Afrika 
Dolk* • 

Med träskaft och röd lädérslida. 

(Örig^järi 279) 
- 
Nubien 
1*698; 


249 


Huvudprydnad • 

Pör kvinnor» Bred rem av ogarvad 
buffelhud p med fyra rader kaurisnSckor 
Bredd .7,5 cm* Diam. 19 cm. 
(Orig.nr. 606) 

Hottentotter Khoikfeoin 

Syd-Afrika s r 


» 

V 


t # 699 


,250 


L.jus. 

Av det vaxartaåe ämne e som omgiver 
bären av %rica cordlf olia och som 
ätee av hottentotterna. Ljusen be- 
gagnas av Boers. 

(Orig.nr. 611) 

Caplandet 
Syd«*Afrika 

ELANOERS. GBG. 4229. 2. 64. ni ^ '- \ a* Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


JitfO© 


18faU3U 
251 
a-e 


■ Pilkojgei?'* • ■ ■ 
Av .trä», delvis beklätt med skinn^ och 
innehållande fyra rörpilar» 
Kogrét (a)s Längd 96 cm. Mam. 7 öm* 
Pil to) s Längd 49 cm» 

e)s Längd 61 cm. 

d)i Längd 61 cm» : 

e)s Längd 59 cm» 
(Qrig.nr./alla fem föremålen/ 612) 


, ; - 


Bushmän 
Syd-Afrika 
1,701 


252 


Skinnväska* 

Liten, väl arbetad och med nio fina 
bärremmar. 
(Or ig. nr. 6,15) 

Sierra Leone 
Afrika 
1,702 


253 


Väska. 

Liten simpel väska av brunt skinn», 
Längd med snöre 63 cm. 
Väskan 10 x 12 cm. 
(Orig.nr. 617) 

Sierra Leone 
Afrika 
1,703 


254 


Läderväska». 

Med pressade sirat och ^lädertof sar . 

(Orig.nr. 616) 

Mandingo negre 


P 
Afrika 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. - 148 - •1» Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


/ 


Anm. 


Ii 704 


1874 .1*. 
255 


Ko^ep, . - 


Av läder med pressade sirat* I ställe* 
för. look en hylsa av flätverk. Kogret • 
innehåller rörpilar med Järnspets* 


( 


(Orig.nr. 628) 
Mandin^o negrer 

■'.■'>. '"v ' ■ Afrika ' , 
1 i 705 


256 


Av läder med préBsade sirat o Innehåll» 
rörpilar med järnspets. 


sr 


(Orig.nr. 629) 

Mandingo negrer 

. Afrika 
1,706 


257 


Plaska . 

Av noshörningsblåsa 9 använd till för- 
varing av vatten eller mjölk* 
Höjd 25 cm. Biam. 16 cm. 
(Orig.nr. 622) •.'■•■.. 

Hottentotter 
Syd- Af rika 
1,707 


258 


Kärl. 

Stort flätat kärl med trång mynning 
samt försett med lock. Avsett för för- 
varing av vatten eller mjölk. 
Höjd 28,5 cm* Diam. 47 cm. 
(Orig.nr. 626) 

Hottentotter 
Syd-Afrika 

ELANOERS. GSG. 4229. 2. 64. - 149 1874 .1 .. Gen.kaf.nr. 


lnv.nr. 


, i 


Anm. 


1,703 


1874 ,1 i 
259 


f 
Borate* i 

Med rörskaft *- 
(Originr* 783) 


Berber 

Afrika 
1,709 


'«. 260 
a-fe 


Lädersandaler» Itt par* 

Länga 28 * 3 cm. Bredd 9*8 em» 
(Orig.nr. 1,506) 


Negrer 
Afrika 
1,710 


260 


Ett par* . ■■ 

Längd 28 cm. Bredd 11,5 om* 

(Orig.nr. 1,506) 


Negrer 
Afrika 
1,711 


261 


Pung* 

Flätad av läderremmar. 

(Orig.nr. 1,541) 


Afrika 
1,71? 


H 262 . 
a 


Piphuvud . 
Av lera . 

Längd 6,5 cm. Diam. 2,3 em. 
(Orig.nr. 1,562) 


Afrika 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 150 1874.1, Inv.nr. 1874;* 1. 
262 


Piphuvud* 


« to 


Av lera», v 
(Orig.nr. 1,562) 263 Anm. Afrika Gördel* Av smala, läderremmar* 

Mngd ., 35> om» Bredd 36,5 cm, 

(Orig*nré 1,607) Qvambo 

Syd- Afrika ELÄNDERS. GOG. 4229. 2. 64. «*-■ 151.-**- 

1874 a. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


'' , ''; ' , 


1874 »1« 


3 


' 


1,715 


264 


Pipskäft. 

Virat med rött silke och metalltråd. 
(Orig.nr. 291) 
Indien 
1,716 


265 


Skrivplåh. 


A -6 


Svarta. Det ena långt 9 mångviket. 
(Orig.nr. 292) 

Indien 
1,717 


266 


Bast. 

Av palmträd» 

(Orig.nr. 294) 

Indien 
1,718 


267 


Tamil-skrif t . 

På flera palmblad 9 hopbundna till en 
t;}ock bok mellan två träribbor, 

, (Orig.nr. 295) 

Indien 

ELÄNDERS. OHG. 4229. 2. .64... 152 1874.1. Inv.nr. 

1874*1 i 
268 Anm. Påse . 

Av vitt tyg. )rig,nr; i Indien 269 Fläkta . 

Av palmblad, målad blå och rödé (Orig.nr. 34,0) 270 Dubbelmatta . 

Flätad av säv. (Orig.nr. 341) Indien Indien ELANOERS. GBG. 4229. 2. 64. 153 *!.. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


r ""* 


Anm. 
1874*1*. 


'. \ . 
1,722 


271 


Gummilack. 

Till lackeringsarbeten på Ceylon och 
& 
G pr omandel 
(Orig f nr. 302) 

' • Ceylon 
1,723 


272 


Tobak. 
Vriden. 

(Orig>nr. 303) 

Ceylon 
1,724 


273 


Cigarr. 

(Qrig,nr, 304) 

Ceylon 
1,725 


274 


(Orig.az-* 304) 

Ceylon 


- ELÄNDERS. OBG. 4229. 2. €4. . 154 1874 .-£* Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


. i 


Anm. 


1*726 


1874 s€^ 
275 


T 

Cigarr 6 

(Orig.nr. 304) 

! i 


Ceylon 
1,727 


276 


(0rig.nr. 304) 


Ceylon 
i>?28 


277 


(Orig.nr. 304) 

* * - 


Ceylon 
1,729 


278 


Ci&arrmunstycke . 
Av svarvat "ben* 

(Orig.nr. 305) 


Ceylon 
1,7?0 


279 


Offer. 

Åt buddha. Små figurer av 

(Orig.nr. 306) 


silverbleck. 
Ceylon 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. - 155 - 1874.1. Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1>:73.t. 


1874.1* 
' 280 


i 
MässingtråcU 

En liten rulle. 

(Orig.nr. 307) 

Ceylon 
1,732 


281 


En liten rulle. 
(Qrig,nr e 307); 
, 
Oeyloh- 
1 ,733 


282 


Prov* '..■•'"/ 

På länk till guldkedja och/eller 8r- 
hänge . Filigransarbete i 

( Orig.nr * 308)* 

Ceylon 
1,734 


283 


På länk till guldkedja afjsift/eller ör- 
hänge . Filigransarbete . ; 

(Orig.nr. 308 H 

Ceylon 
1,735 


284 


- n - 

På länk till guldkedja och/eller ör-* 
hänge „ Filigransarbete • 

(Orig.nr. 308) Ceylon ELÄNDERS, GBG. 4229. 2. 64. . .* 156 t 
1874 sU 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1*73,6 


1874,1, 
285 


Prov. 

På länk till guldkedja och/eller ör* ,-. 
hänge, Filigransarbete , 
■• '.■ p- ' ' ■ , 

(Origénr, 308 )c 


Ceylon 
1,737 


286 


Kor».» 

Flätad j med lock. 

(Orig.nr. 309) 


Ceylon 
1 ,738 


287 


Armband. 

Av svarta pärlor. 

(Orig.nr. 310) 


Ceylon 
1,739 

i 


288 


Pärlband • 

Av frön ay.Coix laorima. 

(Orig.nr. 311) 


Ceylon 
1,740 


289 


Träbägare . 

Svarvad , på fot. 

(Orig.nr. 312) 


Ceylon 

- 157 1874 4 •■; Gen.kat.nr: 


Inv.nr. 
Anm. 
1874 *^. 


V, 741 


290 


Träbåtar©;* •• ,■• ( , 
■■ ■, Svarvad,, på fot.: 

: :(0rlg,nr^,31,2) 

■..■,■■••.••■■. ■ . . f Geyloft ■; 


; ' .■ ' . 


1,742 ■ 


.• :291;. 


. Rög. • -..-• ... 

(Qrig.nr* 313) ■- . '-.v :<.•■■—■: ■ 


! t ■ ' ' ■ ' 


■: \ 


.'-■'.•■' 


', Ceylon 
1,743 


292 


• — n «, ■• . ■ ...■ > , 
(Orig.nr. 313) ; 


. '. ■ f « , 
: '• .' ■ 


',.■■••■■, : : Geylon 


■ ■'»• ' " . v , 


1,744 


■ 293'. 


Pällkniv>; 


.. *' " « 


'• .■' 


■ . ■ a— ■ 


Med benskaft och . skriystif t ., 

(Origiixr. 3H) 

, . .-■.-■ -iCeylon 


, ... . .'.. 


1,745 


294 


Skrivstift. 

Av stål, med mässingskaft och fodral 
av rör. Användes vid skrivning på 
palmblad • 

(Orig.nr* 315) 


- 


Ceylon 

ELÄNDERS. GBG, 4229. 2. €4. .- -.1 58 ■-■. 1874.1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


' 


Anm. 
' -IS74vlw 
• < 


1*746. 


295 


-Skrift* ■■ ''■■ "■ ' " ■ •■-■ ■'"' 


■• .■; .. 


Karnataka^CKanaresisk) skrift på 


' • . . 


palmbladsremsa. , . 
. (Orig.nrv 316) ..•.;.• 


','•. 


• : 


... • • 


Ceylon 


, : ■ ■. ' ' 


1*747 


296 


• ■ Skor ♦ '' 

Ett par,- broderade^ med guld och 
silvertråds pärlor m.m. 
; .. ' 
(Orig.nr. 317) 

Geylon 
1,748 


297 


Örhänge. 

Av blekt guld ■• ■ _ 

(Orig.nr. 318) 

Geylon 
1,749 


298 


Fot*- 

Av en Tragulus-art • Med guldbeslag. 

(Orig.nr. 319) 

Geylon 
% 750 


299 


Av en Tragulus«art.. Med guldbeslag • 
(Orig.nr. 319) 

Geylon elanoers. obo. 4229. *• ■ • 5> &*. 

1874*1'-. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874 .| ... 


■ ■ •../.• : 
1*751 


300 


Fot, i . >:.. 

Av en S)raguaus*art; Med gujdbeslag, 

(0rig*»r. ;: 319) 

Oeylon 
t,752 


301 


Horn. 

Av.fragulusj, med guldbeslag. 
(Orig.nr. 320) 

•;■'*.-. Ceylon 
1,753 


302 


Offer* 

Åt buddha. Små figurer av silverbleclc • 

(Orig.BTi 321) 

'.'•. Ceylon 
1,754 


305 


KniVé 

Med träskaft* 

(Orig.ar. 322) 
.■'.-■,.., Ceylon 


' 


1,755 


304 


Med träskaft* 
(Orig.nr. 322) 

v , • • . Ceylon 

ELÄNDERS. CBG. 4229. 2. 64. T6Q 1874,3>> 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874 »l** 


. . i 


1,756 


305 


Armband* 


Åv . snäckor <j 
(Origéjor. 323) 


■■ ' ''•.'■ ' ■■ ~ i. " 
Ceylön 
?*757 


306 


Päm* 

Ay "I.* Pulmonarius"* ! 

(Origéiir* 324) 


Ceylon 
1 e 758 


307 


RBkélsé . 

(Orlg.nr. 325) 


■ ■ . . • . 
- 


Ceylon 
1,759 


308 


Pärlor • 

Vita pärlor» 

(Orig.nr, 326) 


t 

Geylon 


- 


1,760 


309 


"Gamber". 

(Orig.nr* 327) 


Ceylon 

ELÄNDERS. OSG. 4229. 2. 64. . '*. 161 - a? Inv.nr. Anm. 1874*1 
31© 311 Träpinne * 

Med : kvarsi>ttande bark;. (Orig.ar. 328) Qeylon Mänhiskof igurer i •''■'-' 

Sju stycken tämligen hela människö-» 
figurer samt fyra djurbilder (Buädhas 
hundar ?), sammansatta av snäckor. 

(Orig.nr./alla föremålen/ 1,570) 

Geylon ELÄNDERS. GBG.4229. 2. 64. « 162 * 1874.1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874.1. 


! ' / 


1,763i 


512 


Täi,-js.ten.- 

(Orig*nr« 293) 


Siarn 
Asien 
1 i 764 


315 


IToshörni ngahorn «. 
Urholkat., 

(Orig.nr, 351) 


Asien 
1,765 


314 


Papper „ tys. 

Samling av papper och tyg. 

(Qrig.nr, 352) 


Asien 


jprH 


1,766 


315 


F .läderviska, 
(Orig.nr. 355) 


Asien 

ELÄNDERS, G3G. 4229. 2. €4. . 163 18?4 .1 . Inv.nr. Anm. 1874.1, 316 318 319 320 Sadel» Rikt broderad med guld och silver. (Orig.nr, 331) T artärer 317 Båge . 

Tagen i slaget vid Harzan år 1687c 

(Orig.nr* 1,464) 

Tartarer Bräckt samt utan sträng. Tagen i 
slaget vid Harzan år 1,687. (Orig.nr. 1 ,465) Tartarer Stövlar. 

Ett pär, av röd saffian, broderade 
med silver och guldtråd. (Orig.nr. 329) Huvudbonad • Tartarer Vidkullig mössa utan skärm, (Orig.nr. 330) Tartarer ELANOERS. OBG. 4229. 2. 64. 1 64 « 

' 1874 .a.. 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


i ,','-.'. 


1874 .1^ 


. - ' • 
1,772 

i ,■', 


321 


Dräkt» 

Av palmblad» 

(orig.nr. 8ft) 3^6 

Polynesien 
1,773 


322 


Repslunga . 
(Originr; 290) 
Polynesien 
1,774 


323 


B lås Instrument » 

Liknande en faunpipa « Av tio höp« 
"bundna rör. (Se Sparrmans samling 
1799.2.35) 

(Orig.nr. 344) 

Nya Middelburg Eauve 
Tongaöarne 

ELÄNDERS. G3G. 4229. 2. 64. T"- T65 - ■1874.1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1,775 


1874*1*. 
324 


Av randigt tyg. 
(Orig.nr* 348) 


Polynesien 
i:*776 


325 


Kokosfibrer* 

Två buntar flätade 

(Örig.nr. 362) 


kokosf ibrer • 

Polynesien 
1,777 


326 


Stenslunga» 

Av växtfibrer» 

(Orlgénsv 363 b) 


Polynesien 
T ,778 


327 


Blad och stjälkar 
som te b 

(Orig.nr. 345) 


av Smilax, använda 
S öd erhavs öarne v 


v ELANOERS. CBO. 4229. 2. €4. . - 166 1874 .1 . Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm; 
1874,-. 1-. 


1 

i 
1,779 


328 


Kam» 

Av långa, sammanbundna träpinnar» 

(Or ig, nr, 353) 

Tonsa 
1,780 


329 


Halsband. 

Fyrdöbbelt, av små ringar av snäck- 
skal och brunt trä. 

(OrigéöT. 356) 

- ' ' x ■ ' : : ' Tonga 
1,781 


330 


Av gula, vita och blå pärlor av glas- 
- f luss och glas . 

(Orig*nr. 357) 

• Tonga 
1,782 


331 


Fät. 

Påbörjat nät. 

(Orig.nr. 360) 

Tonga 

ELANOERS. GSG. 4229. 2, 64. . - 167/ 1874.1, Inv.nr. Anm. 1874 *;w 
332 Huvudgärd . 

Åv trä, med fyra fötter. 

(Se Sparrmans samling 1799*2. 333 (Orig.nr. 367) Tonga «,*•-. "Usada^j av trä s med en fot, (Orlg.nr. 368) Tonga . ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. €4.. - 168 1S7C.X, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


: ? • • 


1874.a« 


• . ■■ 
W?85 


334 


Hjälm* 

Av flätverk, meä kam längs hjässan. 

(0rig*nr. 365) 

Hawaii 
1*786 


335 


Av flätverk, ursprungligen "beklädd 
med fjädrar. 

(Orig.är, 366) 

Hawaii 
1,787 


336 


Kappa. 

Av röda och gula fjädrar. 

(Qrig.nr. 354) 

• Hawaii 
1,788 


337 


Knäskallra s 

Av hundtänder, att begagnas vid dans. 

(Orig.nré 346) 

Hawaii 

ELANOERS. GSG. 4229. 2. 64. • 169 1874 .1-. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


(L 


Anm. 
1874 a.. 


, 
1*789 


338 


Väska o 

Flätad, för förvaring av fiskredskap. 
Flätade väskor användas vid många olik 
tillfällen, t. ex-; vid måltiden i st.f-i 

tallrikar •* . 

(0rigénr,/347) 

Nya Zeeland 


a 


1 *790 


339 


Tågor. 

Av Phormium tenax* 

(Orig.nr. 358) 

Nya Zeeland 
1^791 


340 


Vävnad* 

Påbörjad; Av nyzeeländska linet* 
Phormium tenax i 

(Orig.nr. 359) 

Nya Zeeland 


• 


1,792 


341 


Slunga* 

(Orig.nr. 363 a) 

Nya Zeeland 

ELANOERS, CBG. 4229. 2. 64. -170 -~ 1874 *3 . Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. 1874^., \. 1,793 342 Metrevår » 
A~t> . Fyra styeken. (Orig.nr. 361) Tahiti ELÄNDERS. G3G. 4229. 2. €4. . 171 * Gen.kat.nr. Inv.nr.; 1874**3- • 1*794 343 

A~& 1874.. 1, Anm. Slungband , 

Tlrå stycken* till kastspjut* 

(Qrig„niV364)^ Nya Kaledonieti ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. 172 - 1874a. Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874*1* 


■': \ : 
1,795 


344 


Harpunrem« 


M? 


I två delar « (Ofullständig) i 
■.* ; 
(Qrlg.nr* 620 a) . ■ 
'; 
Grönland 
1,796 


345 


Som nr. 344 9 
(Orig.nr. 620 b) 

Grönland 
t ff 797 


346 


I ett stycke* (Ofullständig)* 
(Orig,nr. 620 c) 

Grönland 

ELÄNDERS. CBG. 4229, 2. 64. * 173- Inv.nr. 3874*1 : < 347 348 349 350 351 Påse. AV gult tyg o (Origiiir-i 974) Nystan . 

Ett snör nys tan . 

(Orig.nr, 975) Tobak. (Orig*nr, 976) Ii,1us . 

En bit 13 us -i 

(Orig.nr,, 977) 1074 • *'•'• Nord ? Amerika Nord ? Amerika Nord ? Amerika Nord ? Amerika Damasker » 

Av blått ylle med revärer av rött och 
gult pärlbroderat siden. Dylika ha på 
senare tider kommit i bruk i stället 
för de ursprungligen begagnade benklä- 
derna av berett hjort- eller buffel- . 
skinn. 

(Orig*nr. 299) Nordamerikas Indianer Anm. ELÄNDERS. CBG. 4229. 2. 64. 1874.1. Gen.kat.nr. 


Ihv.nr. 
Anm. 
1874»il. 


1 i#03 


, W2 


Helgonskåp. 

Ett träsnideri s St . Johan, Anna 9 
Vladimir, Alex Newsky. Slavisk in- 
skrift. ' 

(Qrig.nr. 333) 

Ryssland 


- 


1,804 


353- 


— M — 

Sex st. mindre, träsnideri: Demetrius 
av Rosiow, Teodösius och Antonius, 
Maria Magdalena, Barbara, Anna Vladimii 


'• 


(Orig.nr, 334) 
Ryssland 
i 

1,805 


IP 


Litet, av metall. 
(Orig.nr. 335) 

Ryssland 

ELÄNDERS. CBG. 4229. 2. 64. • 


1874. 


.1. 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 


■ : 


Anm. 
1 ,806; 


1874*1 '.. 
355 


Krusifix. 

Skuret i trä, 

(Qrig.nr, 336) 


Ryssland 


1>807 


356 


L.1us. 

Två (vigda) ljus , 

(Orlg.nr. 337) . 

Ryssland 


1*808 


357 


Liten, flätad av näver. 

(Énl. origokat.s Sand till Trocadero) 

(Qrig.iir. 1,388) 

Finland 


i, 809 


358 
a-b 


Skor. 

Ett par. Av 

(Enl. orig .kat.? Skickade till Trocadpi 

(Origénr^, 1,389) 

Finland 


•o) 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 64. . 176- 1874 -il. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


''. ; ' 


1874 a * 


'"< 
'i , . 

* r ■■ ■ ' 

1,810 


3é 


Lapptrumma. 


• < ' 


( Enl éOrig »kat* »Sänd till Trqcadéro i 
byte mot en peruansk samling.) 
". ■■" • ' 


> 


(Orig.nr. 1,577) 

Lappland 
Sverige 
1,811 


360 


- « - 


A -6 


Med hammare av ben. 

(Enl. orig.kat.s Sänd till Kbns museum 
i byte • ) 

(Orig.nr, 1,578) 

Lappland 
Sverige 


- ELÄNDERS. OBG. 4229. 2. 64.. 177 1874*1* Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1874*1* 
1;812 


561 


Vattenskål. 

Av lera* målad. 

(Orig.nr» 970) 


' v • 
■■'..'■ 


Guiana-i ndi aner 
Syd-amerika 
1,815 


562 


Dryckeskärl. 

Av en kalebass, 
de a-v brännvin.» 

(Orig.nr. 971) 


Användes vid drickan- 

Guianä-indianer n 

"" ■ — " " / 

Syd-amerika ! 
1,814 


565 


Tratt. 

Av kalebass . — 

(Orig.nr. 972) 


Gui ana-indianer 
Syd-amerika 
1,815 


564 


Träsked. 

(Orig.nr. 975) 


Väst-Indien 

ELÄNDERS. GBG. 4229. 2. 54. . Regrer 178 .1. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


/' 


Anm. 
1874.1. 


1,816 


365 

a-b 


Tygprover • 
Av gräs tyg. 
- : 
(Orig.nr. 619) 
i v ' 
Afrika 
Eftbst. Sierra Leon* 


i 


1,817 


366 


Trätrumma; 

Cylindrisk, i båda ändar överspänd 
med skinn, söm hålles stramt genom 
ringar Och snören. (Hågot söndrig.) 

(Orig.nr, 621) 

Afrika 


> 


1,818 


367 


Armring. 

"Adsch", av elfenben, i bruk hos 
schillukema vid Bahr al Abyad. 

(Orig.nr. 623) 

Afrika 

ELANOERS. CBG. 4229. 2. 64. r 179 - 1874-.1-. Gen.kat.nr. • 


Inv.nr. 
Anm. 
1874 '.i;. 


1*819 


368 


Musikinstrument • 

Med ljudkropp av trä, överspänd med 
skinn. Halsen i form av ett djurhuvud 


> 


strängarna av växttågor . 
! t * - . 
(Orig.nr, 627) 

Guinea-kusten 
' . 


Afrika 
1,820 


369 


Parasoll. 

(%cket söndrigto) 

(Orig.nr. 1,466) 

Kina 
1 ,821 


370 


Dolk. 
( 


a-fc 


Lång, rak, eneggad, Badé, med krökt 
hornfäste och träslida. 
(Orig.nr. 1,606) 


VÄNJ b , Java ELANOERS. G5G. 4229. 2. 64. - 180 - 

1 
1874*2., 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


" , r. 


Anm. 


- F ■ : 


-■ 


1874*2.1^2, 
Hord-Amerika* 
Gåva av H é lisbeth år 1874. 
Se brev i arkivet, 2 st. 
1*822 


1874.2* 

d 1 


Ridpiska. 

Flätad av buffelhud; har tillhört den 
bekanta indianhÖvd$ngem kapten Jack, 
som hängdes 1873* för delaktighet i 
mordet på general Canby ooh di*. Thomas, 
(Orig.nr. 1,216) 

Nord-Amerika 
Modoo indianer 


• : 


1*823 
1,824 
1,825 
1,826 
1,827 


2 


Fem porträtter av Modoo indianer» där- 
ibland av "Kapten Jack". 
Se Bildarkivet 2j 1-5* 
(Orig.nr, 1,626) 

Hord-Amerika 
: Modoo indianer 

i. 

v 

i- 

i 

1 \ 


/ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 181 - Gen. kat. nr. Inv.nr. 1*828 1874*3* 
1 1B74*3* Anm. 1874.3 »1 

Brasilien . 
Syd-Amerika. . 
Gåva av H. M. Inkedrottning Josefina 
år 1874. Bukett av insekter . 
(Orig. nr. 1,620) Brasilien överlämnad till Riksmuseets ento- 
mologiska avdelning, no v. 1923* 

G. Lindblom. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. Gen. kal. nr. Inv.nr. 182 "\ 1875éii 1875.1.1^221. 

S Y S V X S T A g R I K A 

Etnografiska, föremål från Sy dvästaf rikas 
Gåva år 1875 av. Gustav De Wylder, som 
vistades som amatörentomolog hos Ovambo, 
Herero» Damara m, flé åren 1873-75. Det 
understrukna utgör> text och upplysninggif 
om föremålen» hämtade ur originalkatalogen Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 183 * 


4%\: I 

Gen. kat. nr. Inv.nr. 


. ■. : i 


Anm. 
1875*1 *> 


! ■ ■ .. ■ -...' -•• :■ .-.. ^ ■ , . 


1 


Föremålen Ur* 1-79 från Ovambo . 
1,829 


Assegäj* .':■•■ ••'■ .•'•'•'''' •'•'-. 
Kastspjut av jämv Bäellandelen av 
skaftet klädd iaed skinn, som avslutas 
med en tofs* (Orig.nr. 1) 


93C 


• 
Längd 137»5 cm* därav bladet 20 oin, ii 
och skinnklädd del 67 cm* 


■ i , 


Ovambo 
1 ,830 


2 


Som nr* 1 * men nedanför bladet en 
koppartråd virad» (Orig.hr. 2) 

Längd 142 om, därav bladet 22 cm och 
skinnklädd del 64 cm* 
Koppartråden 2 cm lång. 


9(4 


Ovambo 
1,831 


3 


Dolk med slida. 

Dolk av järn med träskaft,. Slida av 
trä med öppen framsida * 
(Orig.nr. f) 1 1© 

Längd dolken 34 cm, slidan 26 om. 
"Har tillhört wrins Tyikokoto". 


■"18& 
Ovambo. 


\ ELÄNDERS. GBG. 49Z4. 4. 64. 184 1875.1. Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


■ 


Anm. 


*. 


,1375*^. 


' - ■ ' ' ' ■ \ ■ 
1,832 


4 


Dolk med slida. - 
Dolk av. Järn med helt -plåtbeslaget 


^Z°\ 


träskaft. Slida av trä helt plåt- 
';• >■ ■ 
.■beslagen.. 
(0rigénr.\\4) . •. 
Längd dolken 20 om, slidan- 14 cm* 
Qvambo 
1 ,833 


5 


— M — ' ■ 
Dolk av järn med träskaft. Slida av 


H°i(b 


trä med en smal öppning på framsidan. 
(Origénr. %) \,\\ 
'• !■• .'■• '' 
' Längd dolken 32 cm, slidan 24 om., 


> 


Ovambo 
1,834 


6 


. «'■*. : ' •• ■■'■•'■' ' 
Dolk av järn méd träskäft* Slida, av 


Sl2r 


trä men med beslag av mässing och. 
bleckplåt. 
(Orig.nr. \) U2> 
' \ • ■ ' 
Längd dolken 19 cm, slidan 15 cm. 

Ovambo 
1 ,835 


7 


Dolk. av järn med träskaft. Slida av 


B^l 


trä med öppen framsida.. 

(Orig*nr, %)- H2. 

Längd dolken 29 cm, slidan 20 cm.~ 

Ovambo 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 185 - 1875,1. Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


'■.#'' 


Anm. 
1875. U 


.*/ . 
1,836 


8 


Kastklubba. 

Av trä. Se foto i Bildarkivet, ; 
Inv, Kart, III, 

(Orig.nr., fc) 102> 

längd 48,5 cm, ; -.. .■■••.-,. v 

Ovambo 


8^8 


t,837 


9 


— w — 

Av trä, Som nr, 8. 

(Orig.ar. %) \0°{ ■■•- ;( ''' !,y " 
Längd 40 Cffl< : , ,..;.,,. 

Ovambo 


^>^ 


1 ,838 


10 


Av trä l Klubbhuvudet ref flat. 


W^ 


(Orig.hr. ^) 35" 
längd 43,5 cm* ; 
"Här tillhört prins Tyikokoto." 

Ovambo 
1,839 


11 


Pilbåge. 


RIS 


Av mittennerven på ett palmblad, och. 


med snodd läders träng. 
•■.« 
(Örig.nr. 13) 15" 
Dängd 111 cm. 
"Har tillhört prins Kambonde. w 
Ovambo 


■ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 186- 1875 .,1 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1875*1. 


l- 
1 r 840 


12 


Som .nr* 11. .•■•■'...',:..• , . \ . 
(Orig.nr. ,*2) , <=**£> 
Längd. 119 cm. 


"Har tillhört prins fyikoko to." 
Ovambo, 
1|841 


13* 


Pil. 

Av trä; med järÄspéts och styrfjädrar. 

(ancm i» 

Max. längd 60 cm. T 
"Har tillhört arins Tyikokoto." 

Ovambo 
1,842 


14 


Som nr, 13» 

(Orig.nr, 14)' ° l ^ L \Ä 
Max. längd 60,5 cm. "'* 

"Har tillhört urins Tyikokoto:." 


Ovambo, 
1,843 


15 


Som nr. 13. 
(Orig.nr, 15) ^Ö 
- 
Max. längd 65 cm. 

Ovambo 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. .+. mi .*-■ ', 


1875.1. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


i 


Anm. 
1875.1% 


. T '•» ' 
1,844 


16 


Pil. 

Som nr, 13» 

(Orig.nr.* 1,6)^10 
Max. längd 56 cm. 

"Ovambo 


- 


1,845 


17 


1 ■ .i 

* w -. i 

Som nr. 13. 

(Orig.nr. 1.7) ^0 
Max. längd 58 om. 

'- '■' Ovambo 
1,846 


18 


— " — ,■ 

Som nr. 13, men spetsen saknas. 
(Orig.nr, 18) QlAO 
Längd 63 om. 

Ovambo 
1,847 


19 


t 

Som nr. 13, men spetsen saknas.. 

(Orig.nr. 19) ^0 
Längd 57 om. 
Ovambo 
1,848 


20 ...[ 


— •» • 
Helt av trä, med styrfjädrar. ]?å spet- 


"v 


sen spår av gift. 
Max. längd 64 cm. / 
(Orig.nr. 20) ( °\\0 

Ovambo 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 18a* .i. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
ist&.H 


■ • s / 


1-i849 


21 


Av. trä* med en kört , smal , 
järaspets samt. styrf jädraxs 
(Qrig«m*. .21) °M0 
Mas, längd 61 om. 


gift struken 
Qvainbo 
1,850 

1 


22 


Som nr*- 21* 
(Orig.nr. 22) HlO 
£ängd 59,5 cm. 

■ ' . ' * 


Qvambo 


. 


, j, • . * - 

1,851 


23 


Som nr, 21 * 
(Orig,nr, : ?3) ^0 
Mngd 59,5, om. 


Ovambo 

r 


• 


-t ■ • 
< * ■ ' 

1,852 


i 
24 


— w — ;' 


%®W" 
Som nr» 21 » 


'.' . ' ■ 


' 


(Qrig.nr. 2,4) ^ K) 
, längd 59 cm. 


Ovambo 
1,853 


25 


— w — . ..'•:,■"• 

Som nr. 21,. 

Längd 59,5 cm. 
(Orig.nr. 25) ^to 


Qvambo 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 189 ( '' 


1875.1. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


/■:: . 


Anm. 


I pB54 


1875 VI % 

26, 

a-h. 


■■ i- ■ 
/ ■ 

Piikoger av läder med 7 stycken -pilar.' 
"Har tillhört prins - Hambönde^" ! ' 


°113 


(Orxg-nr. 3&T-ÄU4*-; \Z .■ 
a) Koger,- kort hylsa av läder för att 
skydda pilspetsarnas i 
Längd 20 om. , 
<; ' ' , * i 


; 


b-h) Pilar av trä med smala 9 giftstrukna 
järnspetsar och styrfjädrar. 
Längd samtliga ota 60 cm. 

1 '.'■'■ , ' 


■. 
- 


*'■'■■> - * - Ovambo 
1,855 


27, 
a-g* 


Pilkoser.a) av läder med 7 styekenv pilar 6 


4ö& 


.•> ' 


., b-g. (Orig.nr. 2-?, n**&) 1+- 
"Har tillhört prins Tyikokoto." 
■ 
a) Koger» kort hylsa av läder för att 
skydda pilspetsarna. 
Längd 25 , 5 cm* 
.« 
b) Pil med bladformad järnspets och 
styrfjädrar. 

Längd 62 cm. 

c) Pil. Som nr. 27 bi, 

? 

Längd 58,5 cm. 

d) Pil med liten, giftstruken järnspets 
och styrf jädrar; , 
. 


.• 


Längd 58,5 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 190 

1875 ii. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


T 


Anm. 
1875.1» 


- å- 

i • ■ ■ 
V»8§§ 


'•' 27, *■ 


(Forts.,) _ ,._._.-.; 


'."°10£> 
a-go 


e-g) Pilar med smala, ; gif tstrv^qo© Järn-; , 
spetsar och styrf Vädrar. 
(Orig.nr ♦ §?p=a=g) ■,l"r. _ ..-■-,.; 
Längd : ejj 65» 5 cm, . 
f) 59 cm, 
g) 60 cm. 
Kögret har ursprungligen innehållit 10 
pilar g aV vilka 2 har gått söm byte med 


) 


U.S. '-National Museum i Washington år 1883. 
1 pil har förkommit. 
Ovambo 
•t ^ . 

,856*- 


28 -3$ 


Halsringar. ' * 


•^°i\ ~~ 


•:>r,86^ 


Av. trä, med ristäde ornament'.' Bäres 
av män. Ytterligare 2 halsringar har 


2>00 


funnits, men gått som byte med U.S. 
Hational föuseum i Washington år 1883. 
(Orig.nr. 28-35) 
79/ -W,;H? ~1W ,.^ 00i Ovambo 
1 ,864 


36 


Halsband. ' 

Av små järnkulor, uppträdda på en 

mässingstråd*. _,- 

(Orig.nr. ^) lif 

Ovambo 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. a t9T *■■ 1875,1, Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


; ' : 


Anm. 
1875V1V 


>--'■■'. 
1,865 


27 : 


Halsband. 

Av små järnkulor, uppträdda på en 

läderrem; 

(Orig.nr. ^) 82, 

Ovambo 


$02. 


1,866 


38 


Järnpärlor. 


S\Ö 


Av Ovambo tillverkade och uppträdda 


på en tråd. 
(Orig.nr. m) S% 
. ' 


< 


Ovambo 
1,867 


39 


Bälte. 


O 1 1 


I tre rader, som sammanhållas av 


. 811 


smala läderremmar; Varje rad be siar ' 
av växelvis ett slags frön och skivor 
av strutsäggskal uppträdda på en 
läderrem. 
(Orig.nr. £>') 5'2> 
Längd 67 cm. Bredd' 3 om. 
"Brukas av. rika män och betalas 


med 2 oxar."" 
Ovambo 
1,868 


40 


Livrem. 

Av ogarvad hud. Användes av män. 
(Orfg.nr. m) I2>* 

Ovambo 


2>M ELÄNDERS. GBG. 4B24. 4. 64. :* 'l92 : ..-*- : 

1.8'7'5-Ät- 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


ip86^ 


1875*^: 
41 ' 


Fliökförklädé. 

Av smala läderremmar* ' . ■> • , ■'.' '. . 
(Orig.iwy <©) 33» 


S&2 
. — 


Ovambo 
! *870 


42 


Kvinnoförkläåe. B eller gördel* 
Av vommen från en idislare* 
(Orlg*nr. $&) IHI ; 
Längd 57 em* Max» bredd 13 cm* 

Qvambo 


&GS 


1*871 


43 


Som nr. 42» 
.(Orig.nr. &) IM 2. 

Längd 64 om» Max »bredd 18 cm* 

" Qvambo . 


%&2 


1*872 


44 


Manaförkläde* 
Som nr, 42; 

(Orig.nr. M) ^^ 

längd 143 om* Max. bredd 36 onu 

Qvambo 


1^9 


1,873 


45 


Hårprydnad. 

Tofs av jordekorrens svans. 

Utgår j. förstörd av mal på etnografiska 

utställningen 1878-79* 
(Orig.nr. ^) 5~l 

Qvambo 


82)3 ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. *> 193*> ■' . 


m^-h 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


;''" 


Anm. 
i8^>i,,- 


M| 1 ' 
1 ?: .8,7,4 


40 : 


Hår»ry.dna-db. . 

Som nr. ,45, ... •;'• 
(Orig.nr. ^) b<2 - 


S?iH 
.„ 


Ovambo 
1 ,©?5 


47 


Armband. ...... 


8IH 


Ay stål, med ris tade; ornament. 


(Orig # nr> ^) 5& 
Diam» 6,5 cm. 
"Bäres av män. n 


Qvambp 
1,876 


48 


Som ar. .47 »■■- 
(Orig.nr. -,4B) 51- 

Diam, 5» 5 om., 
"Bäres av män." 


3is 
Ovambo 
1,877 


49 


Som nr, 48, men utan ornament. 
(Orig.nr. 4£) 5(o 
Diam. 5,5 cm. 

"Bäres av män. w 

Ovambo 


Slfe ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. fl 94 

1875,1^ 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


' " 3 


Anm. 
1875^1. 


t 3* ' > 
?»878 


5° 


■lå^as*.-..:.:.' ' 

Åv stål, med ristade, ornament. 
(Qrig ¥ nr, 1E) g<?\. 

Diam. 2„5 om* 

"Bäree av kvinnor på stortån, "• 

Qvambo 


ar* 


1,879 


51 


Snusdosa, .:.:•'•■<■'.•■: ; - ■,■■• ■ - 
Av horn med träpropp, i vilken en kort 


so 


läderrem är, fästad* 
(Qrig.nr* ■»). ko 
Längd 18 cm* 
Qvambo 
1,880 


52 


- » ■» •• ..:.,.- 
Som nr. 51, .men proppen av kalebass, 
(Qrig.nr* "S) £| 


. 8^0 


Längd 13v.cm* ,, 
. Qvambo 
1,881 


53 


«.*»«, 
Av trä med taggornament * Propp av trä^ 


§2^ 


i vilken en kort läderrem är fästad. 
(Qrig.nr. W) &H 
Längd 13 om. 
Qvambo 


- ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. m 1 95 >' ... . „...-.,'. .",, .-_-..- ... -. ,- - ■ ■' T - - 


*$J$.U 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


t ? S82 


1875 -j- 
54 


Av trä* f cylindriskt, med ornaments 
Propp- som på nr. 53. 
(Orig.nr. gsj.) fe>3 
Längd 10 em. , 

.Qvambq , 
t*.883 


55 


Av antiXophorné .Propp saknas» 
(Orig.nr. K) W" 
Längd, 1 5. onu , 

Ovambo 


ii% ■■' 


1 9 884 


56 


Snussked. 

Av trä med snidat skaft. 

(Orig.nr. -Jé) £>!" ~ , ^ 

Längd, 16*5; cm* 

"Bäres i håro^i» 


2HS> 
Qvambo 
4,885 


57 


Som nr* 56. 
(Orig.nr. i©) 65 
Längd^ 12 cm* 

"Bäres i håret." 


849 
--• 


Ovambo 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. Inv.nr. 5'9 60 61 62 t'96- #1'.- 
5S ; 


, Snussked» 
Som nr.i »56; 
(Orig.nr. ^) <=fl 
Mngd vi V cm. 
"Bär-és i håret." (Orig.nr. ^) é>& „ w 
(Orig.nr. ^) £><& Ovambo'^ Ovambo /'?*? Ovambo Salt * 

Från öknen» 

(Orig.nr. ©) \2>^ 

" Begagnas i handeln av Ovambo ." ^ijxi^^oc^f .' ' /9&Z Ovambo 1:875.- 1* Huvudrin^. 

Av hopvirade palmbladeremsor, omlindade 
med bast. Begagnas av kvinnorna då de 
bära bördor på huvudet. 
Diam. 12 om. 
(Orig.nr. &) £5-, 

Ovambo I Anm. ■85" r %50 <S52 852> 812 ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. -**' T97--*r 
1875*!*,. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


i 


Anm. 
1875^h 


: ;l/ ; - 


U:89-1" 


63 


Huvudring. 
> Som nr.* 62* 

(Orig.nr. 63) 5M 
Maja» 12 om» 


Gvambö 


8** 


!V892> 


64 


• Vax» • ' ■ 

formad som én^ liten boll. 
"So© Qvamböfollcet bringar det 
handela'. 98 
(Orig.nr, ©.) K) 

Diam. 6 cm. 


i 

Ovambo 


. 82>S 


t e 893 


65 


Snöre. 

Av palmbladsfibrer. 

(Orig.nr. @) *S°l 


Ovambo 


&2fc> 


1,894 


66 


Järnpärlor. 


'i 


S^S 


Uppträdda* på en träpinne. 
"Som de förekomma i handeln." 
(Orig.nr. 6*) 13»2> 
i T 
■■'■■• 


Ovambo 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 198'/^ 

1875. t. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1,695 


1:875*1% 
67 


Huvudbonad* 

Av schakal skinn med vidhängande 'svans. 

(Orig.nr. '«?) S£> 

Ovambo 


aw 


1*896 


68; 


Pannband-* . 
■ Av ormskinn* t , : - v. ■ .;• j • .. . 

"Bäres av männen om pannan och 


s^p 
hängande nedåt rybsen." 

(Orig.nr. j§£) 1% 
Längd 145 cm» 
Ovambo 
(,897 


69 


Fotring. 

Av tjock koppar. - ; 

(Orig.nr. 49) 115. 
Diam." på ringen 14,5 om. 
Koppartjookleken 3, om*. 
Vikt 1,9 kg. 

Ovambo 


8TI 


1*898 


70 


Korg. 

Klptformad, flätad i spiral teknik* , 

(Orig.nr. TB) 14% 
Diam. 20 cm* 

Ovambo 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 1.9-a*: i 


1875 éH , 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1875.1. 


\ 


280 


1,899 


71 


Korsfat, - 


(Orig.nr. f3) 1H1 
„ . Ovambo 
1,900 


72 


Flusvifta. 


• 8-8"^ 


Av schakalsvans* Utgår. (Förstörd 


av mal under etnografiska utställ- 
ningen 1878-79.) 
(Orig.nr. W) HO 
Ovambo 
1,901 


73- 


Mansbälte. 

Av buffelhud. 
(Orig.nr. 13) ^M 3 


-öSq 


K - 
Längd osa 65 om. Bredd 15 om. 

Ovambo 
1*902 


74 


Käpp* , 

(Orig.nr. *B) l03 , 

Ovambo 


S^ - 


1,903 


75, 


Tobak. 


a - b 


• Omvirad med palmbladsremsa. Från 
Ondonga. 
(Orig.nr. 75, a-b) °\l^ 

Ovambo 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64, Inv.nr.' 1875*1. ,200— ! Kalebassflaaka, (Orig.nr. 76) ^Hfc. Ovambo 1875.1. Anm. 77 — w 
(Ori gi QT. 77) ,^ H $ Ovambo 78 Dryokeabägare . 
Av %r'å, 

(Orig.nr. W) ^ 5 

Höjd 18 om. "Diam. 8 cm. 
Ovambo ISM 79 Dryckesbägare . . 

Av trä, med rietade ornament. 

(Orig.nr. yti ^H 

Höjd 19» 5 cm. Diam. 10 cm. Ovambo I52t ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 201 - 

1S75-.M * 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


\ * : 


Anm. 
• .-.:,'.■.. 


F ö R E M i Ii E H Nr. 80 - 84 IElH 


1875é1é 


K G K A RA H 1 A N D » A M B LA N D 


J, 
1*908 


80 


Pilbåge*' 


°\\°i 


Av trä* med lädersträng. 
(Orig.nr. m) \0 .' 


:• ■ " 


• 


Längd 122 cm* 
09*i t 912 


81-84. 


Pilar. 
Av träj med giftstrukna järnspétsar. 


■qos 


(Orig.nr. <am&t) 3lM 
Längd 68 emu 
F ö R E M Å L E H Nr„ 85 - 140 . P R 1 N 


85 


OVAHERERO» H,E R E RO. 
t,913 


Assegafr* 
Kastspjut av järn. Mellandelen av 
skaftet klädd med skinn, som avslutas 
med en 1 tofs. / 
(Orig.nr. ^5-) 3 


<\[5 


Längd 160 cm, därav bladet 29 cm och 
skinnklädd del 45 om. 
Herero 


- "D ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 202 - *1, Inv.nr. Anm. '•1'. 

86 87 88 89 ÅBséj 

Som nr. 85. 

(Of ig. nr. B§) *i 

Längd 133 om, därav, bladet 31,5 cm 

och 'skinnklädd del 50 cm. 

Herero «, H..* 
(Qrig.nr. m) 5 Herero Stridsklubba . 

Av trä, med naturformat klubbhuvudi 

(Qrig.nr. m) a% 

Längd 103 om. ..•.■• 

" Detta vapen, som av de flesta syd*» 

afrikanska slammar användes med mycken ^Ik Q3^ Rl^ ator färdighet är dama-folketa favori-p» - 
vapen ooh. begagnas både vid hand~ 
^emäng och såsom kastvapené " 

Herero — " — — n •» Längd 71 cbu 
(Orig.nr, 8$) 0% Herero qia ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. * 205 ■« * ' \ 
1875: u 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


i i ". 


Anm. 


- 


1875. U:; 


1 ■ • > ' 


■ ■ 
1*91© 


90 


Stridsklubba. 
Se nr *_ 88* . 
(0rig.nr»,$3) 2/3 
Längd 64 om, . 


Herero 


°II2. 


1,919 


91 


Se nr. 88. 
(Qrig.nr. m) %% 
Längd 65 cm. 


Herero ; > 


^\% 


1,920 


92 


Se nr. 88. 
^ 


Längd 79 om é; , 


Herero 
1 »921 


93 


Som nr; 89/ 
(0rig.nr é S£) 2S 
Längd 69 cm. 


. \ i 


^lÄ 


: , ! .■■' 


Herero 
1*922 


94 


Som nr. 89. 
Längd 99 cm. 

(Orig.nr. U) 22 


Herero 


: qia ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 204 ■*'! 

^"7|y1 * 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


' ; 


Anm. 
1875H. 


/ > ■ ■ 


i 


i-Mt 


95 


Strådsklubba. 


^5 


Åt 'trä § med verktyg utformat skaft ; 


ooh huvud. 
(Orig.nr. sjg) T* 
Längd 62*5 cm. 
, 
Herero 
1*924 


96 


Pilbåge? • • '< 


qn- 


Av trä, med /läder st rang. 


(Orig.nr, 1&) °\ 
Längd: 155 cm* 

< v: .*■ ! . ' ■ 

Herero 
1,925 


97 


„. W ' ^ ' '..- . .'..•■'■'•.'..■. 
Bräckt* och lagad med sena. Strängen 


q^a 


saknas* 
(Orig.nr. |f) > 
Längd 146 om. 
i 
Herero 
1,926 


i 
98 


Av trä, med lädersträng. 


R23 


(Origénr. 3&) 13 


i 


Längd 150 cm. 
'■' 


- 


Herero 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. .-«--"'.'• ! " 


■16.75-V3* 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


i 


Anm. 


1,927 


1875..1 ,. 
; 99 . 


Pilbåge. ■'; 

Av trä, ined sträng av virat snöre» 
Uppges som. barnbåge « 

(Orig.mv ©.) & 
Längd 108 cm. 

Herero 


°I25 


1,928 


•! 100. 
1 ^38 


■ '■ • • 


(Orig.ar* 1SS) % 
Herero 


■ • 


1,929 


.101", äé 


■ • ■ " ■. ■,■'*'•'' • ■■■-■•. 
•PilköÄer. ■■•' *'•■■■' ■' •-. 

Av skinn, med 34 stycken pilar* En av 
pilarna sänd som byte med U*S. Natio*. 
nal Museum i Washington år 1883. 


(Orig.nr. T9*f=a) 2.\ 
' ■• 


<> 


Herero 


- 


1,929 


101,b-h 


. Pilar. ■.',!, . 
Av trä, med giftstrukna järnspetsar 
samt styrfjädrar. 


.; °I0D 


Längd b) 66 cm, ö) 71 cm, d) 70 om, 

e) 69 cm, f ) 71 em, g) 62 cm, h) 70 cm 

/ 


•' 
(urig.nr. *ö*^— fe-h; «M 

Herero 
1,929 


101,i-ö 


'' Av trä, med giftstrukna spetsar och 

styrfjädrar., ^edanför den giftstrukna 

- 206 .1> Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


: ' . !•■:■ ' ! ■ ' ■ 


Anm. 
1875 ♦ Sv 


v; . ; 
i>929 


101, i«-ö. 


(Forts.) 


<\OÖ 


delen går en skåra runt pilen för att 


• 
spetsen lättare skall, kunna avbrytas* 
Längd mellan 64-69 cm. 


^ung.nrå Tö-r| — i— u / vt\ 
Herero 
ii 929 


101,a1~e1 


i». Filar. 

Som nr* 101 , i*ö. 


°löO 


(Orig.nr , f Ui\ v aUe4^ ^A 
Herero 
1,930' 


102,, a.. 


Pllko&er.; 


.402, 


Av skinn*, med 18 stycken pilar*, 


(Ursprungligen 21 pilar. 3 saknas*) 
(Orig.nr. m^ a<V 
' ' Herero . 
1,930 


102 8 b-t. 


Pilar. 


°iOZ 


Lika som nr. 101. r och s har tro- 


ligen haft järnspetsar som förkommit. 
(Orig.nr. tGS^=is^) %X 
Längd mellan 76-31 om. 
Herero 

ELÄNDERS. GBG./4924. A. 64. 207 , 


1875.1., 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


J _ ■ 


Anm. 


»,,931, 


1875.1.. 
■103.--'.. 


ii v i ; . 
t \ : : 

i '; 

Bil.. . 

Av trä, med järnspets och styrfjädrär. 
(Qrig.nr. 103) ^Öl- 
Längd 79 öm. 

. , , Herero 
1,932 


104 


«. W a» 

Som nr. 103. Spetsen saknas. 
(Orlg.nr. 104) .Hö^ 
Längd 92 cm.. ! , 

Herero 


' 


1,933 


105 


Som nr. 104. 
(Orig*nr. 105) <\£>^ 
Längd 85 Q,m« 

Herero 
1,934 


106 


Som nr. 104. 
(Orig.nr. 106) ^D> 
Längd 80 cm. 

. >- Herero 
1,935 


107 


PllKift. 

Kort träpinne med pilgift påstruket å 
ena ändan. Den andra ändan bladformad, 

Längd 27 cm, _ 

(Orlg.nr. t§T) l*H Herero 

Damas sätt att transportera giftet, enligl 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. De Wylder. - 208 *1*. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. . 


; * 


Anm. 
1875*1 . 


1,936 


108 


Armband, 
Järnpärlo^j uppträdda på ; en mässings»* 


§05 


tråd*. ••»■•■) 
(Orig.nr. t©§.) \2H 
Diam. 9 om. 
Herero 
1,937 


109 


; Halsband.. ; ' . .'•• ' ' ; '/' 


^*\ ** ** 


Av järnpärlör» blå glaspärlor, samt 


&G£> 


tåleden avi ©a liten idislare, uppträdd; 


k. . . ■ 


på en smal skinnrem. En bit av en trä 
rot* som tros skydda mot sjukdomar p ' ' 
skall också finnas på halsbandet s men 
saknas. 
't ■. 
(Orig.nr, W§) %3 
Längd 19 om* 
• ' r Herero 
1,938 


110 


Dito, eller armband. 

fotben av ett mindre rovdjur uppträdda 
på en smal skinnrem. 

(Orig.nr* '*») °10 
Diam,- 8 cm, 

"Bäres av män. w 

Herero 


scm 


1,939 


111 


Halsband» 

Av tåleden av en liten idislar© samt 
iärmaärlor. "Amulett, som tros skydda 


808 
mot sjukdom," 
Längd 30 cm. 
fn^,, „™ «*n ftu Herero 


ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64 209 f8^.1>.- 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


, ; i - . 


Anm. 
'•187S;-U 
1,940 


112 


Huvudprydnad. 
8 b 4 


Av svarta, strutsf |ädrar. 
män^l strida 


"läre.svav,-' 
•■• .. 
{Örig*nr« tSg) ^0 


Diam. 20 cm. 


Herero 
1-*94'il. 


113 


Som nr, > 112. « 
(Orlgonr» T3§-) 8\.7 


' Herero 


§55 


1,942 


114 


Som nr. 112. 
■ %S& 
,' i 


Herero 
'• % 


(Origésar. 1^) ^° l " 
1,943 

i 


115 


Hårprydnad, ; 

Borstlik,, av djurhår 
uppträdd på en träpinne. 

(Orig.nr. 135) 1H 
Bäres av män., 


Herero 


S5^> ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 187^.14 Inv.nr. Anm. 1875. t. 
116 117 118 119 ! (f Hårprydnad. , 

Som nri 11 5 , men : träpinne saknas; 
(prlg„nr> J#^) ^3 Herero «■» m — Av en bit sohakalsvans, uppträdd 
en läderrem,* ■ ■■ . , . . 

(Orig,nr. : t^) S^ Herero Huvudbonad * 

Av läder, i med 3 uppstående öronlik-» 
nande flikar och långa hängande läderj- 
remmar prydda med hoprullade bitar av- 
järnbleck. , Bäres av gift kvinna, 
(Orig.nr. «©) 2>\ 
Se foto i Bildarkivet, Inv T ; Kart; III 

•■■',.' Herero FlickfSrkläde ." 
Av läderremmar; 
(Orig.nr. <&&) 32. 
Längd 75 cm. Bredd 35 cm. 

" Har tillhgrt prinsessan Kahongoruba. 

Herero 8fcö m StH at^ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 31,1; ; lS7Sit.. Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


> i 


Anm. 
' -wsa.,.. 


' ; v 
U94© 


Il 20;' 


fflickmante ; |. . . . 

Av leopardskinn. » 

(Orig<,nr e 189) 3^' 

Herero 


'*. B&Tr 


T é 949 


121 


Hårprydnad o 


<\bs 


En tofs ht djurhår* fastade med en 


läderrem påven liten rund läderbit i 
(Orig.nr. ^T). 15 
Herero 
1,950 


122 


Flusvif ta. . 
Av sohakal svans. Utgår. Förstörd av/ 


2^1? 


mal på etnografiska utställningen 
1 878*79 • (Pinnen på vilken svansen 
varit uppträdd finnes. Längd 54 .cm.). 
(Orig^nr, ■ tSZ), W&' 
■ ■■ Herero 
1,951 


123 


Av sohakalévans. Delvis förstörd av 
mal. Se xm. 122. 
(Orig.nr. 1g§) M> 
Längd 25 cm. 

Herero 


■881- ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. *■ 212 * 

j 
?875«J« 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


\ : 


Anm. 
1^5, t< ■ 


1*932 , 


' "i?.f.'.' 


Zebrasvans. 

Användes som prydnad vid dans 9 

Längd 85. em, . 

Herero 


.$88 


1*953 • 


t, 2.5 


Sked. 

Av tjjä-,_' , v . t . , ■ v .,;,. ,., f . . 
(Qrlg.nr. ,W$). t fUp . ,.. .... .,:. ,,,!,'.— 

Längd 22 om t . 

Herero 

. i • i ■ • .' •. i 


^31 


1,954 


126 


, Som nr. 125 s 


%2>Z 


(Qrig.nr. Wf) ^-. ' .-....;.:■.,. :! v 
Längd 18, em, ■ ■ ■ ■ i ■ ■ ... 

Herero 


• 


1,955 


127 


Slev. 

Stor mjölkslev av rödbrunt trä 9 


S^H 


"• 
(Orig.nr, tm) °i% " 

Max, längd 40 cm» därav, skaftet 26 cm f 

. . , Herero 
1,956 


128 


«*.««, 
Som nr, 127. 


2)^5 


Max, längd 45 cm, därav skaftet 35 cm. 
(Orig.nr. mt) lOO 
Herero 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. '#» ■, 2 il. 3 °°*' ; 


1875.1. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


• " ■ "n 


Anm. 
'T87'5vi"; 


■ i \- 
i, 9 57 


129 


Slev* 

Som -nr* -1-27. ; 

(Originr. I^T) UD| . , 


8T4 


Max* längd 37 cm, därav skaftet 26,5 ci 


Q. 


Hérero : 
t;958 


130 


Som nr. 127, mön av ljust trä* 
(Qrig.ar. 199) ^ 

Max. längd 45 cm, därav skaftet 35 em. 

Berero ' 


lfe2Z 


1,959 


: '131 


Träkärl. 

JtodV Överklädd med skinn till 2/3 
delar. Iiock av skinn med handtag av 
eri 2§ cm bred läderrem, söm nedanför 
lockets underkant uppslitsas till 3 
smala remmar, pä båda sidor, av 60 cm 
längd» Som fästanordning för looket 
en smal läderrem, som kan spännas unde 

kärlets botten, 
(©rig.nr. --igft) l 5t) 

Höjd 19 cm* Diam. 17 cm. 
Se Bildarkivet 

Herero 
1,960 


132 


För mjölk» I två hål å överkantens 
sida en uppslitsäd läderrem genom- 
stucken. Tjänar som handtag. In 
spricka å överkanten är lagad med en 


%°ib ELÄNDERS. G BG. 4924. 4. 64. 2.H-» 1875.1 I 

Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


; ' : 


Anm. 
1875,/1;, 


\ i 1 
f B 96Q i 


13? 


(Hörts.) 

hopsyni?^ < av c en läderrem, 
(Örig*nr. t^f) Vol - 
Höjd. 29 om. Mam, 20 Gm, 


&lb 


Herego. ■; 
1 »961 


t?3 


Träkärl, „ ■ . 


sqw 


Som nr,, 131V men saknar bärrem och 


hål för detta. 
(Orig.nr. 153) 153'.' ■ ,^r, ,.-:.-,. 
Höjd 30 om. Diam, 23 om. 
Herero 


\ 


1,962 


134 


Matskål. ■-. :•..=■:■. 
Av trä, , Rund form. ; 2 stycken; små > 
handtag-.'- -. '• ■■••■■, ■■.■■■' ■•!..■' \. ,'■,■ ■ 
(Orig,nr, 154) - i ! 
Höjd 12 cm, . , Diam. (överkanten) 19 ,cm, 

Qos-) v • •' ■•••- -•■ ' ! - "< 


8°i5 


1,963 


135 


Av trä. Oval form, 2 stycken hand-? 

tag, En kort läderrem fästad 1 ena 

handtaget*. 

(Orig.nr. 1^) 

Höjd 11,5 cm. Diam. (överkanten) 

,16 x 14,5 cm. 

Herero 


ST? ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 215 

1375. 1.- 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


1 ?< 


Anm. 


1,964 


■1875.-1-*. 
136 


Piphuvud.; 

Av, lera. Den nedre, vinkelställda delej 
överklädd med' skinn, 
(Or ig* nr. 1^6) ^3 
Längd 8 cm. 

; ' ' ' ' i * i '» 

Herero 


8SG 


1,965 


137 


Snöre-, ■ . %.!'-:, ■■■■■■., ■• .n: ■ 
Av växtf ibrer,,- 

( Orig.nr,: m) 12)5 " 

Herero * 


q 44 


1,966 


138 


Kryddor;, 

"med vilka, kroppen in^nides". Kallas 
av Herero "Otvitumbo? av Bergdamara 

"Bocho"., 

■ .'.•■■ ' • 

(Orig.nr, 138) ^H& 

Herero 
1,967 


139 


Drillpinne, ' , 

Av trä, för gnidning av eld. 

Längd 36 cm* 

(Orig.nr. 139) ^öW Herero 
1,968 


140 


Som nr. 139. 

Längd 47 om. 
(Orig.nr. 13&) (2>l Herero 


H02) ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -216 - 

1875.1. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


; , ■ 


Anm. 
1875*1* 
141 


FÖREMÅLEN Nr!*' 141 - 164 PRÅE 
' : 


BER G DAMÅRA (DAMARA)» 
1*969 - 


Pilbåge * 

Av trä, med läders t rang. 
(Orlg.nr. W) vz 
längd 1 i 5 omé 


°\%\ 


■ . 


; 


Damara 
1 »970 


142 


Som nr i 141 • (Barnbåge *) 
(Orlg.nr. .1^8) IM ' 
Längd 84. om* 

Damara 


qw 


1,971 


143 


Söm nr i 141* 
(Orlg.nr, tsff) W 
Längd 115 cm* 

Damara 


<m 


"1*972. 


144 


Pil. 

Av trär med giftstruken spets» styr- 
fjädrar* Saaiiaa typ som nr. 101 « 
(Orig.-nr, 144) <iö^ 
Längd 66 cm* 

Damara 

ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. 217 1875.1.- Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


^ ■ ■' ' 


i . 

Anm. 
1875*1 « 


i i 


1,973 


145 


Pil; 

Av trä, ej giftstrukeiu 
(OrigéAr. ,145) c ^°\ 

Längd 69 cm* • 


Styrfjädrar* 
■Damara 


, 


1,974 


146 


Som nr i 145* 

( Orig.nr . 146), 9^ 


■ 
u ' ' '' ' ' 


i 


,3 Längd 70 cm* <■ 


Damara 
1,975 


147 


Som nr i 145. 
(Orig.nr. 147)' R©^ 

" Längd 63 cm* 


Damara 


• 


1,976 


148 


Som nr. 145. 
(Orig.nr. 148) ^0^ 

Längd 60 om. 


Damara 
1,977 


149 


- n - 

Som nr. 145. 
(Orig.hr. 149) °v&\ 

Längd 52 cm. 


Damara 


' ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -.218 

'1.87.5» l* 


Gen. kat. nr. 


Invmr. 
Anm. 


T 8 ,978 


1875*t». 

150 


Pil.. ' 

Av trä, med en hylsliknande f la.tnl.ng 
av vari en spets har 
suttit. Spetsen saknas, (skall enl. 
originalkatalogen vara en klumpspets. ) 
Rester av styrfjädrar. 
(Orig.nr, 150) W 
Längd 1 55 om. 
• 
; , Damara 

t •' ■ 
1,979 


151 


Av trä, med giftstruken spets, Styr- 
fjädrar, 

(Orig.nr, 151) '^k 
Längd 75 cm, 

•■ . • . Damara 
1,980 


152 


Som nr., 151. 

(Orig.nr, 152) ^Sfc - 
.Längd 72 cm. 

Damara 
1*981 


153 


Som nr. 151. 
(Orig.nr, 153) °t5& 
Längd 75 cm. 

Damara 

ELANOERS. GBG. 4924. 4. 64. -■219. *• 

1875..1.., 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1875. h 


-'"' .-:••■ 
1 ,982 


i $4 


Halsband. 

Äv svai>ta frön, uppträdda pä ett V 
tvinnat snöre av senor. 
(Örig*nxv : 1^-) §5 ■•''''■ ■■ : > ! ^ . 

•'Bäres av flickor." •■ '' ■'"'•"*' 
' " . . ' Bamara 


804 


1 »983 


155 


Som nr é 154. 


80^ 


* i 


i > 


(Orig.nr. t$i) 8^ 

' . . Bamara 
1,984 


156 


Dans skramla. 
"Av 30 stycken f .iärilskokonser ined 


. 813 


däri inlagda små stenar. " Bäres om 
1 
fotlédeh vid dans. 
' . t 
Diam. ,10 cm. En kokongs längd 4 cm. 
(Orig.nr. W$) Ub 
■ 
■ ' ' Bamara 
1 ,985 


157 


Bågluta* 


$98 


En urholkad ljudkropp av trä, vars 


< \ ' 
översida delvis är täckt av ett 
skulderbladsben, vilket är fästat 
vid ljudkroppen med snöraing av läder- 
remmar. Skulderbladet tjänar som 
strängfästeé 5 stycken strängar äro 
spända om lika många bågar av trä* 
som äro instuckna i ljudkroppens sida, 
Se Bildarkivet 

Bamara ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 220 *.. 1875.1,. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


r . 


Anm. 
1875v1v 


.f 

j 

t 
1,986 


158 


Trumma. 

Av en urhålkad trädstam. Konisk form. 

Sen grövre änden överspänd med skinn. 

(Qrig.ar. t^a) ^°i 

Längd 97 om. Max. diam. 30 om. 

Bottendiam, 20 om. 

Se Bildarkivet 

Damara 


°iH[ 


1,987 


159 


Visselpipa. 

"Av en uns kemsbocks horn." Användes 


&2<) 
vid elefant jakt. 
(Orig.nr. 1m) °I3 
Längd 21 cm. 
Damara 
1,988 


160 


"Av Klippsprinser-horn." (Se Brehms 
Tierleben, Säugetiere, Ko 4, sid. 
203.) Användes vid elefant jakt. 
(Orig.nr. ti©) R2. 

Längd 13,5 om. 

• 

Damara 


885 


1,989 


161 


Rökpipa. * 

Av Kudu-horn. 


S83 
(Orig.nr. Ä) ^f% 

Damara 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 221? - 

1875. 1c 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


\ 


Anm. 
1875 i ti 


1 f ,990 


162 

i 


RökDiDEi 

Som nr* 161 * . • • .;■:;■ ' 
(Qrlg.nr, &&.) ~^1 . 

Damara 


%bW 


1,991 


163 


Mattråff* 


asG 


Av trä, oval form» 


(Orig.nr, W$) 155 
. .t * 


i 


Längd 31 om» Bredd 18 om* Höjd 8 cm. 

Damara 
1,992 


164 


Prov w på .lord från slätten mellan 


Palafontän i Kocharahlandet ooh 


Otvikango fontän i Damaralandet*" 


(Orig.nr. 164) ^HT- 
Damara 


165 


FÖREMÅLEN Nr. 165 - 171 FRÅN 


HOTTEHTOTTER. 
1 ,993 


Rem. 

Av oxsvans med" kvar sittande hår. 


824 


(Orig.nr. t65) Va5" 
"Besannas som rep av Sydafrikas folk." 


- 


Hottentotter 

ELÄNDERS'. GBG. 4924. 4. 64. ~ 222 - 

1875.1. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


4 f ' 


Anm. 
1875» 1. 


■ ■» 
1,994 


166 


Dryckeskärl. 

Av ett. litet sköldpaddsskal och med 
en bärrem av läder. 
(Origénr* 1^) "^ ( 
"Medföres på resor." 

Hottentotter 


83G 


1,995 


167 


K.1ol ? • 

( Schal enligt originalkatalogen* ) Av 
svarta ötrutsf jädräri, , 

(Orig.nr. «?.) IHO ■ • ' 


8G£> 


1 i 
Hottentotter 
1,996 


168 


Strutsä^., 

Användes att samla upp vatten i. 
(Originr; téö) -1H&. 
Se Bildarkivet 


mi 
. 


Hottentotter 
1,997 


169 


Käpp . 

Av trä, spiralrefflad. 
(Orig.nr, W) lO.H 
Längd 97 cm. 

Hottentotter 


^ KLANDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 223 - 1Q75.1 Inv.nr. 1875.T. 
170 171, 

a ; ---'n. 172 t\ Mm* » . 

Av trä, rt méd natiårli^ ekårä 1; spirals " 

(Orlg^nr. T%3.) löS 
Längd 96 cm. 

Hottentotter Prov på marmor ; 

Användes till piphuvud m.m. 

(Or Ig. ars/alla j föremålen/ 171) ^3^ 
a) Piphuvud. _■'■•-.;. 

b-c) 2 obearbetade bitar, 
d-n) 11 stycken tunna delvis bearbe- 
tade bitar. 

Hottentotter P ö R E M k L E H Hr. 172 -193 FRÅN 
B U S H M Ä H. 

Pilbåge . 

Av trä, med sträng av tvinnad aentråd. 
(Orig.nr. 1^2) 129 
Längd 105 om. 

Bushmän Anm. 933 R2.G, ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 224 - Inv.nr. 173, a. 173 9 b~e 174 175 176 /~\ '■(t 

Av skinn, med bärrem av* en virad 
lädereträng, . 

(Orig.nr. f.7% a ") I2.S.A 

'■■'., '■ i 
Bushmän *• Pilskaft . . 

4 stycken, av bambu* 

(Orig.nr. 13^^^) 12%. B- E 

Bushmän Pil . 

Skaft av bambu, spets av ben. 

(Orig.nr. 174) HO| 
Längd 66 om. - 

Bushmän Som nr, 174, 
(Orig.nr. 175) HOl. 
Längd, 64 cm.;' Bushmän « — Som nr, 174* 
(Orig.hr, 176) aoi 

Längd 61 cm. 1875.1. Anm. <30( ^0( Bushmän ELÄNDERS. GF3G. 4924. 4. 64. - 225 

/ 


: / 
1S75.1. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


'■'' 


Anm. 
1 ? 8T5*f*V 


r • \ \ . 


2*005 


177 -. 


Som nr* 174*' ', ■■ i . 
(Orig.nr. 177) ^o^ 

Längd 60 cm» 


Bushmän 
2,006 


178 


«,«■_•, 


:Som ; nr t 174» 
(Orig.nr, 178) Hot 

Längd 59,5 ,0m* 


Bushmän 
2,007 


179 

i' ; 


Som ar. 174* 
(Orlg.nr. 179) 1Q|". 
Längd 59 om. 


Bushmän 
2*008 


180 


Som nr. 174. 
(Orlg.nr. 180)' Ho l 
Sangd 57,5 cm. 


Bushmän 
2,009 


181 


— •»■«■■ 

Som nr, 174. 
(Orig.nr, 181) <\ö\ 
Längd. 57 ,.5 om. 


Bushmän 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 226 1875.1*. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


t 


Anm. 
1875.1. 


/ 


5,010 


182 


Som nr. vi 74; • 
(0rig fl n^ 182) °lö\ 
Längd 56 cm. 


Bushmän 
i , 011 


183 


■■•-, '«■ «» 


^ 
Som nr. 174. 

(Qrig.m?. 183) ^0 1 
Längd 55 em. • 


Bushmän 
2*012 


184 


•■»"•*• — 


\ 


< 


Som ar-. 174-. 

. (Origénr; -tS*) 13>0 
Längd 72 cm. 


Bushmän 


qo4 . 


2,013 


185 


■Sm " i- 

Som nr-, 174% 

(Orig.ns. tm) 1^0 
Längd 60 cm. 


Bushmän 


q 0H 


2,014 


186 


Drillpinhe • 


Av trä, f ör ; gnidning av 


eld. 


SHk 


(Orig.nr. t@) 11^ 
Längd 22 cm. 


Bushmän 


' ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. * 227 «•; 1375o1,. Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


f 


Anm. 
1'S7!MV 


: ) : 


v 
2*015 


137 


EriMpinne. 

Som nr.< 186.- 

(Orie.ni». *§?); lao 

Längd 25 cm*- 


Bushmän 


£42. 


2*016 


188 


Som nfr 186 1.» 
(Orig.no^ T^> K) 

Längd 41 em,- ' 


Bushmän. 


<g45 


2*017 


189 


Som nr..- 186. 
(Orig.nr., <&&) 'ill, 

Längd 41 ett.- 


Bushmän 


343. 


2,018 


190 


«.- *» : — - 

Som nr.- 186. 
(©rigÄ-nr* ^^) V*2-3> 

Längd 38 cm.' 


Bushmän 


%4V 


2,019 


191 


Huvudbonads 

Av etrutsskinn p med 
svarta f j ädrar . 
(Orig.nr. lé*) H4 


kvarsittande 

Bushmän 


%5S ELÄNDERS. GBG. 1924. 4. 64. 228 -, 

1875*1. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1875*1. 


2,020 


192 


Huvudbonad, : > 

Som hr* 191 » fast med hakrem. 

(Orig.nr. «») H5 

Bushmän: 


85^ 


2,021 


193 


"Iamong% \ 

"utsvettninfc krin& en Goccusart, 


s. 
som lever på en ärt Acacia. Bushmännei 


1 
bereda- härav ett i iii B varmed d® hop- 


sätta sina vattenkärl « då dessa #å 


sönder. " 


Ii "> ' 


(Orig.nr. 193) ^ H8 

Bushmän 


194 ( 


FÖREBtALEH Hr. 194 * 196 PRÅM 


KAPP RE R. 
2*022 


Stridsklubba'. 


°12>0 


Av trä. 
(Orig.nr. m) ^ 5 
Längd 102 cm. 
Kaffrer 
2,023 


195 


- «• - '.'■'• 
Av trä, med inlagda rhomber av rött 


°i2>l 


laok. 
Längd 85 cm. '...-..,, 
(Orig.nr. 155) 2£> 
Kaffrer 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 229 1S7SV Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


_ 


Anm. 
1875..;t. 


!' 


2,024 


196 


Käpp» -....'■ 

-ÅT' trä.: , ,' . ■.-.!.: 

(Gxlgolizv T&S). ^02. 
Längd 117 om. 

• ' T I I> h IG G. 


Kaffrér 

1 


^34 


2,025 


197 


Skål. ■ 
Av ben. - 

(Ori^nr. 197) .^HS 


Afrika 
2,026 


,198 


Ay^iora . . ? , 


. ■• >• 
(03?ig«nr. 198) ^52. 


Afrika: . 
2,027 


d 199 


Vit sand. 

(Origonr. 199) W°l 


Afrika 

ELÄNDERS. GBG'. 4924. 4. 64. ~ 230 ■*■' 

t87§.,1> 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


•' f \ 


Anm. 
1£?5*1<.< 


\ 
2,028 


R 200 


Röd färs. ., 

( : 0ri : g ? -nr e ;. 200)/ ' °C^O ; , : 

Afrika 
2,029 


201 


Växt. -,-■■... 

(0rig»nr ? 201)' 35. 1 : 
i ""' ' . 


,i 


Afrika 
2,030 


202 


Halsband, 
Av svarta frön och skivor av struts- 


S05 


äggskal. 
(Orig.nr. tet) 8k 
i 
Bergdamara 
2,031 


203 


"Gren av ett träd» Omomborombonga, som 


växer vid vägen till Ondonga i Kockarrah 


5» 
landet. Folket giver detta träd en viss 


dyrkan, emedan det anser sis na vid ska- 
pelsen utfått ur detta träds stam." 
'- 


(Orig.nr. 2390 VOT- ; 

Ovaaerero 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -., 231 

1875,1. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1875**»'. 


>. 
2,032 


204 


Förkläde. 
Av schakalskinné n Bäres av män." 


^53 


(Orig.nr. ci§-) " '••'... 
Ovaherero 
2,033 


205 


Rot. 
"Användes vid beredning av hudar , 


3HO 


och skinn." 
j . 
(Orig.nr. SS50 l^T- 
Ovaherero 
2,034 


206, 


«."-.'■ 


a - b. 


Som nr. 205. 

(Orig.nr, aSS^-a=*-) \2£> 

Ovaherero 


%Hl 


2,035 


207 


Ask. 
"En del av ett oxhorn. 10 om lånet och 


. aao 


• 


9 om i diam.-, som till 2/3 delar över- 


kläds med läder, som också utgör bot» 


ten. Övre delen täcks av ett look av 


skinn, med bärremmar. " 
Samma typ som nr* 131. 
(Orig.nr, 2§?) W 

& Ovaherero 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 232 - 

1875it. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


r 


Anm. 


2,036 


1 87 5 vi- 
20a 


gäPPé 

Av trä, med liten knopp och längs- 

gående ref flor* 

"Förmögen mans promenadkäppi Har till 


hört kuns Tyikonso.« 

(Orig.nr. SS®) loé> 
Längd 120 om. 
\. i •' ■ , 
Ovambo 

> 
2,037 


209 


Pannband i 

Av ormskinh. Som hr. 68. 

(Orig.nr. 2§§) 3^., , 
Längd 110 cm. 


°lll 


% ' 


■ „ 


Ovambo 
2,038 


210 


Pil. 

Skaft av bambu, spets av ben, gift- 
struken och. försedd med järnspets. .... 

(Orig.nr. 210) . 
Längd 63 cm. 
Bushmän. södra 
' Kalahari 
2,039 


211 


Av trä, med bred giftstrukem järnspets 
och styrfjädrar. 

(Orig.nr. 211) 
Längd 82 cm. 

Damara 


• -• ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 233 : 

1875*1. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


■ i ' 


Anm. 


2*040 


1875.1. 

■21.2 


Som nr. 211. ! > - 
(Orig.nr, 212) 

Längd 72 cm. 

Ovaherero : 
2*041 


213 


Som nTé 211. 
(Orig.nr. 213) 

liängd 67 cm. 

Bergdamara 
2*042 


214 


Av trä, med giftstruken spets och 

styrf^ädrar. 

(Orig.nr. 214) 

Längd 70 om. ; "> 
'...■- Bersdamara 
2,043 


215 


Som nr* 214. 

(Orig.nr. 215), . 

Längd 68 cm. 

Bergdamara 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 234 - 

1875;?* 


• 

Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


\ 


Anm. 


2,044, 


1375*1% 
216 


Pil. ' 

Av trä, méd.halvmånf ormad järnepets. 
Styrfjädrar saknas. 
(Orig.nr. 216) 
Längd 67 em. 

Ovambo 
2,045 


217 


1 ' 

■f '«*»*«;■ ■ . 

Av trä, med' giftstruken Järnspets 
och- styrfjädrar. 
(Orig.nr. 217) 
Längd 60 om. . > i • i ; ; '. \ 

> 

Ovambo 
2,046 


218 


Som nr. 217. 
(Orig.nr; 216) 

Längd 60*5 ! cm. 1 

Ovambo 
2,047 


219 


Av trä, med spets* och f jäderlindningj 
resterande styrfjädrar och spets av 
trä, insatt i lindningen. Spetsen 
upptill smal, och där fyra korta, 
bakåtriktade hullingar. Närmare skaf* 
tet tre. fcrövre sidoriktade s.k. "klumj 


uddar". (M ft «r. ?iq) 
. Läng 4 57 cm. nv« m i,« 


ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64 .- 235* Gen. kat. nr. 2,048 Inv.nr. T8?5. tv. 
220 2,049 221 1875,1* Pil, Som nr-.- 219,; men kortare, och med 

grövre spetslindning samt med en grövr^ 

träspets, ,som endast har s.k. " klump- 

uddar ", tre sidorikta.de ooh en framåt- 

riktad. Den sistnämnda avbruten. i sin 

spets* ....-' 

(Orig.nr. 220) 

Iiängd 57 om. 

Ovambo Kärl av trä , "vari mjölkas". 

Se British Museums Handbok, sid. 222, 
fig, 202. 
(Orig.nr. 221) 
Höjd 40 cm. 
Mynningsdiam. 8 om. 

Zulu Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. •- 256 1876*1», Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 1876*1. 1-9. SA M O J E P E R Gåva av professor Ä„ E. Nordenskiöld, Eintrag im Original verzeichni b s "Fem rått 
tillyxdade gudabilder af trä, s.k. sja- 
daei, och fyra stora, isbjörnsskallar, år 
1875 tagna från en offerhög frå ve st- 
kusten af 'Samojed-halfön* Jalmal." 

Ueber den Pundort teilt A.E. Norden* 
skiöld in seinem "Redogörelse för en 
expedition, till mynningen af Jenisse j 
och Sibirien år 1875" (Bihang till K. 
Svenska Vet. Akad. Handlingar. Band 4:, 
Ho 1, S. 38 und 40) das Folgende mitt 

"På eftermiddagen samma dag den. 
8 augusti gick jag jemte. LUNDSTRÖM och 
STUXBERG i land på en från. Jalmal något 
litet utskjutande udde. på norra sidan om 
mynningen af en temligen betydlig elf . 
Landstigningsstället var beläget vid lat, 
72° 18', long. 68° 42' ...." 

"Någras innevånare sågo vi ej till, 
men öfverallt på stranden. syntes talrika 
spår af menniskor, af vilka en del gått 
barfota, af renar, hundar och samoj ed- 
slädar. Ofvan om strandvallen fanns en. 
offerplats, bestående af 45 i en hög 
lagda, björnskallar af olika, ålder, en 
mängd hufvudskålar af ren, en. underkäk 
af hvalross m.m. Få de flesta af björn- 
skallarne voro hörntänderna utbrutna, ofta 
saknades underkäken helt och hållet. 
Någras af benen voro mossbelupna och. lågo 
nedsjunkna 1 jorden, andra hade, såsom 
vidsittande kött utvisade, blif vi t dit- 
lagda detta år. Midt i benhögen stodo 
fyra träbitar uppresta. Tvernio utgjorde^ 
af vanliga 1 1/2 aln långa käppar med ELÄNDERS. GSG. 4924. A. '64. - 237 -: 1876*1. Inv.nr. ut skuraai hak , t j enade; att uppbära de, 
ren«» och björnskallar, som dels. voro* 
uppspetsade på stölparné eller upp-? 
hängda på dé inskurna haken, del s> upp- 
trädda, genom ett i pannbenet skuret fyr» 
kantigt hål. De tvenne andra, som tyd- 
ligen voro. offerplatsens egentliga, guda- 
beläten, utgjordes- af drif vedsrötter # på 
hvilka några utskärningar blifvit gjorda,', 
för att utmärka ögon, mun ooh näsa. De 
delar på träbiten, som skulle, föreställa 
ögonen och munnen,' hade nyligen blifvit 
bestrukna med blod, och vid benhögen låg 
ännu qvär innanmät et af magen från. en 
nyligen slagtad ren. Straxt bredvid 
funnos lemningar af en eldstad och. en 
skarnhög bestående af allehanda ben af 
ren och underkäkar, af björn." 

Von Interesse in diesem, Zusammen*- 
häng dtirf ten noch folgende Bemerkungen 
sein, die T.iehtisalo (Entwurf einer 
Mythologie der .Turak-Samojeden, in 
"Mémoires: de la Société Finnoj-Ougrienne" , 
Lill, S. 70 ff .) auf Grund von Berichten 
des russiseheri Zoologen B.^itkov ( n Po- 
luostrov Jäimal'', in "Zapiski Imp.Husk. 
Geogr.Ob&cestva" 1913) maoht* 

"Die. s.-faadai ^a waren gewöhnlich im 
Boden feststehend und waren von ver- 
schiedener Grösse und Aus sehen, meist" 
waren sie von ähnlicher roher Arbeit wie 
bei den Samojeden im Arohangel schen, von 
blockartiger Gestalt mit Höhlungen zur 
Andeutung von Mund und Augeh. I»ange 
Hölzer mit sieben Kerben sind nicht sel-? 
ten. An zwei Stellen fanden sich an den 
Stangenendén hölzeme Vogel (Polartaucher 
colymbus åröticus) . Sehr selten bekommt 
man vollständig ausgeftthrte Mensehen- 
f iguren sowie solche Eiguren zu sehen, 
die an eine geschwänzte Seejungfrau er- 
innerri. Am Sund von Malygina und am 
Ges tade des Karsko je-Meeres waren Eis- 
bärenf iguren zu sehen. Ein-, zweimäl 
sah Zitkov an der Opferetätte einen 
haehe-Schlitten, auf dessen Vorderbrett Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 238 - ♦.1 ,.• Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. kle ineJ s^aadai *| : angénagel t waren i, Inre 
Köpf ©. zéigten ungewöhalich sörgf ältige; 
Arbéit.? An h^iligen Stätten findem sioht 
iiberdies: gewöhniicii Jjunge, troökne 
LärQhen, . Sehåäél ' geppf erter Renrit iere 9 
Tucnfetzén^ biBweiien ein zerbrpöhener 
Geisiersehlitten, ein unbrauchbarer 
Flint enlauf » uöw» Schädel von Bäreri> 
Robben und Walrosseri begegnetexi an der 
Mlindung déöPJasidåi-Flusses. 

Am beächtlichsten ist am Jälmal 
*die. heiiige Stätte^ der Erdspitze' B di© 
in einer flachén Senkung nahe an der 
NordkUste liegti. ZlfKOV sohildert sie 
foigendermassén (Sv; 50 it;) 9 'Wir sahen 
eine länge Reine schneebedeckter släadai 
an denen HautW und fuohfetzen beféstigt 
waren. Um b!©: waren Scnädel geopf erter 
Renat iere aufgestellt. Unsera Ftihrer 
waren Opferpriester S.lambi . T^orokku 
weennongae . Bei diesen konnten wir uns: 
die? notwendigen Erklärungen einholen. 
'Der Geist r déä Iiandspitze* wohnt, um 
eine samojedisGha Ausdrucksweise zu ge- 
brauchen* in sieben Zelten. Dies bedeu- 
tet, dass dia s.jaadai ^s in sieben ein- ; ; 
zélne Gruppen IbgeleTl t sind, die sich ..•, 
nebeneihander mit einem gegenseitigen 
Åbstahd von einigén Schritten ausbrelten 
Einige Götzenbilder siad Mer ihrem, Aua- 
sehen na©h entweder gewöhnliche, samo- 
jedietehe,, kurze» obsn abgébrochene Baum* 
sttfmpfe, ah de rem pberen Ende. sich ein 
Kopf mit röh angedeutetén Augeh, Nase 
und lund bef ihdet , öder länge und dunna 
geschnittene 3töoké e in denen sich Kerben 
gruppen* sieben in leåer Gruppe, befindea 
Aber ausser diésen gewöhhlichen Figuren 
' waré» hieraucl»; zwei öder dréi Mensohen- 
figuren, viel aorgfäl tiger aus Holz ge- 
schnitzt „ und éiniga hölzerne Vogel«* 
figuren (Polartaucher), von dem gleiohen 
Aussehen wie bei den Jenisei-Ostjäken 
uhd Sungusen» In der Mitte 3 eder Gruppe 
ist, wie auch gewöhnlioh an anderen 
heiligen Stätten am Jamal, eine trookene 
Lärche aufgestellt, der geweihte Baum 
der Samojeden. Jede s^aadai-Gruppe gilt 
als Kultort $e eines Samo3 edens tammes 
Wallfahrer, die ein OpfergelUbdé abge- 
legt haben 9 kommen hierher nicht nur von Si ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -239 1876.1. Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


■ ■ s 


Anm. 
1876; n 


• , \ i 
den ent femte sten Teilen ,<léé Jalmai, . 
sondern ségai" von -jenseitö des .Ural; : 
Bie Tögél 9 --BQ •'étklärten- m&^^ ' 
jéden imserer Begléitung, stellen ge- 
f liigelie: öeiétér dar und sindi dem Lieht, 
( $er Sönrie ) geweiht • P 

■V- ■ ' ' ■•'■ ■'' '' '' ' ' •' " : 
! 
AbbilduaK der fuhdstelle mit 2ext« 


der dem vöi& A ;£. Nordenskiöld mitgeteil- 
ten estspricht , bef indet sich bei Anton 
Stuxberg, "Minnen fram Vegas féird oc& 
dess svenska f öregångare , . . n , Göteborg . 
1890, S, 75 f ■;■■■■ 

t. ' '''■■'■.. 


1876.1. 


' ' '.'"'''■ 
2,050 


1 


IM» 
Massiver ungeschlächter Hölzstumpf voi 
bio ekart igér Gestalt* des sen eine 
Seite grösstenteils flach zugehaué» 
ist und de b sen Enden oben und unten 
schmål zulaufen. Kopf nur undeutlicn 
als solohér kenntlich gemaehtj, aber 


t, 


deutlich von^ftumpf abgesetzt duroh 


W 


breite Kerben. Zwel bréite Kerben 
bef inden sioh auch unten, 3e eine auf 
jeder Seite* 
(Orig.nr. 1) 
Gesamtlänges 86.7 cm. 
Länge des Kopf ess 27.2 cm. 
Grösste Breite* 14.4 cm. 
Grösste Dickeg 13.6 cm. 
2,051 


2 


In der Mitte gespaltener, unten ab«^ 
gebrochener runder Baumstumpf , der 
oben spitz zuläuft. Der Kopf vom 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. „ 240 .;* ■ ■ 


1876.1. 


1 

Gen. kal. nr. Inv.nr. 


. ! . ■ l ; 


Anm. 
1876.1. 


2,051 


2 


(Ports.) 
Rumpf abgesetzt durch breite fiaöhe 
Åuskerbung, die kohzentrieeh um den 
Baumstumpf verläuft. Da b Gesioht als, 
solohes nicht kenntlich gemacht. 


■ 


(0rig.nr é 2) 

Ge samt länges 68.5 om. 
Länge des Kopfesj 16. cm. 
Grösster Diameter» oa 10 om. 


■: 


2,052 


3 


Idol. , 

Unten abgebrochener Baumstumpf mit 

kantigem, wellenförmig verlaufenden 

Profil, dessen oberer vierkantiger 

Teil durch Einkerbung von dem Haupt* 

teil deutlich abgesetzt ist und in 

Form eines Pyramidenstumpfes zuläuft. 

Vielleicht Darstélluhg der "Welten» > • 

eäule" ? 

(Orig.nr. 3) • 

Länge» 61 .5 em* 

Grösste Breite bzw. Dioket 5.1 bzw..,. 

5.5 cm. ' " ';___■ 
2,053 


4 


*, « «. ' ! •' '' '"■"'■ ■■■■■■■■■: 

Vierkantiger, sorgfältig zugescnnitzte 
Holzstab, defr unten pfahlförmig zuge.^ 
spitzt-ist, nach oben zu breiter wird 
und duroh ^inkerbuhgen in drei Ab- 
teilungen aufgetellt ist,. 

(Orig.nr. 4) * 

Länge j 97.5 om. 

Grösste Breite bzw. Dipkes 4.2 bzw. 


r 


- 
4.6 om. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 241' ) ' 


1876.1. 


■ 

Gen. kat. nr. 


■ 

Inv.nr. 


{ J 


Anm. 
1876.1 * 


t* 
2,054 


5 


idol. ' 

Flacher Holz s täb , de s sen uriteré s -Ende; 
spitz auläuft. ©bére Hälfte schmaler 
als die untere. Der Kopf mit scharfer 
Mittelkante wie . meist bei kleineren 
Idolen schräg naoh hinten und spitz; 
zulauf end. Das Gesicht sorgfältig 
zugeschnitzt; Hase T^d.Mund durch 
scharfe Einkerbungen markiert, die 
^ l 
Augen dureh kleine Aushöhlungen. 
, (Orig.nr. 5) 

Sesamtlängej ,5 ; 6»2 ; cm. . ;; 
Länge des Kopfest 7.7 cm. 
Grössté Bréitéi 2. T cm.'" ,: -- i iUAlh . 
Grösste Dicke? 3*7 cm. ; :! ; ,. 
2,055 


6 


Stort isbjörnskranium. ....-, i ■.,.■'■ 
(Orig.nr. 6) 
2,056 


7 


(Orig.nr. 7) 
2,057 


8 


(Orig.nr. 8) 
2,058 


9 


(Orig.nr. 9) 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. * 242 Inv.nr. 1 876 • 2 . 
1 1876s2j : 1876.2. «'1-i2. 
■■ • : . fl:W.B.I E..E ■ : i:. 
Gåva av Fröken Anna Hierta d. 18/10 1876* Palmstoc k. ''-•,..,. 

Begagnas såsom farkost, på det sätt* 
att man sitter gränsle över stoQkeh 
ooh ror med händerna * (Orig.nr. 957) Ä B Begagnas såsom nr. 1 (Orig.nr. 958) Mubien Nubien Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 243 -■ 

1876*3* 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


i ■ 
1 


Anm. 


r 

1876,3, VhS; 
ULA>.HAiV Öl 


1876.3. 


Gåva av Löjtnant Herman Sandéberg 1876. 
2,061 


i 


En knippa*, séntråd. 
(Örig f nr, 1) 

Lumbowsk 
Kola^halvöni 
2,062 


2 


Mössa. 

(Orlg.nr. 2) 

Lumbowsk 
A Kola*-halvön. 


' 


2,063 


3 


Päls av renhud. 
(Orlg.nr. 3) 

Lumbowsk 
Kola-halvön. 
2,064 


4 


Ett par byxor. 

(Orlg.nr. 4) 

Lumbowsk 

Kola^halvön ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. « 244 Inv.nr. 187&v3 ? . 
5 * ■ ■ '.„ 1876,3, Ett., par vantar . 
(0¥ig*nr. 5) 
Iflimbowek : 

■aHMMMMMMMMH» - 

Kola-halvön. En renhud. •i <f ^ 
rOc ^GTl^^j^Q-^- big.nr.' 6) Lumbowsk 
Kola-halvön. (Kopia av dsnna Katalog överförd till 
Lapplands-Kapseln i Katälogskåpet.) Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -■ 245 r -- 1.876; 4, Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 2,067 1876.4,. 
1 1876.4.1. JAPA Köp av ej namngiven person; d. 5 mars 1876 Bilder . 

Ett häfte bilder i färgtryck 
elastiskt papper. 

(Orig.nr. 300) Japan ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. 246 187&.5. Inv.nr. Anm. ,5v 1*8> S. t.B I R.I ES,:f.UHSUSE.R ; 

Tungus drägter» snöbriller, damasker /m.m. 
Hemförda från Jenlsseä af 
I)~ HJ.. TheQl 1876. 

A.E. Nordenskiöld Samlingen ommuarerad år 1962. Se: även 
Inv. 1877i2. ! , , ; , ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. »,247 

' 
1877.1 ; . 


Gen. ka!. nr. 


Inv.nr. 


.i 


Anm. 


1877.1. 1*7. 
A 1 H I K A. k SI E .»v S ö 33 ER •-. 
HÅ VE a?^ 
Gåva; av Prof essorn. Baron Gustaf von; DUfoen. 
år 1877; 
2,068 


1877;U 
1 


Matta, ' 

Liten stickad matta, delvis färgad 
■i rött. 

(Orig.nr. 1,596.) 

Afrika •':•' 
Västkusten* 
2,069 


2 


— W m. 

Som nr* 1, 


u 


" 
(Orig.nr. 1,596) 

Afrika 
Västkusten. 
2,070 


3 


Prydnad. 

Av tagels tre blommor förenade medels' 
kedje länkar, vilka sammanlöpa 1 en 
ring, varifrån hänger ett kors, ett 
ankare ooh ett hjärta. 

(Orig.nr. 1,597)" 

Afrika 
Västkusten. 


v ELANDER5. GBG. 4924. 4. 64. 248 : • | 


1877*1 « 


• 

Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


»i 


Anm. 


2,071 


1877.1. 
4 


Stickad pung* 

(Orig.nr. 1,598) 

Afrika 
■ ■ TäJöÄep-.* 1 ■'••■ 
2,072 


5 

■ o i v 


Kappa. 

Av rött bomullstyg, med tre rader 
fransar av bast, fodrad med tapa 
(s? tyg av Horus papyrif era) . 
> 
(Orig.nr. 1,599) 
Hawaii ska 
öarne 
2,073> 


6 


Hatt. 

Konisk» flätad hatt. 
(OrigaiTé f,600) 

Malacca. 
Singapore 


.' 


2^074 


t 


Nattsäck. 

Av flätad rotting, med mässingsbeslag, 

(Orig.nr. 1,601) ? 

Kina 
Kanton 


i ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. Inv.nr. -.-..■24a- 1877.2. Anm. 1877.2.1*8, 

SI B X Bli 1. 3? t? H 6PSE *U 

Etnografisk, samling, hemförd av docr 
Hj. Sheel fråni Jenisse^ 1876> Gåva°fråni 
Friherre 0, Siekeon genom professor 
A. E. Nordenskiöld år 1877. Samlingen omnumrerad år 1962. Se även 
Inv. 1876.5. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. asaw ■ . 


1877*2* 


• 

Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


': . '- . 


Anm. 


2*075 

n 


1877*2* 
1 


Av. renskinn* fodrad mé,d ; sobel . öcb^ 
garnerad med; röda klädesremsor med* 
pärlbroderier* snitten europeisk* ; 

- (Maläteni) '. \',-.<. --.^ ";*...r-i 

* (OrigiOTé 1) ; 

Sibirien 

.■■■'•■•''.• • Tuneuseri 


r 


2,076 


2 


Skaft till stövlar av renskinn. 
Med pärlbroderier på rött kläde* 

(Orig.nri 2) 

Sibirien 
Tunauser. 
2,077 


3 

A-b 


Vantar. 

Ett par vantar av renskinn, prydda* 
med tofsar av pärlor och kläde.. 

(Orig.nr. 3) 

Sibirien 
Tunsuser. 

ELÄNDERS. OBG. 4924. 4. 64. .- .25U-.*-' 

1877*2* 


Gen. kat. nr. .' 


Inv.nr. 


- 


Anm. 


2,078 


1877;-?> 
:4 


» ■ . 

Väska* 

Av/ renskinn. 

(Orig.nr. 4) 

Sibirien* 


L 


2,079 


5 


i 

gaaskepmag. 

Mten fnSskepung av skinn. 
'' ■ '■"'■'• " 
(Orig.nr* 5) 


■ - 


Sibirien 
Tunguser (?), 
2,080 


6 


Snöbrillor. 

Av blått glas, infattade i rött, 
pärlbroderat kläde, med skinnbräm, 

(Orig.nr. 6) 

Sibirien 
UhinÄUser (?) 
2,08t 


7 


— " o» 

Av tunna mässingsskivor med smala 
springor, infattade i skinn. 
(Orig.nr. 7) 


•-• 


Sibirien 

Tunguser (?) ELÄNDERS'. GBG. 4924. 4. 64. '$%%* Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 2^:082? 1677*2* 
8 Sngbrillor . 

äv tunna mäsMngsskivöi' med smala 
springor* infattade: i rätt* pärl« 
broderat kläde» - 

(Orig.nr. 8) Sibirien 
Suftgaser en «n ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 253 1877.3. Inv.nr. Anm. 1.877.3* 1*30. 

SBDEBH ätet, sydam er i k A. 

åJLJULJk- 

Gåm av/ Eommendörkapt. , Friherre 
Carl Skognian år 1877. ELÄNDERS, GBG. 4924. 4. 64. Jnv^JBf?^*: Förteckning 

;;.->j4 åtskilliga^ till Kungl; We^enskä|>s> Akademiens Etnografiska Samling 
pf-kfl undertecknad lämnade saker, *• ■,.! . ^ 1* 
.«■♦ 8* 
9i Spjut med en spets d^ e d° med två spetsar 

Vapen (?) af hårdt trä 
Fläthing. af kokö snötens frans 

d^v''Yaf' d° ; med Fråni ön Inui eller Savage. 

Island i d. Stilla Oceanen, 

samtliga^, bekomna genom byte) 
Vome delbart från. r ombord komna 
^infödingars il? såsom den. 

emot togs utav säljarens, 

hand. iÄstuöJÉna röda; fjädrar,, inlagd? 
i< pänäanusblad och omlindad' 

'mWf*^pa?y . d^afv ' här> S&j;u& o. tf Q* _y Från önrFoa i Hapai-gruppen af Tongav 
Arkipelagen; genom byte;, 
Bågä, med" nio pilar. Köpte, i Sydney * ovisst om f räå. iJaMa Qruz 

eller éalomon-öarne, enl* upgif t från sfst«r 
nämnda*; 

Kjortel: af gräs ~ ^ f rån, öni f oyiiif 'et eller 

Halsband af snäckskal ssärfvor nu nu, V ^scenfionv 

12 - 14 genom^bytei med en Gördel 
d° 

Laso inföding sommar iklädd 
desamma, 15 af annan. "\ Köpte, i Buénoa; fyglar af rå oxhud, flätadtl /| Aires, 

Fram Canton. Skrift» innehållet okändt». 
Adresskort af handlande Stockholm den 4, Maj 1877, Skögman 255 — 

1877.5.: 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


. i' <; 


Anm. 
1877.3. 


■■ \ 
2*0835 


• 1 - 


Vapen*. 

Långt, bredbladigt vapen av* trä} an- 
ländes både. som klubba, spjut, oeni 
sköld. (Orig.nr. 561) 

Savage Island. 

ii''' 1 ' ' j ■ ' ' " " ■ 


. 


'"v 

v 
... Inui. 
2,084 


2 


Långt ^ tveeggat, bredbladigt, vapen. 
av trä g användes både som klubba, 
spjut ocft sköld. (Orlg.nr. 589) 


' . » 
n 


Sava^e Island. 
Inui. 
2,085 


3 


Spjut. 
Tvåspetsa t. spjut av. trä. IJylika, 


Wk 


spjut begagnas av infödingarna 


- 
vid fiskfångst. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. '1.877 *3.. Inv.nr. Anm. ■•3.' (Forts.) '■ * ; .. 

(Ortg.nr> §65» &•) 
(Blyert ©anteckning % orig* katalogens 

Under denna* |§. insatt ett 2-speteat spjuts ER* f 65$)' Savag© iBlandfr 
Inui. Spjut.* . '■ ■ ■ , ■;'■ ■'-.: ■ 

fvåspetsat epjut^av; trä s nedanför 
spetsarna lindningat 1 av flätor av 
palmbaet eller kår* Itylika spjut be- 
gagnas av inf ödingarna vid fiskfångst* 
(Origénr* 587) Inui, Som nr* 4» (Qrig.nr. 588) Savage Island , 
Inui. 
ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. * 257/ Inv.nr. 18773* 
6 7/ 8 1871.3, Kastspjut. 

Av trä med snidad* 1 eld härdad. 
tr?tspets» nedanför spetsen lihdningar 
av bast» eller hårflätor. 
(Orig.nr* 585) -. w Som nr. 6* (Qrig.nré 586) Savage Island sp.W» 

Med snidad träspets. (Orig.nr. 594) 

. (Blyertsanteckning i orig. katalogens 

Under dettas H& insått.ett 1«spetsadt 
spjuts m 565i a:. (N- 594 saknas) ) . Savage Island Anm. k\ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -258 - 

1877^ 


,3. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


'- .•'-.'. 


. Anm. 


2,091 


1877.3.. 

' g".": 


■ Fläta. ■• 

Fin fläta av människohår. 


i" ' ( 


trfo 


(Orig»nr. 592) 


< 


• ; - .. 


>• -i' '■■-,_ ■ •. 


' : , ' '■ Savage: Island. 


';';( 


'VTD 


2*092 , 


10 


<=, « u. 'V 


Som nr. 9. (Orig.iM?* 593) 


C ' 


* * 
Savase Island* 
2,093 


11 


Åv kokosbast 9 besatt med små röda. 
fjädrar e upplindad' på ett hopviket 
palmbladf det hela omlindat med 
basttyg, (Orig.nr., 591) 


/ 


S&vage Island. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 259— 

1877*3* 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1877,* 3* 


't 
2,094 


12 . 


. Fläta. ■ 

Av, kokosbast. (©råg. nr., 590) 

Sava&e Island. 


\&u> 


2,095 


13 


Pil. ' 
> 


. 


Rörpil med träspets* (Orig.nxy 595 a. 

' »' *1 V ' - ' -i- 

Salomo-öarne,. 


)' , 


2,096 


H 


;•»»«* 
Söm nr* 13. (Orig.nr» 595 *>.) \ 

Salomo— öame. 
2 »097 


15 


Som nr. 13.. (Orig.nr. 595 c) 

Salomo-öarne • 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64 - 260 i . ■ ■ 


187?i3* 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1877*3* 
• ; 


2*098 


16 


..Pilk,' - ■ 

Sörpil meé träspets* * (Qrig*nr ,595 ö#) 
Som nr, 13:. 

Salomö-öärne é 


V 
!'.;,. 


2*099 


17 


v ni ><* 
it ■■ 


' i. ' 


Som nr* 13* (©rig*ar. 595 ©.)> 
Saiomo*.öarne * 
2,100 


18 


«. <™ * * 
Söm nr*- 13* (Orig«»nr» 595 fv) 
SalömoÄÖarne» 
2*,1Q1 


19 


*o W "«ib 
Som nr'. 13'^. (Orig.nr. 595 g.) 


, •' - 


Salomo«-öarae» ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. ,- 26.11 -~, .i» J.'9 Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1877.3, 


F 
2,102 


20 


Pil» 

Som nr. 13. (Orig.nr. 595n.) - 

Salomo-öarné o - 
2,103 


21 


Söm hr* 13* (Originr», 595 i*) 
- 
Salomo-iöame , : ■> 


j 


2*104 


22 


Av palmträ»; (0rigétix> 595 d«) 

(Blyertsanteckning i originalkata- 

logent Obs. En oeignerad båge utan 
sträng insatt på detta föPv) 

Salomo-öarne . 
2,105 


23. 


Halsband. 


jm ' 


Av snäckskalsbitar. (Orig.nr., 582) 


Ponape . 

Karolinerna. ELÄNDERS. GBC. 4924. 4. 64. - 2m «•■ .3. Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 2 9 106 1.Ö7743.; 

24," 2 9 107 25 2,108 26 1 

Bälte. 

Rött och. gult MJ te prytt med < små 
ringar .av. -'.snäckskal* (©rig.nr. 584) Ponape * 
Karolinerna , «» « Bott och gult bälte* (Örig.nr. 583) Ponape . 
Karolinerna. Gräsk r 1öl . 

Bäres på Ponape nedanför ett fint , '= 

vävt bälte, av kokosbast 9 vilket bälte 

på den närbelägna Walan får helt och: . 

hållet ersätta gräskjolen. (Orig.nr. 

581) (Blyertsanteckning i örig.kata- 

logens Under detta ,¥& insatt en* kjol 
utan EP- men betecknad s "Aeeension,, 66 w . 
(Tryckt lapp)). Ponape . 
Karolinerna , ^n> ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. - 263) - ! 


1877.3* 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. ', 
T877.3V 


' ' '.:•• S ; . . '• ; 
2,"T09 


2?: 


' LasséV 


Kast snara, av flätad, oxhud c mé&: '.'''■ 
järnring. (Orig.nr V 1,329) v 


. 


Buenos Å:yrés 
Gauehos* 
2,110 


28 


Tyfflar.. 

Fint flätade av. rå oxhudé ' * 
(Orig.nr. 1,330) 

'i j' ' 

Buenos A.yr.es« 
Gauchos. 


'.' 


2,111 


29 


Skrift oå papper. 

(Orig.nr. 169 a é ) 
Kina. 
Kanton. 


* 


2,112 


30 


Adre sakort. 

Tolv i rött tryckta, adreeskprt. från 

köpmän i Kanton. „ " v '. ' ' " 
(Orig.nr. 169 n e ) .Jh ina » 

Kantorn.* ELÄNDERS. GDG. 4924. 4. 64 - 264 -•, Gen. kat. nr. Inv.nr. 1877^: Anm. 1877*4;* 1 - 25. 
A ME R I. K- At- V.Ä.S TI E I I E E 
Gåva av Apotekaren. Justus Hjalmarssom 

Enligt' originalkatalogen har tydligen 
gåvan överlämnats vi& två olika till™ 
fallen - 1872 och 1876* (föremål n~ 7-9 
år 1876* de övriga år 1872) s 

S© brev i arkivet * 2 stycken* ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 265 r 1877,4, ■ 

Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


1 


Anm. 
1877,4, 


'. ■ .- 
■2 P 1135 


V 1 


Ring.» :7. r -U "•-'■. 

Stor, avlång, huggen och. slipad ring, 
av grönsten med ett större ansikte* 
Har möjligen burits snett över bröstet 


t 


över ©na! axeln och under andra; armen} 


( 


användes antagligen vid människooffer* 
• 
(Orig.nr. 1-,345)A ■• ' ' .' *' " ,; 
■"■••■ Västindien* 
' , 
Portorico. 
2,114 


l/ ■ 2 


i 

"m. W a» 
\ 
Som nr* 1 9 men med ett litet ansikte» 
(Orig.nr. 1,345) 8 

Västindien. 


Portorico* 
2,115 


/ 3 


Som nr. 1, men utan ansikte och endast 
med linjesirat. (Orig.nr. 1,345) C 


S 


Västindien. 


.- 
Portorico* 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. .* ,266 * ' 

1877,4,!; 


■ 

Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1877*4*. 


, ' : A 
2 9 116 


/ * 


lisa» 

Stycke av en. stor stenring* (Se för 
övrigt, nr* W3.).: (Orig.nr., 1,344). 

• Västindien* 
Portorieo.. 


• 


2,117 


(/ 5 


Föreåå,-I%av/TRjJÖn&iené ./•> ■.■ ;.-..i >■••.■<.>, 


l 


Väl hugget oeh slipat föremål av grön=- 
st@n med ett ansikte i vardera ändan. 
, - .^ - 
(Orig.nr. 1,346) A 

■\ 

Västindien,, 
.Portorieo. 

.■.■■..ii 
2,118 


v ■ 6 


Söm nr. 5, sen med ett ansikte och 
möjligen löpare till en handkvarn, ? 
(Orig.nr. 1,346) £> 

Västindien', 


\ 
Portorieo i 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 267 - 

1877.4.., 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
18.77^4, 


2,1:19 


i/ 7 


Stenyxa. 

En större, stenyxa av sandsten, utan : 
skäfthålo. Yxan spräckt ocli. omvirad 
med snören, (Qrig.nr., 1,341) Ar 

Västindien. 
Portorico. 


' 


2,120 


v 8 


- » «. ; ■] ; ■■•; ... 
En mindre, stenyxa av serpentin, utan\ 
skaf thål . i .(Qrig.nr. 1 , 341 ) £ 

Västindien», 
Portorico. 


- 


2jr,T2i 


/ 9 


Amulett. 

Cylindrisk, mot ändarne något av- 
smalnande sten, med inborrat hål i 
ena ändaju •„ (Orig.nr. 1,342) 
Västindien., 
PortoricQ. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -268: - 

1877.4. 


Gen.kal.nr. ' 


Inv.nr. 


i ~~ ' 


Anm. 


2,122 


1877.4. 

Y 10 ' 


Stenföremål. 

En sten med gångar av hårdare mineral > 
mellan. vilka, en urvittrad fåra, Be- 
gagnas vid snoendet, av. tvåsträngade 
rep (märling) av "Majagua" (Hibisoue; 
sp.). Uppgives härstamma från tiden 
före Amerikas upptäckt. 
(Orig.nr. 1,340) 

Västindien, 
Portorico.. 


- 


2,123 


11 


Stenyxa. 

En mindre stenyxa utan skafthål. 
(Orig.nr. 1,339) 

Västindien. 
Portorioö. 
2,124 


\f 12 


Gudabild. 

Mindre gudabild av bränd lera, 
(Orig.nr. 1,343) A 

Västindien, 
. 


Portorico • 


.'•• 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -> 269 187t:4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


€ 


Anm. 
1877*4; 
2^125 


V 13 


Gudabild é 

Söm nr. 12. 


(Orig.nr. 1 p 343 ) b' ' ' 

' Västindien. 
Portorico. 
2,126 


t/ 14 


— n — 

Som nr. 12. 


(Orig.nr. 1,343) C 

Västindien. 
Portorico. 
2,127 


V 15 


Som nr. 12. 


(Orig.nr. 1,343) P 

Västindien. 
:■'■•" 


Portörico. 


- 


2,128 


V 16 


Som nr. 12. 


(Orig.nr. 1,343)X 

Västindien. 
Portorico. 

- 270 * 

1S73>&, 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


1 


Anm. 


2,129 


1877.4. 
1/ 17 


Gudabild-. 

Som nr. 12. (Orig.nr. 1,343) f 

Västindien. 
Portdrlca. 
2,130 


18 


Amulett. 

Azteki-sk amulett av lera, föreställan- 
de ett huvud. (Orig.nr. 1,338) 
» 
; 'it « 

Centr. Amer. 

Honduras. 

" Gqpan-Az tekei 


»» 


2,131 


^ 194 

A- 


Obsidian. 

Ett stycke obsidian, av vilket spånor 
avslagit s till pilspetsar. 
(Orig.nr. 1,352) 

Centr. Amer. 

Honduras. 

Gopan. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. * 271* 1877.4. 


Gen 


.kat. nr. 


Inv.nr. 


; 


Anm. 


'■?'* 


132 


1877.4. 


v- 
. i 
Gudabild, Solguden. 

Gjuten i koppayblandat silver. 
(Orig.nr. 1,333) 
2, 


133 


21 


Gudabild. 

Liten gudabild, föres täl^Laiideei| , 
hövding, Inca, klädd i fjäderprydd 
mössa. Av samma metall som nr, 20. 
(Orig.nr. 1,334) 

Peru ,. 
■?« 


134 


22 


Avbildning av en mumie. 

Liten avbildning av en v mumie , utvisan- 
de den dödes ställning i graven. Av 
kopparbländat silver. 
(Orig.nr. 1,335) 

Peru 

ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. 272, 

1877,4, 

; ■ ' .' +; ■..- *, 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


2*135 


1877.4. 
23 


1 

Gudabild, . ' ... 

lii ten . gudabild» föreställande hövding 
klädd i-hög mössa, såsom de begravas. 
Åv kopparblandat silver. 
(Orig.nr. 1,336) A 

Peru 


» 


2,136 


24 


• •»'<*' ., • .''.'''•'.'•'■■ 
Som nr. 23. (Orig.nr. 1,336) £ V 

Peru 
2,137 


25 


— " — 

Gudabild, klädd i låg mössa. Av 
kopparblandat silver. .' '• ' :v ' , 
(Orig.nr. 1,3?7) 

Peru 


- ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 273 Gen. kat. nr. 1878.1. Inv.nr. Anm. 1878,1 e 1-80 
Köp på auktion ef tor Hovjägmäotaren 
PrlhorrQ 6 Q Fleetswooä den 20 eoptembei' 
år 1878. ELÄNDERS. GBG. 4924. d. 64. - 2l€ 1876.1% 1 

Gen. kat. nr. Inv.nr. 


■•; 


Anm. 
1878.1. 


■ 1 
2,138 


1 


Rustning !' 


a — h 


Av laokerad järnplåt m.nu, bestående 

a- . e> c ' b ' . 

av kask, harnesk» axölklaffar, arm-» 
och lårbetäckning samt benskenor* en 


rödlackerad ansiktsmask, Saru- , och 
ett pai? mörkblå sockor , Tabi, de ee.« .■- , 


,. 


:-. ' ;■ 
■ 


nar© eftergjorda^ (Qrig.nr* 1;»631) 


'. 


Japan 
2*139 


. 2 , 


Filbåge. '■ 

Jumi, stridsbåge, svartlackerad, med 
röda. rottingband * 

Den egendomliga, smakfulla böjning, 
som bågen antar vid spänning, uppkomme: 


? .' - ' 


därigenom att den rottinglindning, var* 


h 


med- bågen är omgiven* förekommer på 
vissa avstånd? de fria ställena böja 
sig mer ju avlägsnare rottinglindning« 
arna äro från varandra. Den o spända. 
bågen bildar en tämligen regelbunden. 
del av en cirkel* Då bågen spännes 
böjes den åt motsatt sida, ett för-** 
farande, som är betecknande för de ja* 


v 


panska, kinesiska* mongoliska och per^ 


/ 


si ska bågarna. (Orig.nri 1*633) 

Japan 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 275 - , ; 


18 78-* K; 


1 

Gen. kat. nr.' Inv.nr. 


• 


■Anm. 


2*140 


1878*1* 
a * f 


A . B-E 
"Hornbåse", Ssuno-yumio ,1ämte fyrs 

trubbiga pilar och en rund skott-^tavla 

av trä» 

Dylika bågar tillverkades förr av. 
buffelhorn och göras numera av valben* 
De användas vanligen till övning 1 
skjutkonsten* Gycklare och munkar 
uthyra sådana vid marknaderna åt folk» 
som vill skjuta till måls på de små 
vita skott-tavlor* fem eller sju till 
antalet» som äro uppställda under pre« 
sidium av någon av rikedomens sju gu- 
dar och vilka skott-^tavlor belöna den 
skytt som träffar pricken* med före- 
teendet av, något tanke språk eller 
någon gyckelbild* (Origénri 1*634) 
B, Ö. Ibl:2 

Japan 
2*141 


4 


Dolk* 


\ 


Dolk med slida, i form av hopslagen 


/ 


solfjäder* Svartlackerad, med röd 
silke skordong* (Orig«nr« 1,632) 

Japan 


- ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. - 276 Gen. kat. nr. Inv.nr. 1878^1 #. 

5 8 1-878*1 < Bild. .;•■.• ' > •'■■ ■ ■■.- ; 

Målad och förgyld, manlig bii<S s ; en av 
Buddhas 12 (eller 8) Över-generaler $ 
med en vitråttai (ett djurkrets te öken) 
på huvudets Håller i handen en för<- ,. : , 
gyld t buddhiatiskp prästerlig spira, 
(©riginr* i* 638) Japan Gudabild . ,.■..■;•.;•• ■■:■.■•„ 

Gudabil d § Kurvan-Qa* i, litet* lackerat 
skåp i (OrigÅiiri, 1 * Japan Sittande i ett litet , lackerat skåp; 
(Oidg^nr*. 1,640) Japan n «, Sittande i ett litet, lackerat skåp, 
(Orig^nr.: 1,641) Japan Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 277 -; Gen. kat. nr. Inv.nr. 1878.1 j 
9 10 11 12 Gudabild . 
Av. trä målad* Håller i ena, handen, 
ett klot 9 i •; den- andra ett radbandg , ; 
(Anden i vulkanen fusi~yama ?) ,.., 
(Orig.ar. 1,642) 

V 

4 ' ' •■ S ' * i 

Japan n «, Kämpe med fladdrande hår. Av trä* 
svart, (Orig.nr, 1,643) Japan «, n «. I rustning 9 av trä» svart, 
(Orig*nr. 1,644) Japan Av trä, brun. (Orig.nr, 1,645) Japan . 1878*1 Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 278 11873..:/!:.. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1878.1. 


2,150 


13 


Gudabild. 

Ben evig® Buddha p Ami da Butsu (Ami ta 
Buddha).», av trä, förgyld, stående* på 
förgyld, lotusformad fotställning,» 
(Orig. nr. 1,646) 

Japan. 
2,H51 


.14 


Ben evige Buddha, Amida.Butsu, utmärkt 
väl skuren i .trä, f.örgyld, men helt 
och hållet svärtad av rök från. rökel- 
sestickorna å altaret. 
(Orig.nr* 1,647) 

Japan 
& p 1 \}&L 


15 


Tedosa .(?). 
" ; ' 


a - c 


Lackerad, i tre avdelningar, brunröd. 
(Orig.nr. 1,635) 

Japan 

... 
2,153 


16 

a — © 


Tobaks-skrin, !Eabako-bon« 

'TT- ■ ' " ■ ' , '" ' ■■ £>. c. . 

Av valnöt, med fyrfat och ask-kopp av 

■ £>. . 

brons, eh liten. tobakspipa, och en 
bunt tobak. Begagnas av välmående. 
Japaneser. (Orig. nr. 1,636) 

Japan 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 279 - 
1878.1... 


■i 

Gen.kat.nr. Inv.nr. 
Anm. 
1878 rS 1., 


2» 154 


n 


.SBe/^el* .... 

S.k, trollspegel^ av metall 9 på bak- 
sidan prydd med upphöjda , figurer v och 
blänkande ; staveisetecken. Svart. ,.., 
fodral. ..(Orig.nr. 1,637) 

Japan: 
2,155 


18 


Armborst. '<.,'■,.<., . ...... 
i 


A-D 


Av trä» med grov.. sensträng, inrättat 
för. repetition, så att omkring tio 
pilar kunna på en gång inläggas i den. 
täckta rännan och hastigt avskjutas 
efter varandra, jämte dithörande tre= 
B-£> pilar med järnspets, utan styrfjädrar, 
taget i Ta~ku-fästet vid Pei*=ho«- 
flodens mynning, efter dess intagande 
av fransmännen och engelsmännen år 
1860. (Orig. nr. 1,648) 

Kina, 


• 


2,156 


19 


Svärd., ■ •■ . , 

SVärd, sammansatt av mynt; talisman, . 
"Thsian j -kin% Hänges över. sängen vid 
huvudgärden,, särskilt i de rum, där 
något begått självmord eller lidit våld 
sam död, för att den härskare under var 


3. 


regering mynten präglats skall avlägsna 
de onda makterna. (Orig. nr* 1,649). 


• ELANDERS.'GBG. 4924. 4. 64. Kina 280 * 

1878v1* 


• Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


--•■ 


* ' Anm. 


2,157 


'■ : 1878é1'. 
20 


Luntbåt », 

Luntbåt i form av-' en drake,, på hjul. 
Pipan, tändes vanligen vid ett slags 
i långa stänger formad- lunta, som, så 
länge rökningen pågår» får ligga och. 
brinna i en båtformig låda, den s.k. 
luntbåten. (Orig.nr. 1*651) 

Kina 


i ' 


2,158 


21 


Som nr. 20 i form av; en båt, jämte, 
en mängd luntstickor. 
(Orig.nr.. 1,652) 

Kina 


< 


2,159 


22 


Tobaksriiba med våttenreservoir. 

Av vit. me tall j inlagd med koppar. 
Begagnas av fruntimmer, för rökande . 
av tobak, blandad med arsenik 9 
(Orig.nr. 1,656) 

Kina 


i 


2,160 


23 


Tobakspipä. 


Med långt skaft och metallhuvud. 
(Orig.nr. 1,657) A 


v. 


Kina. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 281 -■- 1878*1. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


' 


Anm. 


2,161 


1878. L 
24 


Tobakspipa. 

Med långt skaft och; metallhuvud. 
(Orig.nr. t* 657'.) 6 

K£ha\ - ' 


, 


2,162 


25 


Med långt skaft och metallhuvud, 
(Orig.nr. 1,657) ^ 

Kina 
2,163 


26 


Med långt skaft ooh metallhuvud. 
(Orig.nr. 1s,657)b 

Kina 
2,164 


27 


Opium^pip&v sen-tsiang. 

Med grönglaserat pörslinshuvudp prytt 
med blommor . Skaftet lackerat ooh 
sirat med inristade figurer. 
(Orig.nr. 1,658) 

Kina 

ELÄNDERS, GBG. 4924. 4. 64. 282 

1878. 1 t 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


2j65 


1878*1 p 
28 


Lampa» 


Av mässing, med glashuv.. Användes att 
> '■ 
däröver torka dela droppe av opiumextrak 
tet» tschandu, som sedan lägges över 
det fina hålet på opiuapipan, yentsiang 
vilken därpå hålles till lamplågari* 
medan rökaren genom en stark ooh lång, 
inandning insuger röken; i lungorna* 
(Orig»nr* 1*659) 
e.o. u,r. Vi '■" :.■,.■-.* 

Kina 


* 

9 


2» 166 


29 


Tobakspung» 

Av siden, lång och smal, broderad 
med brokigt silke. (Orig.nr* 1,660) 

Kina 
2,167 


30 


Av silke, kort, rundad. 
(Orig.nrV 1,661) 

Kina 
2,168 


31 


Liten tobaksdosa. 

Av förgyld mässing, med inskrift på 
locket och två hål för nedsättande 
av luntstickor. (Orig.nr. 1,663) 

Kina 

ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. i 283 *. 

1878.1. 


Gen. kat. nr. 


■ 

Inv.nr. 
Anm. 


2,169 


1878,1, 
32 


Tobaksask, 

Av bambu, ,med sniderier, 
(Orig.nr, 1,664) 

...','' Kina '' '" 
2,170 

1 


33 


Snusflaska. , 

Av glas (imitation av jade). 
(Orig.nr, 1,650) 

Kina. 

i» ■■intala 
2,171 


■ 34 


Fnöskepunsi 

Av skinn, med eldstål, 
(Orig.nr, 1,662) 

Kina 
2,172 


35 


Gudabild» 

Gudabild, Sohing-mu (?), sittande 
med ett barn i skötet $ vid fötterna 
stå två barnfigurerj av vitt porslin, 
(Orig.nr. 1,655) 

i 

' * Kina 


- ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 284 V 

1878 ..1,. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
. Anm. 
1878..1,, 


1 ; " 


P 


2,173 


36 


Amulettgömma. 

Av bambu, med snidérier.. innehåller 
en pappersremsa med inskrift « 
'J < ■ ■ 


"-- 


(Orig.nr* 1,654) 

Kina 
2,174 


.37 


: liadband. 

Buddhis tiskt- radband av bruna och 
röda kulor, (Örig.nr. 1,653) 

Kina 


! i " ■ ' 


2,175 


... 38 


* Lama-klo oka* • • 

Få tangut.iska Bripo, mongol* Choncho, 
med inskrift: "om mani padme hum." 
(Orig.nr. 1,669) 

Tibet 


l 


2,176 


39 


Gudabild. 

Sittande gudabild, Ajuschä Burehan, 
av förgyld mässing. Håller i handen 
den prästerliga almasekrukan* Inuti 
bilden fem pappersrullar med böner, 
Tarni, samt andra saker, 
(Orig.nr. 1,670) 

Tibet 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -T 285--' • 


18781.1.- 


Geri.kat.nr. 


Inv.nr. 


I: ; 


Anm. 


2^177 


1878; Ti" 
40 


Gudabilds 

Gudabild, Kwaii~in (?), sittande på 
lotus, med radband i handenV ' Av vit 
agalmäthölith med grå flammor, 
(Orig^nr, 1,665) 

Korea (?) 
2*1.78 


41 

a .^.■•l 


Kniv. » ■■■.;',!' 

Krökt kriiv;, a Kookéry, ined ciselerat 
järnfäste och läderslida. Begagnas 
av Ghooipka&* (Orig.nr* 1,671) 

Indien 
>,179 


42 


Fläktaé ' 
Rund, förgyld, med frans av växt- 
fibrer* (Orig*nr* 1,672) 
i '■ 
Indien 
>|18Q 


43 

a -!• t 


Pilbåge. 

Båge med nitton pilar* 
(Originrj 1,674) 

Persien 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 286 - 1878>1v Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1878,1, 


2,181 


44 


Pilkoser, 

Av fcrunt läder* (Orig.nr* 1674) 

Persien 
2,182 


45 


<± n — 
<£- 


■ 


Av brunt läder, (Orig.nr. 1,674) 

Persien 


. ;.■ '■.. 


2,183 


46 


Pilränna av horn c 

Att spänna fast vid vänstra handen* 
(Orig.nr. 1,674) 

Persien 
2,184 


47 


Bågsträng. 

Av silke, (Orig.nr. 1,674) 

Persien 
2,185 


48 


Av silke* (Orig.nr* 1,674) 

Persien 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. = 287 

1878*'i- a 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


2,186 


1878*1. 
49 


Bågsträng, v 

A? silke. (Qrig.nr. 1,674) ; 

Persien 


- 


2,187 


50 


Bing. 

Hornring för pekfingret at t ; begagna 
vid spänning av "bågen. 
(Orig.nr. 1,674) 

Persien 
2,188 


51 


Mössa. •. • ■ ■. 

Kalottformig, av rött kläde, broderat 
med brokigt silke, samt vit under- 
mössa* (Orig.nr. t »677) 
'» ' 
Persien 
2,189 


52 


Sidenrock. 

Av rött, randigt siden, med svarta 
enörmakerier och grönt sidenfoder. 
(Orig.nr. 1,675) 

C Turkiet 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. «*• 288 '-»' 

1878 i t K 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


. 


Anm. 


2, 190 


1878. U 
53 


Skärp. 

Knutet av rött silke o ' 
(Orig.nr * 1,676) 

Turkiet (?) 
2,191 


54 


Radband. 

Muhammedanskt radband* av gröna och 
röda kulör. (Orig.nr, 1,678) 

Turkiet 
2,192 


i 
^55- 

51 


Tre röda f ezer 

en med guldbroderad stjärna 1 och halv- 
måne invid tofsen, (Orig.nr. 1,680) 

Turkiet 
2,193 


58 


Kaffekvarn * 

Av mässing» (Orig.nr. 1,679) 

Smyrna 
Turkiet 
2,194 


59 


En bönerem. 

(Orig.nr. 1,691) 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 289 •> " f " " 


lB78i1. 6 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


2 9 m 


1878,1, 
60* 


En bcJnerem. 

(Orig.nr. 1,691) ^ 
2 9 196 


61 


En "mmzuzan." ö,c 
(Orig.ftr. 1„692) 
2,197 


62 


(Orig.nr. 1,692) °^ 
2*198 


63 


* " -.' V' • '. '■■ ■■','"'■ .. . " " '.'" 

(Orig,nr. 1,692) 
2,199 


64 


En "kanfag." : 

(Orig,nr. 1,693) 
2,200 


65 


En mantel. 

(Orig.nr. 1,694) 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 't' 290 ~ 1878^1 j Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 

Anm. 
1878,1. 


\ 
2*201 


66 


Stiekvapen.* 

Av långt, rakt Antilophorn (Qryx ?) • 
(Orig.nr, 1,681) 

Aden 
Arabien 
2,202 


67 


(gobakapun^. 

Av sammet, med guldbroderier i 
(Orig.nr. 1*682) 
1 ' 


\ 


Arablen 
2,203 


68 


Kaffekanna o 

Av f örtennt koppar. 
(Orig.nr. 1,683). 

Arabien 
2,204 


69 


Xata^an med skinnbeklädd, refflad trä-. 
< 


a - t 


i slida, vars dopp sko bildas av en 
mässingsfingerborg. 
(Orig.nr. 1,684) 

Alger, 

ELÄNDERS. GBG. 1924. 4. 64. 291 * 1 8 78» 1.6 Gen.kat.hr. Inv.nr. 1878_é1, 
70 71 72 73 

a - Tobakspipa* 

Med huvud och rymnål av, mässing. 
Skaftet, av två hoplagda, fårade furu- 
pinnars lindade med en skinnrem. 
(Qrig.nr* 1|666) J akut sk 
Sibirien Tobakepipa . 

Med huvud och munstyck© av gul 
metall, med inlagda blå emalj orna- 
ment. Kinesisk form. ("Mongolisk* 1 )* 
(Qrig.nr. 1,667) Sibirien Radband . 

Av läder, ( n Tungusiskt tt ) • 

(Orig.nr. 1,668) 

e. o. ife|:'s" Pilbåge . 
f Båge med fem pilar. 
(Orig.nr. 1,685) Söderhavsöarna Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. .- 292 ~ 1878*1 .. Gen. kat. nr. 


1 Inv.nr. 
Anm. 
1878.1 V 


2*209 


74 


Biameran^. - u 

Bredast i ena ändan. - .> v - 
(Qrig*.nr•"-1 t 686) 

Australien 


' 


2,210 


75 


Tobakspipa, 

Av horn* ( Or ig . nr. 1*673) 


-1 


.'''••' ' Java 
2,211 

■ 't • 


76 


Fil, v ; 

Med flintspets och styrfjädrar. 
(Orig*nr. 1,687) 

Nord-Amerika 


, „ 


2,212 


77 


Med flintspets och styrfjädrar. 
(Or ig. nr, t, 687) 

ET.Oi lfel*.3 

Nord-Amerika 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. *■ 293 1878;.1„ I 

Gen. kat. nr. Inv.nr. 
Anm. 
1878.1* 


- ■■" j \f 
■2\ 21 3 


78 


Tomahawk. , y 

Stridsyxa^ av. stål med kopparinlägg- 
ningar é Skaftet av trä, lindat med 
koppartråd. Yxan får även tjänst- 
göra, som rökpipa. (Qrig.nr; 1,688) 

Hord-Amerika 


• 


2,21,4 


79 


Fredspipa. ' , 

Med huvud av röd tälgsten. Anses 
helig. Skaftet långt, av trä, till 


I p . ;' 


hälften beklätt med en omvirad fläta 


,, 


av färgade Erethizon--taggar och prydd 
med en färgad akalplook av en Ghippe- 
wa-indian (Algonkin-stammen) . Har 
tillhört en Bako t a-hövding» 
(örig.nr. 1,689} 


- 


Hord-Amerika 
2,215 


30 


; ; Töbakepipa* 

Av svart skiffer, med snidade, gro- 
teska figurer, Tillverkad av Kygåni- 
indianer. (Orig.nr. 1,690) 

Drottning 
Charlottas ö, 
Hord-Amerika 

ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. - 294 - i • ■ ' 


187a. 24, 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


- 
1878.2. 1.-75- 

A S I E H. I N DO NESIEN, 


SYDAMERIKA. 


,' 


Köp av Fru Charlotte Westöö den 20. 12 
år 1878. Samlingen bildad av hennes 
avlidne man, Sjökapten A. Westöö. 


1878.2» 


x 
2,216 


1 


Träask. 

"Hathämtare", med handtag. Lackerad. 
(Orig.nr. 1,700) 
Siarn. 


' 


Kineser. 
2,217 


2 


Spelkort. En lek. 

(Orig.nr. 1,704) 

A 

Kina 
2,218 


3 


Spelkort. En lek. 

(Orig.nr. 1,704) 

6 

Kina 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -295 - 1878.2* Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1878.2, 


. . , 1 
2 ,'2 19 


4 


Visitkort. 

Tre stycken, tryckta på rött papper. 
(Orig.nr. 1,705) 

Kina 

CBIHBM» 
2,220 


5 


Brevkuvert i 


Tr© stycken, med utanskrift. 


• 


(Orig.nr. 1,706) 


i 


'..•.'. Kina , 
2,221 


6 


Tidning. 

Tryckt i Honkong. (Orig.nr. 1,707) 

Kina 
2,222 


7 


Ett pappersprov o 
(Orig.nr. 1,708) 

Kina 
2,223 


8 


Ett pappersprov. 
(Orig.nr. 1,708) 

Kina 
2,224 


9 


Tullpass. 

■R+* +n"l 1 «aa«a -PHy KM iTcrctn ftft-fcl «T»fl . 

(Orig.nr. 1,711) ELÄNDERS. GSG. 4924. 4. 64. 296 -* 1878*2* 


Gen. kat. nr. 


- Inv.nr.- 


-- 


Anm. 


2>225 


1878>2"i 
10 


Eåsilke. prov på, 
(Qriginiv 1*713 a) 


Kina 


i 


2*226 


11 


"Gräslin" „ .prov på* 
(Orig.nr. 1,713 d) 


Kina 
2,227 


12 


1 "' 

Bit av en mexikansk peao 
(Orig.nr. 1,723) 


("chopdollar"), 
"■ Kina 
2,228 


13 


Ett äldre mynt käsch, 
(Orig.nr. 1,725 a) 


Kina 
2,229 


14 


Ett äldre mynt käsch. 
(Orig.nr. 1,725 a) 


Kina 
2,23.0 


15 


Ett äldre mynt käsch. 
(Orig.nr. 1,725 a) 


Kina 
2,231 


16 


Ett äldre mynt käsch. 
(Orig^nr. 1,725 a) Kina ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. *'-29t *■; 
' . I 


1878.2o 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


'' ■ 


Anm. 
1878.» 2* 


' ' i 
2,232 


17 


Ett äldre mynt käsön. 
(0rig>nr. fl »725 a) 

Kina 
2,233 


18 


Ett äldre mynt käseh» 


(Orig.nr, 1,725 a) 
•> 
•■''■ -K-- ■=.■- ' Kina 
2*234 


19 


Ett äldre mynt käsoh. 
(Orig.nr. 1,725 a) 

Kina . 
2 »235 


20 


Ett äldre mynt käseh. 


(Orig.nr. 1,725 a) 

■ ■- ? t t ,• 
Kina 
2,236 


21 


Ett äldre mynt käseh* 
'i'-' 


(Orig.nr. 1,725 a) 
? 
Kina 
2,237 


22 


Ett litet kopparmynt med runt hål. 

Slaget efter kinesiskt mönster i 

Hongkong' av" engelsmännen. 

(Orig.nr. 1,725 b) 

Kina 
?;238 


23 


Som nr. 22* f (Orig^nr. 1,725 b) 

Kina 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 298 ~' 


18 78.; 2., 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


; ' ■.,...' 


Anm. 


2 »239 


jÉ87a>2; 

24 


Ett litet kopparmynt "med runt hål,. 
Som ni?, 22. (Orig.nr, 1 ,725 b.) 
Kina ., 


.'••' ''\i' 


2,240 


25 


Som nr. 22* (Orig.nr, 1,725 b) 


. i . ;', 


.;,■',. : '.. Kina 


-i; " 


2*241 


26 


Som nr. 22* (Orig.nr, 1,725 b) 

• ' ' :.."■'• \ :■' ' Kina 


C 


2*242 


27 


Som nr. 22. (Orig.nr, 1,72g b) 

Kina 
2*243 


28 


Som nr. 22. (Orig.nr, 1,725 b) 

'*'!'■'.■. Kina 
"2 »'244 


29 


Som nr. 22, (Orig.nr, 1,725 b) 

Kina 


•■■ 


2,245 


30 


Som nr, 22, (Orig.nr. 1,725 b) 

Kina 
2,246 


31 


— « e= -•'■•■••• 

Som nr, 22.. (Orig.nr, 1,725 b) 

Kina ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. G4. <*].299"± 
1878i5,. : 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


• . ' ■ ' 


Anm. 
1878*2, 


■* 
2 9 247 


32 


Räkne tavla. 

(Origénr* 1,726) 

Kina 
2,248 


33 


Iruntimmersskbr» 


i. 


■'> ' ' 


a - 


b Ett par broderade fruntimmersskor t'6x 
ioke hopklämda fötter* sydda i en 
skola i Honkongo 

Bet bland de högre kinesiska kläs» 
serna gängse bruket att från barn« 
domen så sammanpressa kvinnornas 
fötter, att formen helt och hållet 
förändras ooh tillväxten förhindras, 
följes ej av de mandschuriska 
damerna, (Orig»nr* T, 709 a) 

Kina 


■ 


2-* 249 


34 


Goss-^skor* 


a - 


b. Ett par goss~skör av rött siden, ined 
svarta broderier, sydda i en skola 
i Hongkong* (Orig.nr. 1,709 b) 

Kina 
2,250 


35 


Armband. 

Av ljusgrönt glas, imitation av 
nefrit. (Orig.nr e 1,727 a) 

Kina 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. ~i3O0 ■*■;' 


1878*2* 


Gen.kal.nr. 


■ -■ Inv.nr. - 
.Anm. 
1878.2V 


■ ? : 
■2y25l 


36 


fingerriiafi»' 

Av ljusgrönt glas» (Qrig.nr. t» 727 b) 

Kina 
2,252 '■■■ 


37 


Fläkta* 
. Av målat palmblad, (Orig^nr, 1,728 a) 
Kina 


' : f, ■ 


2*253 


38 


_ »i „ ' 

Av omålat palmblad* (Orig.nr. 1,728 b) 

Kina 


{■ 


2,254 


39 


Amulett. 
• 
(Orig*nr. 1,738) 
Kina 


JK 


2,255 


40 


1 

Ätpinnar. 
- 


a - b 


Två röd- och svartlackerade ätpinnar* 
chop-aticks* (Orig*nr. 1,729) 

Kina ■ 


•''• ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -"■3'0't t ' "~ " 


1878„2 > . 


Gen. kat. nr. 
Inv.nr. 


'■ 'X ' • 


Anm. 


2,256 


1878.2, 
41 


Rökpipa , 

Med långt rörskaft, huvud av metall 
och munstycke av grönt glas. 
(Orig.nr, 1*710) 

Kina 


• 


2,257 


42' 


Lunt st anser. 

Sex stycken, (En luntstång avbruten), 
(Orig.nr. 1,712) 

Kina 


• 


2,258 


43 


Kopp, 

Fågelkopp av blått ooh vitt porslin* 
(Orig.nr. 1,714) 

Kina 
2,259 


44 


Fågelkopp av. blått ooh vitt porslin. 

(Orig.nr. 1,71 4) . 

b 

Kina 
2,260 


45 


Sked. 

liten sked av blått ooh vitt porslin. 
(Orig.nr, 1,715) 

Kina 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. ' - 302;- 


1878,2 V 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


2,261 


i 

1878 i 2". 

46 


Matskål; 

Av groft, blått Qph vitt porslin» 
(Orig.nr, 1,716) 

Kina 
2 9 262 . 


47 


Kula* 

Snidad, < genombruten kula av agalmatho«° 
lita, (Orig é nr. 1,717) 

Kina 


; . ■.;'■.. 


2,263 •, 


; ,. 48- 


Kopp, « 

Liten, blå och vit porslinskopp, varur 
risölet, Sam tschu, driokes varmt. 
(Qrig.nr. 1,724) 

Kina 


' 


2,264 


49 


Bägare* 

Vit bägare w av ris". (Orig.nr. 1,732) 

A 

Kina 


■ 


2,265 


50 


Som nr 49 • • (Qrig.nr. 1,732) 

-. '. & 

Kina 
2,266 


51 


Gudabild. 

Sittande i ett litet skåp, av agal-^ 

mo-J-Vir.1 -i +Vi (Clv-i er r\r> 1.71fl^ 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. Kina -303'-; ' 


1878.. 2,. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1879*2,. 


2 #'?$?; -■ 

v, 


52" 


Solfjäder» 
Av målat siden, "ovanlig konstruktion. 


W 

1 


(Orig*nr, 1 »719) 
Kina 
2,268 


53 


Svärd med slida. 


a - b 


(Orig.nr* 1,720) 

Kina 
2,269 


54 


Snusdosa, 

Av trä öoh ben, i form av kinesisk 
likkista* (Orig«nr, 1,721) 

Kina 
2 »270 


55 


Kam» 

Av trä, tvåsidig, (Orig.nr, 1,722) 
2,271 


56 


Butelj. 

Innehållande Sam-tschu (risöl) 
(Orig*nr. 1,740) 

Kina 
2,272 


57 


_ Som nr 6 56o (Orig.nré 1,740) 

Kina ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. ~ 30f -»v . ■- 

i. 


1878.2,., 


Gen. kat. nr. 


■- - ■• 

Inv.nr. 
Anm. 


2*273; 


1878*2., 
58* 
a - t 


Prov, på papper. (Orig.nr, 1,730) 
Två styeken. 

Japan 


■■! 


2,274 


59 

A -b 


Ask med lock» 

Lackerad. På locket den heliga 
vulkanen Fusiyama och en örn. 
(Orig e nr, 1,73 t) 

Japan 


: ; 


2,275 


60 


Mynta 

Ett Silvermynt, Bat ( M Tikal M ) av 
äldre form* (Orig.nr. 1,696) 

' ' ' ' Siarn . 
2,276 


61 


/ 
Som nr, 60. (Orig.nr. 1,696) 

Siarn 
2,277 


62 


Ett silvermynt Bajfc, modernt, i form 
av slant* (Orig.nr. 1,697) 

Siarn 
2,278 


63 


Ett tennmynt, 1/8 Tuang, i form av 
slant. (Orig.nr. 1,698) 

Siarn 


ELÄNDERS. GBG. 4924, 4. 64. ■ -305 - 


----•' 


1878-.2.. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


' ■> : ' ; - "' 


Anm. 


*- • 


1878*2. 


4 1 B. * « | 

1 
2,279 


64 


Mynt. 


■ ■ 


Ett skiljemynt av porslin, med 
kinesisk stämpel. (Orig.nr. 1,699) 

Siarn i ,. 


t, 


2,280 


65 


Betelnöt* 


: 


(Orig^nr. 1,701) 


t. 
1 ; 


Siarn 


'. 


2,281 


66 


Bägare. 
Rödlackerad. (Orig.nr. 1,702) 
Birma 


A 

■t 


2,282 


67 


En rupio 

(Orig^nr* 1,73.4) 

Indien 
2,283 


68 


Sarong. 


A- B 7 


Av gulaktigt bomullstyg med rödbruna 


är EU 


sirat. Detta klädesplagg bäres an- 


tingen kastat över axlarna eller lin- 


|i2; 

. -2 


dat kring livet och nedhängande däri- 


joX--? 3 


från, så att det bildar ett slags kjo! 

(Orig.nr. 1,695) 

% ' 

Samarang 


u- .. Java ELANOERS. GBG. 4924. 4. 64. ' 
- 306 -' 
1878.-2.. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


2,284 


1878.2. 
69 


Bok (The lif e of Joseph) 
(Orig.nr. 1,736) 


Singapore 1865 » 

Malajer 
Java 
2,285 


70 
a - b 


Papper* 

Två papper med skrift. 
(Orig.nr. 1,739) 


Java 
2,286 


71 


En fjärdedels gulden. 
(Orig.nr. 1,735 a) 


Holländska. 
Ostindien 
2,287 


72 


En tiondels gulden. 
(Orig.nr. 1,735 b) 


Holländska 
Ostindien 
2,288 


73 


Skramla, 

Åv svart kalebass. 
(Orig.nr. 1,733) 


S.vd-Amerika 


■' ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -.. 307 -.; •,*'•, Gen. kal. nr. Inv.nr ■Anm. 2,289 2,290 1878>2. 
74 75 Fotograf Jer '.-' ;- ! 

fyra fotografier från Akyab Arracan, 

(Origéiir. 1,703) 

Se fotoregister no. 274é Fotografier . 

46 fotografier i visitkortsformats 
folktyper från Siarn, Java m.m. 
(Orig.nr. 1*737) 
Se fotoregister no. 274. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. *. 308 .-' Gen. kal. nr. 1879.1, Inv.nr. Anm. 2,291 2,292 2,293 2,294 \ 

i 

1879.1. 1*13,. Yl ST A g- B, I. KA. Etnografisk samling från övre Guinea, 
Lagos. Gåva av. Fru Lina Ekman år 1879. 

■<*, é.U. 53* 1-13 1879.1. 

t. ' 4 Skål av kalebass , 

&'JJ.'5"3; T- 

RM, IT-&T- : övre Guinea 
Lago 8. Korj fflätad. omgiven av gallerverk * B .U. SI '. lo övre Guinea 
Lago s. Plaska o 

Med fodral av oberedd kohud, E.O. 53: !( 

CLH. \W| övre Guinea 
Lagos. Kuddöverdrag . 

Av akinn. runt, med skinnbroderier é 


övre Guinea 
Lagos . ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. G4. *:-,3ö9. ->• Gen. kal. nr. 1879, 1, Inv.nr. Anm. 2,295 2,296 2,297 2,298 1879.U 
5 Kuddöverdrag . ,, , \ 

Av skinn, fyrkantigt» med skinn-? 
broderier . 

£,U. 52\ S • 

.övre. - Guinea 

Lago a , 6 Hatt * 

lli 
brätte , 

e.u. sa •• I om brett övre Guinea 
Lagos . - « * AW.-f iäi halmflätningö med läder- 
prydnader » Övre Guinea 
Lago b. 8 ...y Mössa. Av flätverk . 

E,(J>. 53/3 Övre Guinea. 
Lagos. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. .- 310 Gen. kat. nr. 1879*1* Inv.nr. Anm. 2,299 2,3.00 2,301 2,302 1879*1* 
9 10 11 12 Läder sandaler . . ; , 

Ett paiv^av trä« Med läderremmar . 

e.u. £2: H ' ' Snusflaska . 
Av kalebass . 

E.U, SZ:% Pfngerring; . 

Av grSnt glas . m, n åy grönt glas , <Uf 
r 6M>. 53 -.15 

RM. \i°it> 
övre Guinea 
Laaos, övre Guinea 
feffQg» övre Guinea 
I»agoB . ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. .- 311 - 1879.1. Gen. kal. nr. in v. nr. •Anm. 2*3035 1879* U 
13 Fragment av en liten lerskål , 

Diam. 8,5 cm. 

k.D, 53 i °[ öyre Guinea ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 312 -. Gen. kat. nr. Inv.nr. 18.79*2; Anm. 2,304 .2. 

1! 1879.2. t 

3? I BET 

Gåva av Herr Oscar Witte fr. Petersburg 
år 1879. gudabild . 

Av. mässings Helvetes fursten, Erlik 
Chan e stående på en tjur, som ligger 
på en människa, 
(Orig.nr. 1,751) gibet ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 313 ; - 


W9A 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1879.3, 1-3 
A ME R IIA, ASIEH 
Gåva av Sjökapten A. Markstedt år 1879. 


1879.3. 


■ '' • - 
2,305 


1 

i 


Bälte. 

Skinnbälte med broderier av bomulls^ 
tråd. Bältet tillverkat av en 


■ 
: » \ \f 


indianska* (Orig.nr* 248) 

• ' ' ■)'.'•' 

Comanehér 
Texas 
' Nord--Amerika 
2,306 / 


2 


En parasoll. (Orig.nr. 129) 

Kina 
2,307 


3 


Hatt. 

För Européer. 

Birma 


(~ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 314 *■ 18.79". 4r, Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 2,308 2,309 1879*f. 
1 1879.4. 1-2 
Gåva av Häradshövding Å.F. Ekwall 1879* Fodral, 

Lackerat fodral för fingerborg och 
nålar. (Orig.nr. 2,878) 
Längd 7,8 om. Omkr. 7 cm. Kina. Målning . 

Landskapsmålning, akvarell, med hus 
och figurer. (Orig.nr, 2,879) 
Längd 69 cm. Hö^d 39 cm. Kina ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. = 315 1879*5* Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 2,310 1879.5, 
1 1879.5.1 K ~$M M .J Gåva av Docenten Dr M.A* Lindblad 1879. (Tavla av marmor . 

Föreställande det långa livets gud 
omgiven av flera figurer. Ram av 
mörkt trä. (Orig.nr. 2,877) 

Längd 40,5 cm. Höjd 39,7 cm, 
(Se brev i arkivet.) 

Kina ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. * 316 i- : " ■ ■ | " 


■ ~. 


1879,. 6,é 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


'i 


. . 'Anm. 


- 
1879.6. 1-10 

SIBIRIEN 
SAMOJEDER. 
Etnografisk samling* köpt genom Maskinist ej 
Nilsson. 


1-f 


2,311 


1879. 6* 
1 


Ytterpäls* (Sorvok). 

Av renskinn, med kapusctiongé För 
män. 

Sibirien 
Samo .leder. 
2,312 


2 


PälS q 

Av renskinn* I form av vanlig rock. 
Troligen avsedd för ryssar. 
Sibirien 
Samo. leder. 
2,313. 


3 


Ytterpäls. (Sorvok). 

Av renskinn, med kapueohong, för en 
flioka av 9-10 års ålder, 

Sibirien 
Samojeder. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. *■ 317 Gen. kat. nr. 2 9 3H 2,315 2,3.16 2,317 Iriv.nr. 1879*6, 
4 6 1879,6. Ett par stavlär'. (Pirva) . 

Med höga Bkaft av vargskinn med kvar- 
sittande klor oqh renskinn. Prydda 
med pärlbroderier på rött tyg. Sibirien 
Samo .leder. Ett par stövlar . ' .''>'' ; * 

Av renbenlingar, med pärlbroderier 
på rött tyg. Sibirien " 
Samo i eder. Ett par strumpor, (lupt») 

Av renkalvskinn, med hårsidan inåt. 
Ett par vantar . 
Av renskinn., Sibirien 
Samo .i eder. Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. .* 31:8,-:" 


l879i6V 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. . 
1879,6* 


2,318 


8 


Ett Dar vantar. 


Sibirien 
Samo.leder. 
2.319 


9 


Kvinnomössa. 

©fodrad» av sobel (?), med hund-* 
! ■ 
skinnsbräm „ 


- 


Sibirien 
Samo.1eder. 
2,320 


10 


Bälte, ? 
Av skinn, på utsidan prytt med pärl-- 
« i ■ . 
broderi på rött och svart tyg. 

: . '. ' ■■.'..''' ' 


/' 


Sibirien 
Samo.leder. 
> 

ELÄNDERS. GBG. 4924, 4. 64.